Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam

Vragen over ADD en werk? Check onze 5 minuten info

Begrijpt je werkgever wel voldoende waar jouw kwaliteiten liggen?
Of zet hij je precies in op werkzaamheden die juist erg moeilijk voor je zijn?
Weet je werkgever überhaupt iets over ADD?

Voor korte en snelle info zijn de gesproken 5 Minuten info-blokjes ADD in het kort en (hieronder) ADD en werk zeer informatief.

NB: soms haperen de geluidsfragmenten. Onze excuses daarvoor. In dat geval kun je de 5 Minuten info-blokjes ook via deze site beluisteren.

Wil je uitgebreide info in een overzichtelijk menu? Bekijk dan de website Arbeidsparticipatietool over werken met ADD. Impuls & Woortblind heeft meegewerkt aan de tot standkoming van de Arbeidsparticipatietool.

Hieronder vind je de 5 minuten info ADD en werk.

wat is ADD? Arbeidsparticipatietool Wat ADD is en welke misverstanden erover bestaan heeft u kunnen zien in de voorgaande app. gevolgen voor het werk Arbeidsparticipatietool Hier gaan we in op de mogelijke gevolgen van ADD voor het werk van uw collega en van uzelf. wat merkt u ervan Arbeidsparticipatietool Uw collega kan door de ADD namelijk bepaalde kwaliteiten en beperkingen hebben die ook van invloed zijn op uw werk, bijvoorbeeld: goed inzicht, vaak niet doortastend Arbeidsparticipatietool …uw collega kan ingewikkelde problemen prima doorgronden, maar neemt minder makkelijk beslissingen, behalve wanneer zaken heel acuut zijn. onvoorspelbaar Arbeidsparticipatietool …uw collega gedraagt zich voor u onvoorspelbaar, soms ongemotiveerd en afwezig, dan weer actief en betrokken. samen praktisch oplossen Arbeidsparticipatietool …uw collega kan geen structuur aanbrengen in zijn of haar taken; u kunt hier samen een oplossing voor verzinnen. sommige dingen liggen anders Arbeidsparticipatietool Kortom, wanneer u samenwerkt met iemand die ADD heeft, kunnen sommige dingen net wat anders liggen… goede samenwerking Arbeidsparticipatietool … en juist die dingen maken een goede samenwerking des te belangrijker. goed samenwerken = goed praten Arbeidsparticipatietool Goed samenwerken betekent allereerst: praten met uw collega over de gevolgen die ADD voor hem of haar heeft. U begrijpt dan veel beter… problemen en oplossingen Arbeidsparticipatietool …welke problemen uw collega heeft door de ADD en hoe hij of zij hiermee om probeert te gaan. gemotiveerd <> ongeinteresseerd Arbeidsparticipatietool …waarom uw collega soms heel gemotiveerd is, en dan weer heel ongeconcentreerd, traag of afwezig is en ongeïnteresseerd lijkt. chaotisch Arbeidsparticipatietool …waarom uw collega soms met van alles en nog wat bezig is en niks afrond. te laat komen Arbeidsparticipatietool …regelmatig te laat komt. afzonderen Arbeidsparticipatietool …zich terugtrekt na een intensieve bespreking, zich overvoerd voelt: er kan even niks meer bij. uitstelgedrag Arbeidsparticipatietool …de neiging heeft bepaalde klusjes uit te stellen. openhartig Arbeidsparticipatietool De meeste werknemers zijn open over hun ADD, maar willen niet als een gehandicapte worden gezien. van probleem naar oplossing Arbeidsparticipatietool Door zelf over de ADD van uw collega te beginnen, kunt u samen zowel de problemen als de mogelijke oplossingen bespreken. praktische steun Arbeidsparticipatietool Naast begrip kunt u als naaste medewerker ook praktische steun bieden, bijvoorbeeld: plannen van werkzaamheden Arbeidsparticipatietool …uw collega vindt het moeilijk om zijn of haar werkzaamheden goed te plannen, dus u helpt hem of haar hierbij. gesprekken voeren Arbeidsparticipatietool …u voert (telefoon)gesprekken met klanten of collega’s bij voorkeur niet in de ruimte waar uw collega ook werkt. werkonderbrekingen Arbeidsparticipatietool …wanneer u regelmatig zaken met uw collega moet bespreken, doet u dit niet verspreid over de dag, maar liefst in een keer. persoonlijke ondersteuning Arbeidsparticipatietool Mensen met ADD kunnen ook hulp krijgen bij het structureren van hun werkzaamheden, bijvoorbeeld van een job coach. oplossing op maat Arbeidsparticipatietool Samen werken aan oplossingen op maat, werkt altijd het beste. coaching op functioneren Arbeidsparticipatietool Coaching is een vorm van begeleiding, die mensen met ADD leert hun functioneren te verbeteren. structuur aanbrengen Arbeidsparticipatietool Deze begeleiding draait om structuur aanbrengen: meer overzicht en minder chaos. organiseren Arbeidsparticipatietool Mogelijke doelen zijn: klussen afmaken, op tijd komen, opruimen, omgaan met administratieve zaken en met geld. de planning Arbeidsparticipatietool Dus: hoe zijn taken en klusjes goed te plannen, in stapjes voor je te zien en vervolgens stapsgewijs uit te voeren? praten Arbeidsparticipatietool Ook communicatieproblemen komen aan bod, zoals adequaat reageren, emoties tonen, aanwezig blijven in het gesprek… meer kwaliteit Arbeidsparticipatietool Door de beperkingen de baas te worden, kan uw collega zijn of haar kwaliteiten beter inzetten. u kunt veel doen Arbeidsparticipatietool Als leidinggevende en/of werkgever kunt u veel doen voor uw medewerker met ADD, bijvoorbeeld: vraag naar informatie Arbeidsparticipatietool Ten eerste: vraag of uw medewerker informatie wil geven over zijn of haar ADD. laat u voorlichten Arbeidsparticipatietool U kunt ook met toestemming van de medewerker met ADD de bedrijfsarts of jobcoach vragen naar uitleg over zijn of haar kwaliteiten en beperkingen. kennis = het halve werk Arbeidsparticipatietool Met voldoende kennis kunt u samen oplossingen bedenken en veranderingen doorvoeren. vragen beantwoorden Arbeidsparticipatietool U bent dan beter in staat om vragen van naaste medewerkers te beantwoorden. conflicten oplossen Arbeidsparticipatietool Ook is het dan makkelijker om eventuele conflicten op te lossen. gevolgen bespreken Arbeidsparticipatietool Ten tweede: bespreek met uw medewerker welke gevolgen ADD heeft voor zijn of haar werk en of er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld: prikkels vermijden Arbeidsparticipatietool …een rustige werkruimte wanneer uw medewerker snel overprikkeld raakt in een drukke omgeving. hulp van collega's Arbeidsparticipatietool …hulp bij het plannen van werkzaamheden of het uitvoeren van administratieve zaken. professioneel advies Arbeidsparticipatietool …begeleiding bij het structuren van de werkzaamheden door een jobcoach. meer uitdaging Arbeidsparticipatietool …of juist het vinden van werkzaamheden die meer uitdaging bieden en aansluiten bij de kwaliteiten en interesses van uw medewerker. andere collega's informeren Arbeidsparticipatietool Ten derde: informeer de rest van het team over eventuele aanpassingen. Zo begrijpen de naaste collega’s ook wat ADD is. advies vragen Arbeidsparticipatietool Ten vierde: vraag advies aan de jobcoach, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige als u er zelf niet goed uitkomt. afspraken nakomen Arbeidsparticipatietool Ten vijfde: let er op dat iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt: u, uw medewerker en de naaste collega’s. werk op maat maken Arbeidsparticipatietool Ten zesde: verdiep u samen met uw medewerker in ‘jobcrafting’ de regels kennen Arbeidsparticipatietool Tot slot: het helpt als u op de hoogte bent van de rechten en plichten die voor u en uw medewerker gelden. Dit is voor beiden van belang. zie: www.arboportaal.nl Arbeidsparticipatietool Een overzicht hiervan vindt u in de Wet Verbetering Poortwachter. Gevolgen op het werk Praten met uw collega Tips van de leidinggevende Practische steun Hulp van een coach

Impuls & Woortblind heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Arbeidsparticipatietool.

Menu
Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam