Contactpersonen ADD en cliëntondersteuners

Contactpersonen ADD en cliëntondersteuners

De (telefonische) contactpersonen van Impuls & Woortblind zijn vrijwilligers, die kennis hebben van een of meer specifieke onderwerpen. Je kunt bij hen terecht met je vragen. De afspraak is dat zij binnen twee werkdagen een reactie geven ofwel telefonisch ofwel per e-mail.

De cliëntondersteuners van Impuls & Woortblind hebben een training gevolgd om mensen te ondersteunen met hun zoektocht naar de juiste hulp voor problemen waar zij tegenaan lopen vanwege hun AD(H)D, dyslexie of dyscalculie.

Contactpersonen ADD

Rob Pereira – Contactpersoon ADHD/ADD en medicatie

Als behandelend arts van kinderen en volwassenen met ADHD/ADD weet ik veel van ADHD-medicatie. Mocht je er met jouw arts niet uitkomen of heb je last van bijwerkingen? Mogelijk kan ik je (op weg) helpen.
TIP: bekijk ook mijn uitgebreide folder over ADHD-medicatie.

Trefwoorden: ADHD, ADD, medicatie

Plaats:
Telefoon:
E-mail: [email protected]

Arda Nieboer – Contactpersoon AD(H)D – o.a. werk & opvoeding

ik ben ADHD-coach voor volwassenen en ervaringsdeskundige. Hoe deal je met ADHD? Hoe kun je beter functioneren in je werk, studie of in relaties met anderen. Hoe kun je minder uitstellen en meer uit je handen laten komen? Hoe krijg je meer rust in je hoofd? Hoe kan je positiever denken? Hoe krijg je meer overzicht? Hoe kom je beter in je vel? Hoe kan je jezelf of de ander met ADHD/ADD beter accepteren?

ADHD, ADD, werk, opvoeding, jong volwassenen, coaching

Plaats: Arnhem
Telefoon: 06 51114942
E-mail: [email protected]

Eelco van Heijzen – Contactpersoon AD(H)D – o.a. leefstijl

Ik ben ervaringsdeskundige verpleegkundig specialist GGZ met ruim 25 jaar ervaring binnen de GGZ. Specialisme (in wording): ouderen met extra focus op ADHD en verslaving.

NB: zet even t.a.v. Eelco van Heijzen erbij als je een mail stuurt!

Trefwoorden: ADHD, ADD, medicatie, leefstijl, beweging, coaching, ouderen, verslaving

Plaats: omg. Rotterdam
Telefoon:
E-mail: [email protected]

Julie Houben – Contactpersoon AD(H)D – rijbewijs en verzekeringen

Als communicatie-medewerker van Impuls & Woortblind heb ik over twee onderwerpen veel inhoudelijke kennis: AD(H)D en rijbewijs en AD(H)D en verzekeringen. Bij rijbewijs gaat het over o.a. vragen rond medische keuringen en dexamfetamine. Bij verzekeringen gaat het o.a. over de problemen die je met AD(H)D kunt hebben bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of overlijdensrisicoverzekering.

Kijk voor vragen over AD(H)D en rijbewijs ook hier.

ADHD/ADD en rijbewijs, ADHD/ADD en verzekeringen

Plaats: Nijkerk
Telefoon: 033 247 34 84
E-mail: [email protected]

Clientondersteuners

Emmy Hendriks – Cliëntondersteuner AD(H)D

Ik was inmiddels 62 jaar toen ik de diagnose ADD kreeg van een psychiater. Ik ben hier erg blij mee, er valt een puzzel in elkaar en kun je verder hieraan gaan werken. Door trainingen te volgen, boeken lezen over dit thema, ADHD café bezoeken, naar lezingen gaan, enz.

Najaar 2017 volgde ik de training tot cliëntondersteuner bij CCZW. Ik ondersteun je graag met vragen over waar je terecht kunt voor jouw problemen die te maken hebben met ADHD/ADD.

ADHD, ADD, cliëntondersteuning

Plaats: omgeving Den Bosch
Telefoon: 06 30634381
E-mail: [email protected]

Heidi Sour – Cliëntondersteuner AD(H)D

Mijn jongste twee kinderen en ikzelf hebben ADD/ADHD en ze hebben alle vier PDD-nos. Inmiddels zijn mijn kinderen volwassen en heb ik meer tijd voor andere dingen. Nu ben ik onder meer vrijwilliger bij het ADHD Café Maastricht en via het Café ben ik bereikbaar voor cliëntondersteuning. Mijn expertise ligt bij de hulpverlening in de regio Maastricht en Heuvelland, bij de WMO en het PGB en onderwijs.

Wil je mij spreken? Kijk op de pagina van ADHD-café Maastricht voor de data en locatie.

ADHD, ADD, onderwijs, opvoeding, jong volwassenen, cliëntondersteuning, WMO, pgb, ADHD Café, lotgenotencontact

Plaats: Maastricht
Telefoon:
E-mail: [email protected]

Mirande van Reenen – cliëntondersteuner AD(H)D

Mirande van Reenen – cliëntondersteuner AD(H)D

Mijn kennisgebied ligt in verwerkingsprocessen. Je hebt net gehoord dat je AD(H)D hebt: waar loop je nu  tegen aan? Loopt het niet goed met je baan-  ben je werkloos- waar moet je heen- wat moet je doen en hoe moet je dat doen? Gemeente, UWV, WMO aanvragen van uitkeringen, dingen die je tegenkomt als je b.v. een aanvraag moet doen. De wirwar en hoeveelheid vragen die je in moet vullen. Zelf heb ik ook ADHD en heb de nodige ervaring opgedaan door de jaren heen. Ook  kan ik je een luisterend oor bieden en je ondersteunen in het formuleren van je hulpvragen en de stappen die je kunt zetten om hulp voor jezelf of partner in te zetten. Bel me gerust als je vragen hebt of je gewoon je verhaal wil delen.

Trefwoorden: ADHD, ADD, medicatie, werk, onderwijs, opvoeding, jong volwassenen, coaching, cliëntondersteuning, re-integratie

Plaats: omg. Eindhoven
Telefoon: 06 – 22703045
E-mail: [email protected]

Tim Huinink – cliëntondersteuner Impuls & Woortblind

Ik ben 40+, kom uit Enschede ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van ADHD en onderwijs en problemen met toegankelijkheid door (mijn) ADHD. Daarnaast heb ik kennis over werken met Wajong, (de gevolgen van) overheidsbeleid voor mensen met o.a. ADHD, allerlei regelingen rondom werk en wonen, en van ADHD medicatie. Sinds eind 2016 ben ik online onafhankelijk cliëntenondersteuner voor Impuls & Woortblind.

Ik ben daarnaast ook lid van de Werkgroep Onderwijs van Impuls & Woortblind.

Trefwoorden: onderwijs en toegankelijkheid

Plaats: Enschede
Telefoon: 033 – 247 43 84 (alg. nr I&W)
E-mail: [email protected]

Monique Schweers – cliëntondersteuner I&W

Cliëntondersteuner voor aanvragen WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning),  WLZ ( Wet Langdurige Zorg), Participatiewet en PGB.

Trefwoorden

WMO, WLZ, participatie, PGB, ADHD, ADD

Telefoon: 06 11884826
E-mail: [email protected]