Geweigerd voor een verzekering vanwege ADHD? Wij maken er werk van!

|

Ondernemers met de diagnose AD(H)D worden vaak afgewezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of moeten een hogere premie betalen met uitsluiting van uitkeringen bij psychische klachten.

Discriminerende praktijken

Belangenvereniging Impuls & Woortblind voor o.a. mensen met AD(H)D komt graag in contact met ondernemers die hier ervaring mee hebben, omdat we willen onderzoeken of deze discriminerende praktijken (eindelijk!) niet meer wetmatig zijn, sinds in juni 2016 het VN-verdrag voor chronisch zieken en gehandicapten in werking is getreden.

Ondernemer met ADHD die geweigerd is? Meld je aan!

Wij hebben jullie ervaringen nodig. Bijvoorbeeld om deze manieren van uitsluiting op grond van ADHD voor te leggen aan het College van Rechten van de Mens, zodat het College tot een officieel oordeel kan komen. Vul daarom onze korte vragenlijst in over jouw aanvraag voor een AOV. Je mag ook hieronder een melding doen.

Uiteraard garanderen wij anonimiteit bij eventuele voorlegging aan het College.