Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam

AD(H)D & DYSLEXIE Café Heusden 28 april – thema Comorbiditeiten

OP WOENSDAG 28 april aanstaande van 19.30 – 21.30 uur.

MET ALS THEMA:  COMORBIDITEITEN

IN VERBAND MET KONINGSDAG NIET OP DE LAATSTE DINSDAG VAN DE MAAND

AD(H)D en dyslexie zijn vormen van neurodiversiteit, waarbij AD(H)D maar in
30 procent van de gevallen helemaal op zichzelf staat, zonder bijkomende problematiek.
Van volwassenen met dyslexie weten we dit percentage niet.
Dat betekent dus dat als je AD(H)D en/of dyslexie hebt, er meestal een ander probleem bijkomt. Deze bijkomende aandoeningen noemen we comorbiditeit.

Het kan zijn dat comorbiditeit ontstaat als gevolg van AD(H)D, maar het kan ook zijn dat comorbiditeit los staat van AD(H)D. Bij jongeren met AD(H)D is bij ongeveer een derde sprake van leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie, net zoals bij volwassenen. Bij volwassenen zien we vaker kans op depressie, angst- of stemmingsproblemen, verslaving of slaapstoornissen. Ook autisme komt vaak voor, samen met AD(H)D en dyslexie.

Door AD(H)D en/of dyslexie kun je met situaties te maken hebben gehad welke een negatieve invloed hadden op je ontwikkeling. Zo kun je, doordat je vroeger vaak opmerkingen hebt gehad op je gedrag, op de manier waarop je reageert of handelt, een negatief zelfbeeld ontwikkelen.
Dit kan vergaande gevolgen hebben en er zelfs voor zorgen dat mensen met AD(H)D en/of dyslexie al vroeg in hun leven uitvallen en in sociaal isolement of zelfs criminaliteit terecht komen. De kans op verslavingen is veel groter wanneer je AD(H)D hebt.

Hoewel AD(H)D en dyslexie in hoge mate erfelijk is, kan het ook zijn dat je AD(H)D hebt gekregen door een situatie waarbij hersenletsel is ontstaan.

Deze avond zullen we ingaan op aandoeningen die vaak voorkomen bij AD(H)D en dyslexie. Waardoor kunnen deze aandoeningen ontstaan en moet of kun je er iets mee doen?
Wij kijken naar welke stoornissen veel lijken op AD(H)D, hoe de mindere aandacht voor AD(H)D je dyslexie verergert en de frustratie van het niet kunnen leren van de taal. Waarom het stellen van een AD(H)D en dyslexie diagnose soms lastig is door comorbiditeit.

We gaan samen naar elkaar luisteren, er over praten, wat wij voor ervaringen met comorbiditeit hebben. Maar je hoeft het nooit, als je dat niet wil, te delen in de groep. Zo voelt iedereen zich veilig.

Sluit je aan op woensdag 28 april a.s.
Start is om 19:30 uur tot 21:30 uur. online via Zoom.

Meld je aan op [email protected] dan kan ik vooraf de link naar je toesturen.

Namens het AD(H)D & Dyslexie Café Heusden
Emmy Hendriks, Karin de Jager.

“Het is een thuis komen, een warm bad” “Eindelijk begrijpt iedereen wat ik wil zeggen”

Meer over comorbiditeit lees je op deze pagina.

Menu
Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam