Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam

Vragen over ADHD en werk? Check onze 5 minuten info

Begrijpt je werkgever wel voldoende waar jouw kwaliteiten liggen?
Of zet hij je precies in op werkzaamheden die juist erg moeilijk voor je zijn?
Weet je werkgever überhaupt iets over ADHD?

Voor korte en snelle info zijn de gesproken 5 Minuten info-blokjes ADHD in het kort en (hieronder) ADHD en werk zeer informatief.

Wil je uitgebreide info in een overzichtelijk menu? Bekijk dan de website Arbeidsparticipatietool over werken met ADHD. Impuls & Woortblind heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Arbeidsparticipatietool.

Hieronder vind je de 5 minuten info ADHD en werk.

wat is ADHD? Arbeidsparticipatietool Wat ADHD is en welke misverstanden erover bestaan heeft u kunnen zien in de voorgaande app. De gevolgen voor het werk Arbeidsparticipatietool Hier gaan we in op de mogelijke gevolgen van ADHD voor het werk van uw collega en van uzelf. Wat merkt u ervan Arbeidsparticipatietool Uw collega kan door de ADHD namelijk bepaalde kwaliteiten en beperkingen hebben die ook van invloed zijn op uw werk, bijvoorbeeld... Zaken uitstellen Arbeidsparticipatietool …uw collega is energiek, betrokken en creatief, maar heeft ook de neiging om zaken uit te stellen. warrig Arbeidsparticipatietool …uw collega kan problemen goed uiteen zetten, maar soms ook van de hak op de tak springen. Passende functie zoeken Arbeidsparticipatietool …uw collega heeft moeite met het plannen van zijn of haar werkzaamheden en u moet hier als leidinggevende een oplossing voor verzinnen. sommige dingen liggen anders Arbeidsparticipatietool Kortom, wanneer u samenwerkt met iemand die ADHD heeft, kunnen sommige dingen net wat anders liggen… Goede samenwerking Arbeidsparticipatietool …en juist die dingen maken een goede samenwerking des te belangrijker. Goed samenwerken = goed praten Arbeidsparticipatietool Goed samenwerken betekent allereerst: praten met uw collega over de gevolgen die ADHD voor hem of haar heeft. U begrijpt dan veel beter… Problemen en oplossingen Arbeidsparticipatietool …welke problemen uw collega heeft door de ADHD en hoe hij of zij hiermee om probeert te gaan. Afwezig Arbeidsparticipatietool …waarom uw collega soms heel actief en betrokken is, en dan weer heel ongeconcentreerd. Slordig Arbeidsparticipatietool …waarom uw collega de neiging heeft aan een nieuwe taak te beginnen voor de andere is afgerond. Pauzes Arbeidsparticipatietool …dat pauzes onmisbaar zijn, zeker na een drukke vergadering. Openhartig Arbeidsparticipatietool De meeste werknemers zijn open over hun ADHD, maar willen niet als gehandicapte worden gezien. Van probleem naar oplossing Arbeidsparticipatietool Door zelf over de ADHD van uw collega te beginnen, kunnen jullie zowel de problemen als de mogelijke oplossingen bespreken. Praktische steun Arbeidsparticipatietool Naast begrip kunt u als naaste medewerker ook praktische steun bieden, bijvoorbeeld... Plannen van werkzaamheden Arbeidsparticipatietool …uw collega vindt het moeilijk om zijn of haar werkzaamheden goed te plannen, dus u helpt hem of haar hierbij. Gesprekken voeren Arbeidsparticipatietool …u voert (telefoon)gesprekken met klanten of collega’s bij voorkeur niet in de ruimte waar uw collega ook werkt. Werkonderbrekingen Arbeidsparticipatietool …wanneer u regelmatig zaken met uw collega moet bespreken, doet u dit niet verspreid over de dag, maar liefst in een keer. Persoonlijke ondersteuning Arbeidsparticipatietool Mensen met ADHD kunnen ook hulp krijgen bij het structureren van hun werkzaamheden, bijvoorbeeld van een job coach. Coaching op gedrag Arbeidsparticipatietool Coaching is een psychosociale behandeling, die mensen met ADHD leert het gedrag te verbeteren. Structuur aanbrengen Arbeidsparticipatietool Deze begeleiding draait om structuur aanbrengen: meer overzicht en minder chaos. Organiseren Arbeidsparticipatietool Welke behandeling het beste werkt verschilt van persoon tot persoon. De planning Arbeidsparticipatietool Dus: hoe zijn taken en klussen goed te plannen en vervolgens in stapjes uit te voeren? Praten Arbeidsparticipatietool Ook communicatieproblemen komen aan bod, zoals anderen laten uitpraten, emoties opmerken, tijd nemen voor je gesprekspartner… Meer kwaliteit Arbeidsparticipatietool Door de beperkingen de baas te worden, kan uw collega zijn of haar kwaliteiten beter inzetten. U kunt veel doen Arbeidsparticipatietool Als leidinggevende en/of werkgever kunt u veel doen voor uw medewerker met ADHD, bijvoorbeeld... Vraag naar informatie Arbeidsparticipatietool Ten eerste: vraag of uw medewerker informatie wil geven over zijn of haar ADHD. Laat u voorlichten Arbeidsparticipatietool U kunt ook de bedrijfsarts of jobcoach vragen naar uitleg over de kwaliteiten en beperkingen van uw medewerker. kennis = het halve werk Arbeidsparticipatietool Met voldoende kennis kunnen jullie samen oplossingen bedenken en veranderingen doorvoeren. vragen beantwoorden Arbeidsparticipatietool U bent dan beter in staat om vragen van naaste medewerkers te beantwoorden. Conflicten oplossen Arbeidsparticipatietool Ook is het dan makkelijker om eventuele conflicten op te lossen: bijvoorbeeld een conflict tussen uw medewerker en de naaste collega’s. Gevolgen bespreken Arbeidsparticipatietool Ten tweede: bespreek met uw medewerker welke gevolgen ADHD heeft voor zijn of haar werk en of er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld... prikkels vermijden Arbeidsparticipatietool …een rustige werkruimte wanneer uw medewerker snel overprikkeld raakt in een drukke omgeving. Hulp van collega’s Arbeidsparticipatietool Mensen met ADHD kunnen juist heel geconcentreerd zijn en ergens helemaal in opgaan. Dit heet ook wel ‘hyperfocus’. Professioneel advies Arbeidsparticipatietool …begeleiding bij het structureren van de werkzaamheden door een jobcoach. Meer uitdaging Arbeidsparticipatietool …of juist het vinden van werkzaamheden die meer uitdaging bieden. Andere collega’s informeren Arbeidsparticipatietool Informeer de rest van het team over eventuele aanpassingen. Zo gaan de naaste collega’s ook begrijpen wat ADHD is. Advies vragen Arbeidsparticipatietool Ten derde: vraag advies aan de jobcoach, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige als u er zelf niet goed uitkomt. Afspraken nakomen Arbeidsparticipatietool Ten vierde: let er op dat iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt: u, uw medewerker en de naaste collega’s. De regels kennen Arbeidsparticipatietool Tot slot: het helpt als u op de hoogte bent van de rechten en plichten die voor u en uw medewerker gelden. Dit is voor beiden van belang. Zie: www.arboportaal.nl Arbeidsparticipatietool Een overzicht hiervan vindt u in de Wet Verbetering Poortwachter. Gevolgen op het werk Praten met uw collega Tips voor de leidinggevende
Praktische steun
Hulp van een coach
Menu
Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam