Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam

5 minuten info – ADHD in het kort

Begrijpt je werkgever wel voldoende waar jouw kwaliteiten liggen?
Of zet hij je precies in op werkzaamheden die juist erg moeilijk voor je zijn?
Weet je werkgever überhaupt iets over ADHD?
Of heb je zelf vragen over werken met ADHD?

Voor korte en snelle info zijn de gesproken 5 Minuten info-blokjes over ADHD en werk ideaal.

Hieronder alles over ADHD in het kort.
Hiernaast vind je onze andere 5 minuten info blokjes.

ADHD bij volwassenen Arbeidsparticipatietool De meeste mensen denken bij ADHD meteen aan drukke kinderen, maar ADHD komt ook bij volwassenen voor. Verborgen onrust Arbeidsparticipatietool Bij volwassenen blijkt de ADHD niet altijd uit druk gedrag of bewegingsonrust. Bij hen zit de onrust vaak in het hoofd. Meestal: problemen Arbeidsparticipatietool Meestal komt ADHD aan het licht door problemen thuis of op het werk, bijvoorbeeld omdat zij afspraken niet nakomen. Niet denken, maar doen Arbeidsparticipatietool Volwassenen met ADHD herken je aan: ‘eerst doen, dan denken’. ADHD bij volwassenen Arbeidsparticipatietool Ze merken niet wanneer ze afgeleid worden en kunnen moeilijk weerstand bieden aan impulsen. Bijkomende problemen Arbeidsparticipatietool Vaak zijn er bijkomende problemen, zoals angst- en paniekgevoelens of slaapproblemen. Verslavingen Arbeidsparticipatietool Volwassenen met ADHD hebben ook een grotere kans op verslaving. Ze roken vaker en gebruiken vaker alcohol en drugs. ADHD Arbeidsparticipatietool ADHD betekent 'Attention Deficit Hyperactivity Disorder'. Letterlijk vertaald is dat: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Aandachtsproblemen Arbeidsparticipatietool …moeite met aandacht houden bij het lezen, luisteren, organiseren en plannen. Drukte en chaos Arbeidsparticipatietool …merkbare drukte of chaos in het hoofd: veel bewegen en praten. Impulsief Arbeidsparticipatietool …een tekort aan zelfcontrole: niet denken, maar doen. Dit is het meest opvallende kenmerk. Inwendige chaos Arbeidsparticipatietool Veel volwassenen zijn niet (meer) erg druk, maar dromerig. De chaos zit bij hen in het hoofd. Genetisch bepaald Arbeidsparticipatietool ADHD is voor een groot gedeelte erfelijk: kinderen hebben die aanleg vaak meegekregen van een of beide ouders. Andere hersenontwikkeling Arbeidsparticipatietool Als gevolg van deze aanleg, in combinatie met omgevingsfactoren, ontwikkelt het brein zich anders, vooral de delen die betrokken zijn bij zelfbeheersing en concentratie. Gevolgen van ADHD Arbeidsparticipatietool ADHD heeft positieve en negatieve gevolgen, zowel voor het privéleven als op het werk. Conflicten Arbeidsparticipatietool Volwassenen met ADHD kunnen conflicten krijgen met familieleden, vrienden, collega’s... Onder hun niveau Arbeidsparticipatietool Ook behalen ze vaak een lager opleidingsniveau dan ze met hun intelligentie zouden kunnen. Hierdoor werken ze nogal eens onder hun niveau. Geen discipline Arbeidsparticipatietool Veel mensen met ADHD hebben last van uitstelgedrag, te laat komen en vergeetachtigheid. Vermoeidheid Arbeidsparticipatietool Door slaapproblemen zijn sommige mensen met ADHD vaak chronisch moe. Snel en creatief Arbeidsparticipatietool Volwassenen met ADHD kunnen daarentegen ook creatief, associatief en snelle denkers zijn. Improvisatievermogen Arbeidsparticipatietool Ze kunnen bijvoorbeeld goed zijn in improviseren en daardoor prima functioneren in beroepen als crisismanager of crisismonteur. Sociaal en communicatief Arbeidsparticipatietool Veel mensen met ADHD zijn makkelijke praters en daardoor geschikt als bijvoorbeeld verkoper. Niet te genezen, wel te behandelen Arbeidsparticipatietool ADHD is niet te genezen, wel goed te behandelen. Door de behandeling leren ze beter om te gaan met hun beperkingen. Behandelingen Arbeidsparticipatietool Er zijn diverse behandelmogelijkheden, onder meer: psycho-educatie, psychotherapie, medicatie en coaching. Persoonsgebonden Arbeidsparticipatietool Welke behandeling het beste werkt verschilt van persoon tot persoon. Voorlichting Arbeidsparticipatietool De basis van elke behandeling is psycho-educatie, ofwel: voorlichting. Psycho-educatie is er zowel voor de mensen zelf als voor hun naasten. klachten beperken Arbeidsparticipatietool Via psycho-educatie leren mensen meer over ADHD en over de manieren waarop ze de klachten kunnen beperken. medicatie Arbeidsparticipatietool In veel gevallen zal medicatie het concentratievermogen en de zelfbeheersing helpen verbeteren. taken afmaken Arbeidsparticipatietool Dit maakt het gemakkelijker de aandacht te bewaren en impulsen te beheersen. coaching Arbeidsparticipatietool Mensen kunnen ook begeleiding krijgen bij de aanpak van praktische zaken, zoals het huishouden en de financiën. Dit heet 'coaching'. meer structuur Arbeidsparticipatietool Zo kan een coach mensen met ADHD leren om structuur aan te brengen: meer overzicht en minder chaos. leren organiseren Arbeidsparticipatietool Deze begeleiding richt zich op het leren afmaken van klussen, op tijd komen, de administratie bijhouden, opruimen enzovoort. contact maken Arbeidsparticipatietool Contact met anderen is ook een belangrijk onderwerp: de gesprekspartner laten uitpraten, oog hebben voor emoties, tijd voor de ander nemen… fabels en feiten Arbeidsparticipatietool Hier ziet u welke fabels er zoal over ADHD bestaan. We zetten er de feiten tegenover. fabel Arbeidsparticipatietool …ADHD is een modegril. Mensen met ADHD stellen zich aan of zijn 'gewoon druk'… een medische aandoening Arbeidsparticipatietool ADHD is een medische aandoening, die goed te herkennen is voor psychiaters. Het is geen modegril. stil en dromerig Arbeidsparticipatietool Mensen met ADHD zijn niet altijd druk, maar kunnen ook stil en dromerig zijn. Bij hen zit de onrust meer aan de binnenkant. onvermogen Arbeidsparticipatietool Mensen met ADHD stellen zich niet aan. Hun soms ‘onaangepaste’ gedrag is geen onwil, maar onvermogen: ze kunnen echt niet anders. theatraal Arbeidsparticipatietool Sommige mensen met ADHD kunnen wel ‘theatraal’ overkomen. Een combinatie van medicatie en therapie zou dit kunnen verminderen. fabel Arbeidsparticipatietool …mensen met ADHD kunnen zich niet concentreren… andere vorm van aandacht Arbeidsparticipatietool Het gaat niet zozeer om een concentratieprobleem, maar om een andere manier van aandacht opbrengen. hyperfocus Arbeidsparticipatietool Mensen met ADHD kunnen juist heel geconcentreerd zijn en ergens helemaal in opgaan. Dit heet ook wel ‘hyperfocus’. kiezen uit prikkels Arbeidsparticipatietool Het probleem is niet zozeer het afgeleid zijn, maar het moeilijk kunnen kiezen uit alle prikkels. kort maar krachtig Arbeidsparticipatietool Ze kunnen vaak heel goed informatie opnemen, maar houden dit minder lang vol dan anderen. ADHD bij Volwassenen Wat is ADHD Misverstanden Positieve en negatieve gevolgen
Behandelingen
Menu
Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam