Goedgekeurd door CBR met ADHD? Geen herkeuring meer!

|

Per 1 juni 2013 geldt de regeling: als je bij je eerste keuring goedgekeurd wordt, hoef je daarna niet meer gekeurd te worden.

Een rijbewijskeuring volgt automatisch als je één of meer vragen op de Gezondheidsverklaring van het CBR met ‘ja’ beantwoordt. Lees op de website van het CBR hoe het werkt als je ADHD/ADD hebt.

Overigens MAG een keuringspsychiater nog steeds een termijnbeperking van 3 tot 5 jaar geven, bij twijfel. Niet eens met de beslissing van de keuringsarts?

Je hebt altijd recht op inzage in de rapportage. Normaliter wordt dit door de keurend specialist al aangeboden. Mocht dit niet zo zijn, dan kun je de rapportage bij het CBR schriftelijk opvragen. Dit kan door het contactformulier op de website van het CBR in te vullen en daar een verzoek te doen om een kopie van de rapportage.

Of per post:
CBR, medische administratie
Postbus 1062
2280 CB Rijswijk (Zh)

Meer weten?

Hier kun je lezen hoe de regeling rond de rijbewijskeuring er vanaf 1 juni 2013 uitziet. Je vind er ook een schema met hoe het vóór en na die datum geregeld is mbt de keuring.

Hier lees je hoe je zelf je arts kunt kiezen als je de arts naar wie het CBR jou doorverwijst bijv. te duur is of een te lange wachtlijst heeft.