Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam

Met ADHD nog steeds geen AOV

Heb jij ADHD en herken je dit?

Je werkt als ZZP’er en de zaken gaan goed. Dus je vraagt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aan. Maar wat blijkt? Je krijgt een brief dat je een hogere premie moet betalen en/of dat de verzekering niet uitkeert bij ‘psychische problemen’. He? Iedereen kan toch psyschische problemen krijgen? Waarom krijg jij dan geen uitkering?

ANTWOORD: Omdat je ADHD hebt en dat is volgens verzekeraars een verhoogd risico waarvoor je extra premie moet betalen of waardoor je minder dekking krijgt.

Mag een verzekeraar dat zomaar doen?

Wij denken van niet.
Sinds de uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling voor Chronisch zieken en gehandicapten (Wgbh/cz) met de terreinen ‘goederen en diensten’ in 2017 mogen verzekeraars niet meer zonder duidelijke onderbouwing mensen op grond van een diagnose ADHD anders behandelen dan mensen zonder die diagnose. Dan maken ze zogenaamd ‘verboden onderscheid’.

Waarom krijg ik dan toch deze brief?

Omdat verzekeraars wel hun premies mogen aanpassen als er aantoonbaar hoger risico is bij bepaalde groepen. Neem het voorbeeld van hogere premies voor opstalverzekeringen bij huizen met een rieten dak.

De vraag bij ADHD is dus of dit echt een aantoonbaar risico is dat je bij elk individu met ADHD kunt meewegen in de premie of dekking. Wij denken van niet en vinden dat verzekeraars dan maar eens met onderzoeken moeten komen die glashard aantonen: ZZP’ers met de diagnose ADHD hebben een aantoonbaar hoger risico op uitval dan ZZP’ers zonder de diagnose.

Welke onderzoeken tonen ADHD-risico aan?

Wij denken dat verzekeraars zich bij hun risico-inschattingen rond ADHD baseren op onderzoeken die niet matchen met de groep ZZP’ers met ADHD, zoals:
-onderzoeken over werknemers die uitvielen en waarbij DAARNA pas ADHD is vastgesteld (onbehandelde ADHD geeft de meeste problemen!);
-onderzoeken naar werknemers/mensen die veel last hebben van hun ADHD.

ADHD is goed behandelbaar

Dit geeft een vertekend beeld van de risico’s van ADHD. Want ADHD is goed behandelbaar. En reken maar dat een ZZP’er met ADHD die voldoende verdient om een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te vragen zijn/haar ADHD aardig onder controle heeft. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat ZZP’ers met ADHD geen aantoonbaar hoger risico op uitval hebben dan ZZP’ers zonder ADHD.

Wil jij met ons een klacht indienen tegen een verzekeraar?

Nu moeten verzekeraars nog door de wetgever op de vingers getikt worden dat ze moeten stoppen met dit beleid. En de nieuwe WGBH/cz geeft ons de basis om hier een klacht tegen in te dienen.

Maar dan moet er wel iemand zijn die dit wil doen!
Wil jij met ons deze stap zetten?
Mail ons: [email protected]

Nieuw ronde nieuwe kansen

Twee jaar geleden dienden wij samen met de kerngezonde ADHD’er Nick een eerste klacht in. Helaas bleef de verzekeraar bij zijn standpunt zónder onderzoeken te laten zien. Nick zag van een verdere procedure af. Hij had te weinig vertrouwen in een goede afloop. Wij hopen op een ‘taaie strijder’ (m/v) en wie weet dat een volgende verzekeraar wel open staat voor onze oproep tot een rechtvaardiger acceptatiebeleid voor ZZP’ers met ADHD.

Menu
Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam