Uitslag enquête verzekeringsdiscriminatie bij GGZ diagnoses

|

Dank aan onze leden voor hun medewerking aan onze enquête over verzekeringsdiscriminatie.
Hoofdvraag hiervan: wat is jouw ervaring met uitsluiting en/of premieverhogingen als je je diagnose AD(H)D –en/of een andere GGZ-diagnose- meldt bij het aanvragen van een verzekering?

Samenvatting van de uitslag:
80% geeft aan geen probleem te hebben ervaren.
10% is ooit geweigerd.
10% moest een hogere premie betalen.

De meeste problemen gaven de overlijdensrisicoverzekering (10%) en de aanvullende zorgverzekering (10%).
Het is opvallend dat 80% aangeeft geen problemen te ervaren.

Een aantal opmerkingen bij deze uitslag:

Het lage percentage is deels te verklaren vanuit het feit dat weigeringen en/of hogere premies voor de GGZ-doelgroepen vooral praktijk zijn bij overlijdensrisicoverzekeringen (voor de koop van een huis) en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) voor ZZP’ers. Voor een AOV moet je sowieso al veel betalen, waardoor kleine/beginnende zelfstandigen hier vaak niet eens aan beginnen. Wellicht zijn er onder onze leden niet zo veel mensen die deze twee verzekeringen ooit hebben aangevraagd. Toelichtingen bij enkele antwoorden in de enquête bevestigen dit beeld.

Ook hebben veel van onze leden hun diagnose pas op latere leeftijd gekregen, waardoor ze wellicht (één van) bovengenoemde verzekeringen al geregeld hadden vóór deze diagnose. Toelichtingen bij enkele antwoorden in de enquête bevestigen ook dit beeld.

De aanvullende zorgverzekering is een wat complexer verhaal. De meesten die aangeven dat ze hierbij discriminatie hebben ervaren, merken op dat ze het oneerlijk vinden zo’n hoge eigen bijdrage te moeten betalen voor ADHD-medicatie. Dit is een andere vorm van discriminatie, namelijk op ‘pakketniveau’. De overheid en verzekeraar bepalen welke behandelvormen voor welke vergoeding in aanmerking komen. En maken hierin keuzes die door onze doelgroep vaak –en begrijpelijk- als discriminerend ervaren worden. Ook is een enkeling geweigerd voor een aanvullend pakket waarbij medische selectie wordt toegepast.

Gezien de bovengenoemde percentages lijkt het probleem van uitsluiting vanwege een GGZ-diagnose zoals ADHD bij onze leden niet heel erg te spelen. Dit wil echter niet zeggen dat het probleem niet speelt bij alle mensen met ADHD/ADD of een andere GGZ-diagnose.

Prima functioneren
We blijven ons daarom inzetten voor degenen onder jullie die hier wel mee te maken hebben. En voor alle potentiele leden die ons nog niet gezocht of gevonden hebben omdat zij niet eerder met dit soort problemen ten gevolge van hun diagnose geconfronteerd zijn.

Dit doen wij vanuit onze overtuiging dat er heel veel (jong) volwassenen zijn die prima kunnen functioneren met hun diagnose. Juist doordat zij hierdoor weten hoe zij in elkaar zitten en omdat zij dankzij deze diagnose de juiste behandeling krijgen waardoor verdere problemen vaak voorkomen kunnen worden.

Expertmeeting
Wij organiseren daarom op 10 februari 2015 een expertmeeting in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars. Tijdens deze bijeenkomst zullen drie experts op het gebied van ADHD/ADD, depressie en bipolaire stoornis de medische adviseurs van verzekeraars informeren over de nieuwste kennis binnen hun aandachtsgebied.

Doel van deze bijeenkomst is dat verzekeraars hierdoor beter in staat zijn maatwerk te leveren bij aanvragers met één van deze diagnoses, zodat meer mensen geaccepteerd zullen worden in de (nabije) toekomst.

Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten voor meer informatie hierover.