Overige behandelingen voor ADHD en ADD

|

Naast het reguliere aanbod van behandeling voor ADHD, zoals dat door de meeste GGZ-instellingen wordt aangeboden, is er ook nog een aanbod van niet-reguliere behandelingen. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de behandelmethoden die binnen het niet reguliere, ofwel alternatieve segment, het meest bekend zijn. Voor al deze behandelmethoden geldt dat ze (nog) niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het College van Zorgverzekeringen (CVZ) oordeelt daarom ook dat ze niet voor vergoeding in aanmerking komen. Het is de keuze aan een zorgverzekering om dergelijke behandelingen in een aanvullend pakket aan te bieden.

Neurofeedback

Neurofeedback is een behandelmethode die ervan uit gaat dat je kunt leren controle te krijgen over je hersengolven. Tijdens de training zit de cliënt achter een monitor. De hersenactiviteit wordt gemeten door middel van elektrodes op het hoofd. De therapeut volgt de hersenactiviteit en beloont de cliënt via geluid of beeld, wanneer deze meer van de gewenste hersengolven laat zien. Het doel is dat de gewenste hersengolven uiteindelijk meer automatisch optreden. Daardoor zouden allerlei klachten en symptomen verbeteren.

Neurofeedback wordt ook toegepast bij ADHD. Uit onderzoek (mei 2016) bij kinderen komt echter naar voren dat er geen effectiviteit is op gedrag en concentratie in de klas. Ook ander onderzoek heeft geen of slechts beperkte effectiviteit aangetoond. Volgens de Zorgstandaard ADHD is neurofeedback – en overigens ook het eraan verwante Cogmed- dan ook niet aan te bevelen.

Een behandeling duurt meestal tussen 20 en 40 sessies en kost tussen de € 2000 en € 4000. Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden een gedeelte via de aanvullende verzekering.

Meer weten?

Lees hier een artikel uit Impulsief nr 1, 2012 over Neurofeedback en Cogmed. Het is oud, maar je krijgt wel een goed beeld van wat het is en hoe het werkt.

Op de website van het onderzoeksprogramma Pointer (KRO/NCRV) vind je veel interessante informatie over neurofeedback. Ook hier is de boventoon kritisch.

Mindfulness

Mindfulness is een vorm van meditatie waarbij je je op een niet-veroordelende manier bewust wordt van je lichamelijke en geestelijke sensaties van het moment, wat ook wel “bewuste aandacht”  wordt genoemd. Je kunt tegenwoordig op talrijke plekken trainingen volgen of bij voorbeeld een cd met instructies bestellen. Het is een vaardigheid die te leren is, maar daarvoor is wel tijd en training nodig.

Mindfulness heeft een stress-reducerende werking en wordt toegepast bij zowel lichamelijke als psychische klachten. Er is onderzoek naar Mindfulness bij ADHD gedaan en het zou een positief effect kunnen hebben.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is concreter dan je denkt en de laatste jaren erg in opmars als behandelmethode voor bepaalde pijn- of psychische klachten. Ook in sommige reguliere ziekenhuizen wordt hypnotherapie toegepast. In het artikel ‘Hypnotherapie en AD(H)D‘ lees je wat dit voor AD(H)D kan doen.

Diëten / Voeding

ADHD en de invloed van voeding: wat zegt de wetenschap? Je hebt ADHD of ADD, maar ervaart weinig voordelen van medicatie. Of misschien wil je het gewoon zonder medicatie doen. Je hoort of leest wel eens dat sommigen zweren bij bepaalde voedingssupplementen of diëten. Maar werken die ook echt?

In dit artikel van onderzoekster Carlijn Bergwerff uit Impuls & Woortblind Magazine nr 2 2015 wordt op drie typen interventies ingegaan: visolie, LTO3 en het eliminatiedieet (ofwel Pelsserdieet).

Er lopen op dit moment (okt 2021) twee wetenschappelijke studies in Nederland naar de mogelijke impact van een dieet/voeding op het ontwikkelen of juist verminderen van ADHD-symptomen. Lees hier meer over de BRAIN-studie, een van deze twee studies.

Schematherapie voor ADHD

Oorspronkelijk is schematherapie een behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen. Het blijkt echter ook goed te werken voor onder andere depressie of piekeren en onzekerheid (deels) vanuit ADHD. Schematherapie richt zich op belemmerende denkwijzen en gedragspatronen – zogenoemde schema’s – opgedaan in je jeugd. Deze schema’s komen steeds terug waardoor het patroon hardnekkiger wordt en je vaker tegen problemen aanloopt.

Lees het hele artikel Schematherapie bij ADHD uit I & W Magazine nr 3, 2019.

ZEN- meditatie voor ADHD en ADD

Onderzoek bij mensen die mediteren laat zien dat zij beter scoren op concentratie, stressbestendigheid en
emotieregulatie. Zen is daarmee geen bewezen effectieve methode voor welk ‘probleem’ dan ook. Maar mensen met ADHD/ADD kunnen er zeker wel baat bij hebben.

Lees het artikel van Anke Welten uit I & W Magazine nr 3 2016 over wat ZEN is en waarom het goed kan werken voor mensen met ADHD of ADD.  (bron foto’s bij het artikel: zen.nl)

NLP voor ADD en ADHD

NLP is eigenlijk een set technieken waarmee je leert kijken naar de samenhang tussen je ervaringen, gedachten, je gedrag en de gevoelens van jezelf en van anderen.  NLP gaat ervanuit dat je hersenen ‘kneedbaar’ zijn en in staat
zijn nieuwe inzichten op te slaan en toe te passen. Het kan goed werken voor mensen met een AD(H)D-brein.

Lees het artikel uit I & W magazine nr 3, 2015 over ervaringen van ADHD’ers met NLP, uitleg wat het is en wat er bekend is over de werkzaamheid.

Meer weten?
Lees het boek ‘ADHD, hoe haal je het uit je hoofd‘, van Cathelijne Wildervanck. Dit boek gebruikt de uitgangspunten van NLP.
over de werkzaamheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.