“Drugstest” door politie kan mensen met ADHD onterecht als overtreders neerzetten

|
23 reacties

Impuls & Woortblind, de vereniging voor mensen met AD(H)D , dyslexie en dyscalculie voert al een paar weken een correspondentie met het ministerie van Veiligheid en Justitie over de nieuwe drugstest.

Tot op heden is er nog geen bevredigend antwoord. Als dat uitblijft volgt verdere actie, zoals een WOB verzoek. We willen niet wachten tot de eerste persoon met ADHD die volgens voorschrift medicatie neemt in de problemen komt door de nieuwe speekseltest.

Samenvatting
Hieronder een samenvatting van de correspondentie met het ministerie:
Op 5 juli heeft Impuls & Woortblind voorzitter Rob Pereira bij het ministerie de vraag neergelegd of de drugtest mogelijk problemen kan geven voor mensen die medicatie krijgen van de arts. Mensen met ADHD krijgen regelmatig medicatie voorgeschreven waar dexamfetamine in zit waardoor ze positief getest kunnen worden bij zo’n drugstest. Dit terwijl de medicatie hen helpt beter te functioneren in het algemeen maar ook in het verkeer. Zijn vraag was daarbij ook of een schriftelijke verklaring van de arts over voorgeschreven gebruik van dexamfetamine wellicht volstaat voor deze mensen.

Het antwoord op deze vraag vanuit het ministerie was niet positief: “In antwoord op uw bovengenoemde vraag deel ik u het volgende mee. Voor amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA, MDA, cocaïne, opiaten (morfine/heroïne), cannabis (THC) en GHB-achtige stoffen gelden wettelijke limieten. Voor een combinatie van drugs of een combinatie van drugs met alcohol gelden nullimieten. Het gebruik van deze psychoactieve stoffen in het verkeer beïnvloedt het rijgedrag namelijk negatief en verhoogt daardoor de kans op betrokkenheid bij ongevallen. De speekseltester kan ook in het geval van medicijnen met één of meer van deze stoffen aangeven dat iemand de limiet heeft overschreden.”

Rob Pereira: “Helaas kan ik het op wetenschappelijke gronden niet met u eens zijn: er is een grote hoeveelheid literatuur die laat zien dat bij mensen met ADHD de rijvaardigheid bij therapeutisch gebruik juist TOENEEMT. Ook de afgelopen week waren er weer twee nieuwe artikelen die dit aantonen! Graag zou ik met u een keer van gedachten willen wisselen over het specifieke probleem bij volwassenen die juist gestimuleerd worden om netjes hun medicatie te gebruiken in het verkeer om ongelukken te voorkomen. Dit in tegenstelling tot ongediagnosticeerde mensen met ADHD of ADHD’ers die zich niet aan hun medicatie houden en een groter gevaar op de weg zijn. De verkeerden worden zo gestraft en de slechten beloond, zeer onterecht. Ik zou hopen dat zij met de juiste medicatie en een brief van hun arts/ de autoriteiten gevrijwaard zijn van onterechte beschuldiging van wangedrag op de weg. Graag op korte termijn uw reactie, wij krijgen veel vragen van ongeruste leden over dit punt.”

Het ministerie: “In antwoord op uw vervolgmail van 24 juli jl. deel ik u mee dat er in de huidige wetgeving geen uitzonderingen bij medicijngebruik zijn gemaakt. De wetgever heeft zich bij het opstellen van deze regelgeving gebaseerd op rapporten van een adviescommissie, waar een groot aantal experts – waaronder toxicologen – aan hebben deelgenomen. Zij hebben consensus bereikt over een lijst met drugs en grenswaarden waarboven de rijvaardigheid negatief beïnvloed wordt.
Het maakt voor de risico’s in het verkeer niet uit wat de reden is voor het gebruik van de middelen. Ook als het om medische redenen is, kan de rijvaardigheid afnemen. Omdat de wet tot doel heeft om het verkeer veiliger te maken, is net als nu het geval, geen uitzondering gemaakt voor deze gebruikers. Het is uiteindelijk aan de officier van justitie om te besluiten wel of niet te vervolgen en de rechter om te bepalen of en welke straf wordt opgelegd.”

WORDT VERVOLGD
Het is duidelijk dat er bij het ministerie van Veiligheid en Justitie weinig kennis is over en begrip is voor mensen met ADHD die dexamfetamine gebruiken om beter te functioneren.
Impuls & Woortblind neemt uiteraard geen genoegen met bovenstaande antwoorden. Houd onze website in de gaten voor verdere ontwikkelingen.

Meer informatie over de test en de maximale waarden per stofsoort vind je hier.

23 reacties. Reactie plaatsen

 • De meningen van een speekseltest en de gevolgen ervan voor gebruikers van Dexamfetamine zijn niet echt duidelijk. Ook niet vanuit de overheid zoals in de reactie van Steven de Winter zie citaat “Het is uiteindelijk aan de officier van justitie om te besluiten wel of niet te vervolgen en de rechter om te bepalen of en welke straf wordt opgelegd”.
  Dus het komt erop neer zolang er niks iets definitiefs is vast gelegd door de overheid. Ben je als ADHD-er met Dexamfetamine als medicatie nog “vogelvrij” en volgens de wet een gevaarlijke verkeersdeelnemer.

  Dus wie te hoog scoort op de bloedproef, kan worden gestraft met maximaal drie maanden celstraf of een geldboete tot €8.200 (!). Ook zal de politie een melding doen bij het CBR, dat het rijbewijs voor minimaal één jaar zal intrekken.
  Het rijbewijs kun je na een jaar terugkrijgen, op twee voorwaarden:
  – je bent een jaar lang ‘clean’ gebleven, te bewijzen met drugstesten;
  – er ligt een positief advies van de psychiater met wie je (verplicht) gesprekken voert.
  De testen en de psychiater moet je zelf betalen, de kosten zitten al snel boven de €1.000. Na teruggaaf van het rijbewijs zul je nog minstens twee jaar lang ‘herkeuringen’ krijgen, waarin wordt gekeken of je toch weer drugs hebt gebruikt. In het CBR-traject wordt gewerkt met urinetesten. Deze hebben voor de cannabist als groot nadeel dat ze ver ‘terugkijken’ omdat ze niet op THC testen maar op het afbraakproduct THC-COOH. Druggebruik van wéken terug is nog aan te tonen.
  Als je bent betrapt met teveel THC, betekent dat dus:
  – een boete (tot maximaal €8.200) van de strafrechter;
  – een jaar lang je rijbewijs kwijt;
  – minimaal €1.000 kosten voor CBR-drugtests en psychiaters;
  – geen drugs gebruiken gedurende het ‘straf-jaar’, maar ook niet in de 2 tot 4 jaren daarna.
  Heftige straffen dus.
  Met deze drugstesten is het nodige mis. Zeker als het om Dexamfetamine gaat wat veel ADHD-ers (volwassenen) krijgen voorgeschreven.

  Beantwoorden
 • […] Rob Perreira van Impuls & Woortblind vindt het oneerlijk dat mensen die baat hebben bij deze medicijnen ten onrechte zullen worden beschuldigd van wangedrag […]

  Beantwoorden
 • […] D’66 Kamerlid Vera Bergkamp vindt het, net Impuls & Woortblind, onaanvaardbaar dat er een drugstest in gebruik is die mensen met ADHD mogelijk ten onrechte als overtreders kan neerzetten. […]

  Beantwoorden
 • L.M.V. Ringma
  10 augustus 2017 21:08

  Dit zelfde zou dan ook moet gelden voor mensen met hartritme stoornissen, diabeten, epileptische, slechthorende enz.
  ook al gebruiken ze medicijnen die niet op een lijst staan maar toch een heel groot gevaar zijn in het verkeer aangezien een aanval niet te voorspellen is.
  Er zou idd met een brief van de behandelend arts een vrijstelling moeten zijn.
  Dit geld ook niet alleen voor ADHD maar ook voor chronische pijnklachten die behandeld moeten worden met morfine achtige stoffen.

  Beantwoorden
 • Na contact met Ministerie; Artikel 10.4 is nog van kracht.
  In regeling Eisen & Geschiktheid 2000
  Hoofdstuk 10 Geneesmiddelen
  (Artikel 10.4) Pyschostimulantie
  Dexamfetamine is toegestaan bij therapeutische behandeling voor o.a. ADHD.

  Voorlopig is deze nog niet gewijzigd ondanks dat de Ministerie meldt dat het strafbaar is.
  Er is nog niets besloten!

  Melvin

  Beantwoorden
 • Dus iedereen met medicatie voor ADHD is er eigenlijk maar 1 oplossing. Om negatief getest te worden moeten we dus stoppen medicatie. Gezien in Innsbruck geval geen optie maar als je positief getest wordt krijg je een melding achter je naam wegens drugsgebruik (legale verstrekt door de arts of psychiater). Hierdoor kunnen er veel mensen in de problemen komen. Blijkbaar boeit dat niemand in Den Haag, ze snappen niet waarom je deze medicatie slikt en niet zonder kan. Maar als we een brief moeten hebben van de arts/psychiater. Zullen we straks ook wel elke keer naar een arts moeten als we het rijbewijs gaan verlengen. Dus meer kosten voor ons en inkomsten voor de staat. Maar als dat gaat gebeuren zullen er veel mensen verplicht moeten stoppen met de medicatie. Omdat ze anders hun beroep niet meer uit kunnen oefenen en dat slaat niet alleen op vrachtwagenchauffeurs. Een stempel achter je naam wegens een positieve test blijft eeuwig staan. Misschien is dit een doen scenario maar het kan het wel gaan worden op deze manier.

  Beantwoorden
 • Nou laat ik het dan maar als eerste zeggen: Ik rij rustiger en meer beheerst als ik Dexamfetamine gebruik. En ik ben vast niet de enige… Laten ze dat gewoon eens wetenschappelijk testen i.p.v. met een grote beweging alles over een kam scheren

  Beantwoorden
 • te gek voor woorden, mensen die op tijd hun medicijnen in nemen zijn veel veiliger bezig dan mensen die dat niet doen.
  mensen zonder medicijnen voor ADHD zijn een gevaar op de weg !!

  Beantwoorden
 • In het advies “Eisen rijgeschiktheid: enkele aanbevelingen” van de Gezondheidsraad van 20 november 2014 adviseert de Gezondheidsraad nader onderzoek te doen naar rijgeschiktheid bij off label gebruik van psychostimulantia. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) verzocht dit onderzoek uit te voeren, in het bijzonder voor modafinil en methylfenidaat. Het volledige rapport inclusief bijlagen is op 15 december 2016 geplaatst op de website van de Rijksoverheid en kan daar worden gedownload: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/12/15/adviesrapport-psychostimulantia-en-rijgeschiktheid/Adviesrapport+Psychostimulans+en+Rijgeschiktheid+%282%29.pdf

  Op pagina 10 van dit KNMP-rapport staat:
  Conclusie
  In het algemeen kan worden geconcludeerd dat psychostimulantia de rijvaardigheid verbeteren bij een aantal off-label indicaties.
  (….)

  Daarna volgen de afzonderlijke conclusies voor Modafinil, Methylfenidaat, Dexafetamine, Atomoxetine en Amfetamine.

  Over Dexamfetamine is de conclusie van de KNMP:
  Dexamfetamine verbetert de rijvaardigheid bij patiënten met ADHD.
  (….)

  De KNMP komt tot de volgende aanbeveling (pagina 11 van het rapport):
  Aanbeveling
  Volgens de Regeling Eisen Geschiktheid paragraaf 10.4 kan iemand alleen rijgeschikt worden verklaard als psychostimulantia bij de in de regeling genoemde indicaties worden toegepast, zoals ADHD bij volwassenen, narcolepsie en pathologische hypersomnolentie. Op dit moment geldt er rijongeschiktheid bij off-label gebruik van psychostimulantia die niet in paragraaf 10.4 is genoemd. Uit de gegevens van dit rapport blijkt dat psychostimulantia de rijvaardigheid kunnen verbeteren bij een aantal off-label indicaties.
  Daarom is rijongeschiktheid bij deze off-label indicaties onterecht.
  De KNMP adviseert de Regeling Eisen Geschiktheid aan te passen, zodat personen die psychostimulantia off label gebruiken voor indicaties waarbij verkeersdeelname relevant is, waarvan het off label gebruik in de vigerende Nederlandse richtlijnen of in wetenschappelijke literatuur is beschreven en waarvoor voldoende onderbouwing beschikbaar is, kunnen deelnemen aan het verkeer.
  Wij adviseren om voor off-labelindicaties waarvoor onvoldoende of geen onderbouwing beschikbaar is aanvullend onderzoek uit te laten voeren.

  Tot zover de KNMP.

  Als de wet tot doel heeft het verkeer veiliger te maken zou het effectiever zijn, om ADHD-patiënten die NIET Dexamfetamine gebruiken, een rijgeschiktheidsheidsverklaring te onthouden. Het slordige antwoord van “het ministerie” (ik neem aan: Infrastructuur en Milieu), zoals hierboven geciteerd, lijkt er vooral op te duiden dat de echte juristen daar met vakantie zijn.

  Gelukkig stelt het ministerie ook vast: “Het is uiteindelijk aan de officier van justitie om te besluiten wel of niet te vervolgen en de rechter om te bepalen of en welke straf wordt opgelegd.” Dus, ADHD-patiënten, houd het KNMP-rapport bij de hand. Het kan van nut zijn om politie/OM/rechter ervan te overtuigen, dat u zich juist terdege bewust bent van hoe belangrijk uw rijvaardigheid is voor de veiligheid van uw medeweggebruikers, dat u uw verantwoordelijkheid ter zake neemt en derhalve Dexamfetamine gebruikt, in het belang van uw medeweggebruikers en, uiteraard ook in uw eigen belang.

  Beantwoorden
 • In Frankrijk ben je verplicht in je auto een alcoholtest bij je te hebben , zelfs twee. waarschijnlijk voor de bijrijder die eventueel zou moeten rijden.

  Op vakantie is voor mij eerst duidelijk mijn dex in te nemen omdat ik dan niet het probleem heb van die vermoeidheid die bij mij plotseling kan opkomen. waarbij ik dan eigenlijk meteen de eerste de beste parkeerplaats moet zoeken om even rust , pauze te nemen. Sinds het gebruik van de DEX amfetaminen is het mij opgevallen dat ik niet meer van die vermoeidheidsaanvallen heb. Het kan zomaar zijn dat ik alerter ben geworden op mijn signalen . Het is niet niks om een rit van 400 km te maken voor mij . Ik neem wel op mijn pauze mede doordat mijn hond die pauze ook nodig heeft om in beweging te blijven. Ik heb alle tijd om op reis te gaan en gebruik die dan ook. Ik vermijd de piekuren rond Brussel en Antwerpen bijvoorbeeld , door op een later tijdstip te vertrekken Brussel is ongeveer 2,5 uur en Antwerpen ongeveer 2 uur rijden . ik rijd wel altijd rustig en vraag me dan af waarom iedereen mij bijvoorbeeld inhaalt op wegen waar je maar 100 km per uur mag rijden. Zo hard rijd ik meestal dan zelf wel . Je moet tenslotte wel je grenzen kennen.
  Ik zou niet weten wat ik zonder dexamfetaminen zou moeten doen. Het houdt mij alert op zaken rondom mij

  Beantwoorden
 • In Frankrijk ben je verplicht in je auto een alcoholtest bij je te hebben , zelfs twee. waarschijnlijk voor de bijrijder die eventueel zou moeten rijden.

  Op vakantie is voor mij eerst duidelijk mijn dex in te nemen omdat ik dan niet het probleem heb van die vermoeidheid die bij mij plotseling kan opkomen. waarbij ik dan eigenlijk meteen de eerste de beste parkeerplaats moet zoeken om even rust , pauze te nemen. Sinds het gebruik van de DEX amfetaminen is het mij opgevallen dat ik niet meer van die vermoeidheidsaanvallen heb. Het kan zomaar zijn dat ik alerter ben geworden op mijn signalen . Het is niet niks om een rit van 400 km te maken voor mij . Ik neem wel op mijn pauze mede doordat mijn hond die pauze ook nodig heeft om in beweging te blijven. Ik heb alle tijd om op reis te gaan en gebruik die dan ook. Ik vermijd de piekuren rond Brussel en Antwerpen bijvoorbeeld , door op een later tijdstip te vertrekken Brussel is ongeveer 2,5 uur en Antwerpen ongeveer 2 uur rijden . ik rijd wel altijd rustig en vraag me dan af waarom iedereen mij bijvoorbeeld inhaalt op wegen waar je maar 100 km per uur mag rijden. Zo hard rijd ik meestal dan zelf wel . Je moet tenslotte wel je grenzen kennen.
  Ik zou niet weten wat ik zonder dexamfetaminen zou moeten doen. Het houdt mij alert op zaken rondom mij

  Beantwoorden
 • ik heb nog nooooiit een aanrijding veroorzaakt of gehad en gebruik toch al langere tijd dexam v mn adhd.
  u wilt niet weten hoe ik rijd als ik mijn medicatie niet in zou nemen

  Beantwoorden
 • Neurofeedback is een medicatie-vrije behandelmethode waarbij door middel van positieve feedback het brein getraind wordt waardoor klachten verminderen. Klachten zoals problemen met aandacht- en concentratie, prikkelverwerking etc. In dit onbewust leerproces leert men zelf het brein meer in balans te brengen waardoor medicatiegebruik niet nodig kan zijn!

  Beantwoorden
 • Christine Roetert
  9 augustus 2017 10:28

  Jeetje! Ook dat nog, naast het onbegrip van de ‘normale’ maatschappij krijgen we dus wellicht ook ooit nog eens een boete of strafzaak aan onze broek. Wat ik dan wel vreemd vind, is het feit dat er dan eigenlijk een oranje of rode sticker op onze medicijnendoosjes zou moeten zitten met de waarschuwing dat dit middel het rijgedrag zou kunnen beïnvloeden. Ik heb hier nooit bij stilgestaan verder, behalve dan dat ik het prettiger vind om met medicatie te rijden dan zonder! Zonder ben ik veel minder gefocust namelijk en kan ik zo maar ineens in gedachten afdwalen en ben ik op zo’n moment niet langer met het verkeer bezig.

  Beantwoorden
 • Het ministerie mag gerust een rondje met mij rijden zonder medicijngebruik en met…. dan zien ze wel dat ik het wel degelijk nodig heb!!
  Bij deze; de uitnodiging staat! 🙂

  Beantwoorden
 • Ik heb zelfs bij het cbr en extra rijtest en een afspraak met een psycholoog gehad! En dan zou ik nu ineens niet mogen rijden terwijl ik een rijtest heb gehad om te mogen rijden met medicatie? Wat een kromme bullshit is dit weer van de overheid zeg ongelofelijk!

  Beantwoorden
 • Sinds ik dit middel van de psychiater heb gekregen, gedraag ik me veel socialer in het verkeer en lopen mijn sociale en zakelijke contacten harmonieuzer..
  Dat de wetgever zich gebaseerd heeft op rapporten van deskundigen, zal zeker kloppen. Recreatieve amfetamine-gebruikers zijn idd levensgevaarlijk voor hun omgeving. Dat kleine doses juist tegengesteld werken voor ADHD-ers zal waarschijnlijk onder de radar van het rapport gebleven zijn.
  Ik denk dat de hulp van de beroepsgroep Psychiatrie ingeroepen zou moeten worden om de misvatting mbt medicinaal gebruik weg te nemen.

  Beantwoorden
 • Johan swaneveld
  9 augustus 2017 07:44

  Een regelrechte schande. Ik weet ook uit eigen ervaring dat ik juist RUSTIGER blijf onder stresssituaties in het verkeer, ik mij beter kan focussen etc. Dan maar geen medicijnen slikken en weer gestresst de weg opgaan?

  Beantwoorden
 • Ik lijd aan narcolepsie. Ik heb in het verleden dexamfetamine voorgeschreven gekregen, maar dit had onvoldoende effect en ik had veel last van bijwerkingen. Ik krijg sinds enige tijd Xyrem voorgeschreven, dat mijn klachten tot nul reduceert. Xyrem is een GHB-achtige stof, die je op gezette tijden, voor het slapen gaan en halverwege de nacht, in moet nemen. Ik weet niet hoe lang Xyrem nog in speeksel aantoonbaar is, maar mogelijk dat dit ’s ochtends nog tot een ongewenst testresultaat leidt. Het is evident dat het veiliger is als ik geen slaapaanvallen heb tijdens het autorijden dankzij mijn nachtelijke gebruik van Xyrem. Mogelijk is een proefproces een goed idee, zodat een rechter hierover een uitspraak kan doen? Dat is eenvoudig te realiseren en geeft mogelijk een sneller (hopelijk bevredigend) antwoord op de vraag of bepaalde medicatie op voorschrift als uitzondering opgenomen moet worden bij dergelijke testen.

  Beantwoorden
 • Ga vooral door met het ingeslagen pad

  Beantwoorden
 • Als we geen dex meer slikken moet je kijken wat voor puinhoop het op de weg wordt.Dan worden we echte verkeerduivels,is dat wat ze willen??

  Beantwoorden
 • […] is daarbij zeker niet uitgesloten. We roepen iedereen op om het artikel van I&W te lezen: http://www.impulsenwoortblind.nl/drugstest-politie-mensen-adhd-onterecht-als-overtreders-neerzetten/ en te delen om aandacht te vestigen op deze blatante discriminatie. We houden jullie op de […]

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.