Invulling nieuwe regeling rijbewijs en ADHD bekend

|

De wijziging van de nieuwe regeling rond de herkeuring voor het rijbewijs bij ADHD is gepubliceerd in de Staatscourant. Op 1 juni 2013 treedt de nieuwe regeling in werking.

Belangrijkste wijzigingen:
-Bij de aanvraag van het rijbewijs krijgt elke ADHD’er een rijbewijskeuring én een verplichte rijtest.
-Dit geldt voor iedereen, dus niet alleen voor mensen die medicatie gebruiken.
-Dit geldt voor rijbewijs 1 (auto/motor) en 2 (vrachtwagen).

De keuringsarts kan je hierna onbeperkt geschikt bevinden. Bij twijfel kan hij/zij nog steeds een termijnbeperking van 3 of 5 jaar opleggen.
Ben je onbeperkt geschikt verklaard voor rijbewijs 1, dan hoef je bij de volgende verlenging (over 10 jaar) geen Eigen Verklaring meer in te vullen.
Bij rijbewijs 2 moet dit wel (na 5 jaar), plus een screening door de bedrijfsarts. Een herkeuring door een keuringsarts hoeft dan niet meer plaats te vinden.

Lees hier de toelichting in de Staatscourant op de wijziging in de regeling rond de rijbewijskeuring voor ADHD.