Onderwijsgeschillen: voor klachten over onderwijs

|

Heb je als ouder een klacht over de school van jouw kind? Wordt jouw kind ten onrechte afgewezen of wordt er niet voldoende gekeken naar extra zorg waar je kind recht op heeft? Dan kun je een klacht indienen bij de klachtencommissie van de onderwijsinstelling. In de schoolgids, in het deelnemers- of studentenstatuut of op de website van je school vind je informatie over bij welke klachtencommissie je terecht kunt.

Kijk ook eens op de website www.onderwijsgeschillen.nl. Een zeer informatieve website. Deze onafhankelijke organisatie heeft ook een Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) waar je ook terecht kunt met een klacht als je er met jouw opleiding niet uitkomt. kan dan een advies uitbrengen.

Op deze website staan ook eerder gedane uitspraken, waar je veel informatie uit kunt halen.

Weigering van studenten met een handicap of chronische ziekte

Voor het MBO, HBO en WO ligt dit anders. Op 4 oktober is er wel een wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer waarmee de klachtenregeling en klachtencommissie in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verplicht worden. Maar deze geldt feitelijk niet voor studenten met een functiebeperking zoals ADHD, dyslexie of dyscalculie.

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) verplicht instellingen wel om doeltreffende aanpassingen te verrichten voor een student met een beperking, die om aanpassingen vraagt. Die verplichting geldt niet als de aanpassingen een onevenredige belasting vormen voor de instelling.
Als studenten menen dat de weigering tot toelating samenhangt met een beperking, kunnen zij een oordeel vragen aan het College voor de rechten van de mens.