Wat we doen in de Werkgroep Onderwijs

|
De Werkgroep Onderwijs wil voorlichting gaan geven aan leerlingen, studenten en hun ouders.

Voorbeelden van onderwerpen die aandacht en actie vragen:

  • Onderwijsmedewerkers die ‘neurodivergente’ leerlingen zo snel mogelijk afschuiven;
  • Slechts 46% van de basisschoolleerlingen met een dyslexieverklaring maakt het traject af dat ze vergoed krijgen.
  • Er is geen onafhankelijke instantie (meer) die toezicht houdt op de naleving van de regelingen voor studeren met een functiebeperking.
  • Veel studenten in het mbo en hoger onderwijs krijgen niet de ondersteuning die ze nodig hebben, door gebrek aan kennis vanuit de onderwijsinstellingen én door gebrek aan toegankelijke informatie richting de student.
  • Passend onderwijs werkt in de praktijk vaak niet. Alleen kinderen met ‘officiële diagnoses’ en/of een dyslexieverklaring krijgen vergoede hulp en maatwerk is soms ver te zoeken.