Dyscalculie

Niet iedereen kan even goed leren rekenen

VOORLICHTING & INFORMATIE DYSCALCULIE

Dyscalculie komt net zo vaak voor als dyslexie maar is veel minder bekend. Wat zijn de kenmerken van dyscalculie? En is dyscalculie erfelijk? Hoe zit het met dyscalculie bij volwassenen? Kun je als volwassene ook een dyscalculietest doen? Wist je dat dyscalculie vaak samengaat met een andere leerstijl? En wat is de impact van dyscalculie in je dagelijks leven? Lees hieronder meer over dyscalculie.

Mensen met dyscalculie hebben moeite met de betekenis van getallen, met getallen lezen, tellen, benoemen en toepassen.

Werken met afmetingen, maten, hoeveelheden en volgordes, recepten, telefoonnummers, analoge klokken en reistijd tabellen gaan de meeste mensen met dyscalculie dus liever uit de weg.

Mensen met dyscalculie hebben moeite met de betekenis van getallen, met getallen lezen, tellen, benoemen en toepassen.

Werken met afmetingen, maten, hoeveelheden en volgordes, recepten, telefoonnummers, analoge klokken en reistijdtabellen gaan de meeste mensen met dyscalculie dus liever uit de weg. Ook het ruimtelijk inzicht is vaak beperkt.

Dyscalculie heeft een grote impact op je dagelijks leven.

Zeker als je niet weet dat je dyscalculie hebt, kan het, naast praktische problemen met school, werk en dagelijks leven, ook zorgen voor een negatief zelfbeeld. Want je bent niet dom en toch wil alles met getallen gewoon niet lukken.

Als je Dyscalculie hebt kan de diagnose je helpen om inzicht te krijgen.

Je krijgt meer begrip voor de dingen die niet goed gaan en hoe je daar mee aan de slag kunt. Ook krijg je meer inzicht in hoe je de sterke kanten van jouw brein zo goed mogelijk kunt benutten.

Heb je vragen over Dyscalculie?

LEDENVOORDEEL DYSCALCULIE