Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam

Vragen over dyslexie en werk? Check onze 5 minuten info

Begrijpt je werkgever wel voldoende waar jouw kwaliteiten liggen?
Of zet hij je precies in op werkzaamheden die juist erg moeilijk voor je zijn?
Weet je werkgever überhaupt iets over dyslexie?

Voor korte en snelle info zijn de gesproken 5 Minuten info-blokjes Dyslexie in het kort en (hieronder) Dyslexie en werk zeer informatief.

Wil je uitgebreide info in een overzichtelijk menu? Bekijk dan de website Arbeidsparticipatietool over werken met dyslexie. Impuls & Woortblind heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Arbeidsparticipatietool.

Hieronder vind je de 5 minuten info Dyslexie en werk.

Wat is dyslexie? Arbeidsparticipatietool Wat dyslexie is heeft u kunnen zien in de voorgaande app. De gevolgen voor het werk Arbeidsparticipatietool Hier gaan we in op de mogelijke gevolgen van dyslexie voor het werk van uw collega en van uzelf. Wat merkt u ervan? Arbeidsparticipatietool De dyslexie van uw collega kan namelijk ook van invloed zijn op uw werk, bijvoorbeeld: Fouten in e-mails Arbeidsparticipatietool …uw collega maakt schrijffouten in e-mails en begrijpt uw e-mails niet altijd goed. Langzamer reageren Arbeidsparticipatietool …uw collega doet langer dan gebruikelijk over het beantwoorden van e-mailberichten. Gedachten formuleren, woorden vinden Arbeidsparticipatietool …uw collega heeft soms moeite met het formuleren van gedachten of het vinden van woorden. Sommige dingen zijn anders Arbeidsparticipatietool Kortom, wanneer u samenwerkt met iemand die dyslexie heeft, kunnen sommige dingen net wat anders gaan… Goede samenwerking Arbeidsparticipatietool … en juist die dingen maken een goede samenwerking des te belangrijker. Goed samenwerken = goed praten Arbeidsparticipatietool Goed samenwerken betekent allereerst: praten met uw collega over de gevolgen van de dyslexie. U begrijpt dan veel beter… Problemen en oplossingen Arbeidsparticipatietool …welke problemen uw collega door de dyslexie heeft en hoe hij of zij hiermee om gaat. Wisselend presteren Arbeidsparticipatietool …dat de problemen van uw collega met de taal de ene dag groter zijn dan de andere …dat de problemen van uw collega met de taal de ene dag groter zijn dan de andere Arbeidsparticipatietool …waarom uw collega weinig het woord neemt tijdens een vergadering. Moeite met tekstopdrachten Arbeidsparticipatietool …waarom uw collega lang bezig is met het afronden van rapporten, verslagen of e-mailberichten. Liever praten dan schrijven Arbeidsparticipatietool …waarom uw collega liever een gesprek voert met een klant of voorzitter is tijdens een vergadering dan bijvoorbeeld te notuleren. Hulpmiddelen Arbeidsparticipatietool …waarom uw collega gebruik maakt van een dictafoon en spraaksoftware. Faalangst, prestatiedrang Arbeidsparticipatietool …waarom uw collega zich vaak verontschuldigt en bevestiging zoekt of juist graag laat zien wat hij of zij kan. Te laat komen Arbeidsparticipatietool …regelmatig te laat komt of afspraken vergeet. Openhartig, serieus nemen Arbeidsparticipatietool De meeste werknemers zijn open over hun dyslexie, maar willen ook serieus worden behandeld en niet als ‘gehandicapt’ worden gezien. Van probleem naar oplossing Arbeidsparticipatietool Door zelf over de dyslexie van uw collega te beginnen, kunnen jullie zowel de problemen als de mogelijke oplossingen bespreken. Praktische steun Arbeidsparticipatietool Naast begrip en een positieve benadering kunt u als naaste medewerker ook praktische steun bieden, bijvoorbeeld: Ideeën verzinnen en presenteren Arbeidsparticipatietool …uw collega heeft goede ideeën, maar vindt het moeilijk om ze te presenteren, dus u helpt hem of haar hierbij. Teksten controleren Arbeidsparticipatietool …als uw collega een contract of bericht moet opstellen, controleert u de tekst op fouten en woordvolgorde. Leesbaar lettertype Arbeidsparticipatietool …voor uw eigen teksten gebruikt u een groter, strak en schreefloos lettertype, zoals Verdana. Opstellen van takenlijst Arbeidsparticipatietool …uw collega heeft de neiging bepaalde klussen uit te stellen, dus u helpt iedere week bij het opstellen van een takenlijst. Stap-voor-stap informatie Arbeidsparticipatietool …als uw collega nieuwe informatie moet eigen maken, dan legt u dit concreet met visuele voorbeelden en eventueel stap-voor-stap uit. Persoonlijke ondersteuning Arbeidsparticipatietool Mensen met dyslexie kunnen ook hulp krijgen bij het structureren van hun werkzaamheden, bijvoorbeeld van een job coach. Gericht advies Arbeidsparticipatietool Een job coach kan mensen met dyslexie helpen bij verschillende doelen: Structuur aanbrengen Arbeidsparticipatietool …structuur aanbrengen en de werkzaamheden plannen. Hulpmiddelen gebruiken Arbeidsparticipatietool …gebruik van hulpmiddelen, zoals een planbord of voorleesprogramma op de computer. Praktische handvatten Arbeidsparticipatietool …aanleren van praktische handvatten zoals mindmappen en snellezen. omgaan met faalangst en stress Arbeidsparticipatietool …omgaan met faalangst en stress bij lees- en schrijfopdrachten. Meer kwaliteit Arbeidsparticipatietool Door de beperkingen de baas te worden, kan uw collega zijn of haar kwaliteiten beter inzetten. U kunt veel doen Arbeidsparticipatietool Als leidinggevende en/of werkgever kunt u veel doen voor uw medewerker met dyslexie, bijvoorbeeld: Vraag naar informatie Arbeidsparticipatietool Ten eerste: vraag of uw medewerker informatie wil geven over zijn of haar dyslexie. Laat u voorlichten Arbeidsparticipatietool U kunt in overleg met uw collega de bedrijfsarts of job coach vragen naar uitleg over zijn of haar kwaliteiten en beperkingen. Kennis = het halve werk Arbeidsparticipatietool Met voldoende kennis kunnen jullie samen oplossingen bedenken en veranderingen doorvoeren. Vragen beantwoorden Arbeidsparticipatietool U bent dan beter in staat om vragen van naaste medewerkers te beantwoorden. Conflicten oplossen Arbeidsparticipatietool Ook is het dan makkelijker om eventuele conflicten op te lossen. gevolgen bespreken Arbeidsparticipatietool Ten tweede: bespreek met uw medewerker welke gevolgen dyslexie heeft voor het werk en of er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld: Extra tijd Arbeidsparticipatietool …extra tijd voor lees- en schrijfwerk. Hulpmiddelen Arbeidsparticipatietool …hulpmiddelen die het verwerken van teksten makkelijker maken. Rustige werkruimte Arbeidsparticipatietool …een rustige werkruimte waarin uw medewerker geconcentreerd aan de slag kan blijven. Mondelinge besprekingen Arbeidsparticipatietool …bespreek informatie mondeling en vraag om een samenvatting in de vorm van een mindmap in plaats van een verslag. Informatie aanbieden Arbeidsparticipatietool …lever informatie bij voorkeur gestructureerd en met visuele ondersteuning aan. Professioneel advies Arbeidsparticipatietool …begeleiding bij het structuren van de werkzaamheden door een jobcoach. Job-crafting Arbeidsparticipatietool Denk eens na over ‘job-crafting’: het werk zo organiseren dat de kwaliteiten van uw werknemer maximaal worden benut. Andere collega’s informeren Arbeidsparticipatietool Informeer de rest van het team over eventuele aanpassingen. Zo begrijpen de naaste collega’s ook wat dyslexie is. Advies vragen Arbeidsparticipatietool Ten derde: vraag advies aan de job coach, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige als u er zelf niet goed uitkomt. Afspraken nakomen Arbeidsparticipatietool Ten vierde: let er op dat iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt: u, uw medewerker en de naaste collega’s. De regels kennen Arbeidsparticipatietool Tot slot: het helpt als u op de hoogte bent van de rechten en plichten die voor u en uw medewerker gelden. Dit is voor beiden van belang. Zie: www.arboportaal.nl Arbeidsparticipatietool Een overzicht hiervan vindt u in de Wet Verbetering Poortwachter Gevolgen op het werk Tips voor leidinggevende Praktische steun
Praten met uw collega Hulp
Menu
Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam