Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam

5 minuten info – Dyslexie in het kort

Begrijpt je werkgever wel voldoende waar jouw kwaliteiten liggen?
Of zet hij je precies in op werkzaamheden die juist erg moeilijk voor je zijn?
Weet je werkgever überhaupt iets over dyslexie?
Of heb je zelf vragen over werken met dyslexie?

Voor korte en snelle info zijn de gesproken 5 Minuten info-blokjes over dyslexie en werk ideaal.

Hieronder alles over Dyslexie in het kort.
Hiernaast vind je onze andere 5 minuten info blokjes

dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden Arbeidsparticipatietool Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en schrijven, terwijl ze een normale intelligentie hebben. Moeite met het verwerken van taal Arbeidsparticipatietool Het algemene kenmerk is dat mensen ongewoon veel moeite hebben met het verwerken van taal. Hersenen Arbeidsparticipatietool Dyslexie heeft te maken met de manier waarop hersenen taal verwerken. Normaal gesproken: automatisme Arbeidsparticipatietool De hersenen regelen allerlei taken, ook de verwerking van taal. Dit gebeurt normaal gesproken automatisch. Een automatiseringsprobleem Arbeidsparticipatietool Bij mensen met dyslexie is dat automatisme er niet. Het is niet duidelijk waarom dat zo is. Genetisch bepaald Arbeidsparticipatietool Wel is duidelijk dat dyslexie erfelijk is bepaald: kinderen hebben die aanleg vaak meegekregen van een of beide ouders. Wat zijn de kenmerken? Arbeidsparticipatietool Het algemene kenmerk van dyslexie is dat mensen moeite hebben met het verwerken van taal. Waaruit blijkt dat? Slechte leesvaardigheid Arbeidsparticipatietool Mensen met dyslectie lezen langzaam en onnauwkeurig, waardoor ze een tekst niet altijd goed begrijpen. Arbeidsparticipatietool Ook schrijven dyslectici niet goed: langzaam en met veel doorhalingen en schrijffoutjes. `moeite met opbouw Arbeidsparticipatietool Ook hebben ze moeite met een logische, gestructureerde opbouw van een zin. Plezier in lezen en schrijven Arbeidsparticipatietool Het gevolg is dat mensen met dyslexie vaak weinig plezier beleven aan lezen en schrijven. Andere problemen Arbeidsparticipatietool De meeste werknemers zijn open over hun ADHD, maar willen niet als gehandicapte worden gezien. Samenvatten en verwoorden Arbeidsparticipatietool Door zelf over de ADHD van uw collega te beginnen, kunnen jullie zowel de problemen als de mogelijke oplossingen bespreken. Hakkelen Arbeidsparticipatietool …moeite met het vinden van het juiste woord in een gesprek, waardoor iemand gaat ‘hakkelen’… Concentratie, geluid Arbeidsparticipatietool …moeite met de concentratie, snel last van omgevingsgeluid… Ordenen, overzicht Arbeidsparticipatietool …het ordenen van gedachten, overzicht houden… Hoofdrekenen Arbeidsparticipatietool …hoofdrekenen en getallen onthouden. Bewegen Arbeidsparticipatietool …de motoriek en het plannen van bewegingen. Psychische klachten Arbeidsparticipatietool De lees- en schrijfproblemen - en de reactie daarop van de omgeving - kunnen tot psychische klachten leiden. Faalangst, prestatiedrang Arbeidsparticipatietool Voorbeelden daarvan zijn onzekerheid, een laag zelfbeeld en faalangst. Als reactie hierop is er soms een grote prestatiedrang. Wisselende problemen Arbeidsparticipatietool De ernst en aard van de problemen wisselt per persoon. De een heeft vooral moeite met schrijven, de ander juist met lezen. Gevolgen voor het werk Arbeidsparticipatietool Dyslexie heeft uiteenlopende gevolgen voor het werk. We noemen eerst enkele negatieve gevolgen, daarna positieve. Samenvatten Arbeidsparticipatietool Een verhaal mondeling of schriftelijk samenvatten kan veel moeite kosten. Het woord voeren Arbeidsparticipatietool Mensen met dyslexie vinden het lastig om tijdens bijeenkomsten het woord te voeren of hun mening te verwoorden, vooral bij stress. Taken vermijden Arbeidsparticipatietool Ze stellen bepaalde werkzaamheden uit of gaan ze helemaal uit de weg. Onder hun niveau werken Arbeidsparticipatietool Ook hebben ze vaak een lager opleidingsniveau dan met hun intelligentie normaal zou zijn. Hierdoor werken ze nogal eens onder hun niveau. Depressieve klachten Arbeidsparticipatietool Bij mensen met dyslexie komen depressieve klachten en burn-out vaker voor dan bij andere mensen. Nieuwe informatie Arbeidsparticipatietool Mensen met dyslexie hebben meer tijd nodig voor nieuwe informatie en nieuwe taken eigen te maken. Anders denken Arbeidsparticipatietool Mensen met dyslexie denken vaak anders: vrijer, in beelden, met associaties. Creatief Arbeidsparticipatietool Hierdoor zijn ze vaak creatief en hebben ze veel verbeeldingskracht, inlevingsvermogen, improvisatietalent en ruimtelijk inzicht. Problemen oplossen Arbeidsparticipatietool Ze kunnen complexe problemen oplossen omdat ze het geheel zien, kritisch denken en vooruitzien. Doorzettingsvermogen Arbeidsparticipatietool Ook hebben ze door het leren omgaan met de taalproblemen veel doorzettingsvermogen gekregen. Overzicht en visie Arbeidsparticipatietool Dit maakt volwassenen met dyslexie heel geschikt voor taken die een goed overzicht en heldere visie vereisen. Strategie, reorganisatie Arbeidsparticipatietool Voorbeelden zijn: het bedenken van een strategie voor een campagne of het doorvoeren van een reorganisatie. Inlevingsvermogen en intuïtief Arbeidsparticipatietool Ook zijn ze vaak goed in het aanvoelen van sfeer en wat nodig kan zijn voor mensen in situaties. Niet te genezen, wel te behandelen Arbeidsparticipatietool Dyslexie is niet te genezen, wel goed te begeleiden. Deze begeleiding begint liefst al in de kindertijd en is gericht op het: Leesvaardigheid verbeteren Arbeidsparticipatietool …vergroten van lees- en spellingvaardigheid door te oefenen met technisch lezen (woordherkenning) en spelling. Leren omgaan met de beperking Arbeidsparticipatietool …leren omgaan met lees- en schrijfproblemen. Leren omgaan met de beperking Arbeidsparticipatietool …leren wat hun dyslexie betekent, komen tot acceptatie en er verantwoordelijkheid voor nemen. omgaan met conceptueel denken Arbeidsparticipatietool … leren omgaan met het conceptuele denken en de tijd nemen om het voor anderen in stapjes uit te leggen. Plezier in leren Arbeidsparticipatietool … leren inzien wat de eigen kwaliteiten zijn en op basis daarvan leren, zodat leren leuk wordt. Voorkomen achterstand Arbeidsparticipatietool …voorkomen van een achterstand in algemene ontwikkeling. Verminderen negatieve gevolgen Arbeidsparticipatietool …voorkomen of verminderen van emotionele en sociale gevolgen. Aanpassingen Arbeidsparticipatietool Voor studenten met dyslexie zijn er regelingen en voorzieningen, zoals aangepaste examens. Hulp bij problemen Arbeidsparticipatietool Volwassenen met dyslexie krijgen hulp bij zaken als communiceren, jezelf presenteren en de organisatie van het werk. Coaching, training Arbeidsparticipatietool Deze hulp kan bestaan uit individuele coaching, trainingen en workshops. Fabels en feiten Arbeidsparticipatietool Hier ziet u welke fabels er zoal over dyslexie bestaan. We zetten er de feiten tegenover. Fabel Arbeidsparticipatietool …mensen met dyslexie zijn dom… Bij elk intelligentieniveau Arbeidsparticipatietool Dyslexie kan bij elk intelligentieniveau voorkomen, ook bij heel slimme mensen. Fabel Arbeidsparticipatietool …met een testje kun je eenvoudig achterhalen of iemand dyslexie heeft… Specialist Arbeidsparticipatietool Dyslexie kan goed worden vastgesteld, maar dat moet wel gebeuren door een specialist. Ook kan het wat tijd kosten. Fabel Arbeidsparticipatietool … als je volwassen bent, ben je wel over je dyslexie heen gegroeid… Blijvende problemen, verbetering mogelijk Arbeidsparticipatietool Dyslexie is een aangeboren eigenschap en gaat niet over. Wel helpt begeleiding om de problemen aan te pakken. Fabel Arbeidsparticipatietool …mensen met dyslexie kan je maar beter helemaal niets met taal laten doen… Goede schrijvers Arbeidsparticipatietool Sommige mensen met dyslexie zijn heel goede, fantasievolle schrijvers, ook al hebben ze moeite om foutloos te schrijven. verschijnselen en struikelblokken Arbeidsparticipatietool Iedere dyslecticus heeft dus zijn of haar eigen verschijnselen en struikelblokken. Moeite met het verwerken van taal Begeleiding Positieve en negatieve gevolgen
Misverstanden Kenmerken
Menu
Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam