Dyslexieprotocol 3.0 – Een einde aan EED als vergoedingseis

|

Er is belangrijk nieuws met betrekking tot vergoede dyslexiezorg waar ouders van op de hoogte moeten zijn als zij vermoeden dat hun kind dyslexie heeft. Per 1 januari 2022 treedt namelijk het Dyslexieprotocol 3.0 in werking en dat geeft veranderingen rondom de vergoede dyslexiezorg en welke kinderen hier nu wel of niet voor in aanmerking komen.

Tekst: Karin Jahromi – bestuurslid en dyslexie-expert Impuls & Woortblind

Tot nu toe moest er voor een vergoeding sprake zijn van EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie). Dat betekende dat er naast dyslexie geen andere belemmering (bijvoorbeeld ADHD) mocht zijn. Was die er wel, dan moest eerst deze co-morbiditeit behandeling krijgen voordat diagnostiek en behandeling voor dyslexie aan de orde was en voor vergoeding in aanmerking kwam. Nu is men daar minder star in. hoewel er nog steeds gekeken wordt naar de impact van een eventuele andere ‘aandoening’ op de succeskansen van een dyslexietraject,  voordat er een go is voor vergoede dyslexiebehandeling.

Focus ligt meer op leesproblemen

Het nieuw criterium is dus Ernstige Dyslexie. Wat gaat dat betekenen voor een doorverwijzing voor een dyslexieverklaring en een behandeltraject? Er moet nu sprake zijn een zeer ernstig leesprobleem. Het leerlingdossier uit het Leerling Volg Systeem gaat daarbij ook een belangrijkere rol spelen. Daar kan bijvoorbeeld door de leerkracht in vermeld worden of er ook sprake is van bijkomende spellingsproblematiek en hardnekkigheid. Maar een zeer ernstig leesprobleem blijft de voornaamste reden voor een doorverwijzing.

De criteria voor Ernstige Dyslexie zijn strenger geworden

Voor ouders het is daarbij belangrijk te weten hoe zo’n doorverwijzing tot stand gaat komen. Nu voldoet een leerling nog aan de criteria als een E-score bij het lezen drie keer gehaald wordt. Maar in het Dyslexieprotocol 3.0 is drie keer een E bij de DMT (drie-minuten-test) niet meer voldoende. Daarbij moet een kind ook behoren tot de groep van 6% slechtst scorende leerlingen als het gaat om vloeiend lezen in een betekenisvolle context. De criteria voor Ernstige Dyslexie zijn daarmee strenger. Overigens geldt er wel een overgangsperiode voor leerlingen die al waren aangemeld onder de voorwaarden van het protocol 2.0

Kort samengevat betekent het dat de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie nu Ernstige Dyslexie wordt maar dat de criteria voor een vergoed dyslexietraject wel strenger zijn geworden. Positief nieuws is dat een dubbele diagnose (ADHD, ADD, ASS) geen reden is om een dyslexiebehandeling niet te vergoeden.

Ambivalentie in dit nieuwe dyslexieprotocol

Dit nieuwe dyslexieprotocol komt over als een ambivalente regeling. Omdat het goed nieuws lijkt dat er meer ruimte is voor neurodiversiteit, maar dat tegelijkertijd de diagnose dyslexie erg toegespitst wordt op leesproblematiek als belangrijkste doorverwijs-criterium.

Minimalistische definitie van dyslexie

Bijkomende dingen waar dyslecti vaker wel dan niet mee te maken hebben, zoals moeite met spelling, faalangst en concentratieproblemen, komen in het leerlingdossier terecht en spelen slechts een indirecte rol bij de diagnostiek. De diagnose dyslexie wordt nu afgeroomd tot een zeer ernstig leesprobleem. De meest minimalistische definitie van dyslexie die we ooit gehad hebben. En waarom eigenlijk? Voldoe je daar niet aan, dan komt er volgens dit nieuwe protocol dus geen behandeltraject en geen dyslexieverklaring: nog steeds de toegangspoort tot ondersteunende faciliteiten in de vervolgopleiding. Zo lijkt het al met al toch veel op een verkapte bezuinigingsronde.

Totaalplaatje van dyslexie nog verder uit beeld

Wij, als vereniging voor en door ervaringsdeskundigen, zijn van mening dat dyslexie niet simpelweg een lees- en spellingsprobleem is maar vooral een andere manier van informatie opnemen, met een voorkeur voor visueel of conceptueel denken. Met overigens ook vaak sterke visuele vaardigheden, die je kunt inzetten bij het leren lezen en schrijven. Daarnaast gaat dyslexie, zeker in het huidige onderwijssysteem met weinig oog voor andere manieren van leren, ook (te) vaak samen met faalangst, die grote impact heeft op lees- en schrijfontwikkeling van een kind. Wij maken ons zorgen of dit totaalplaatje van wat dyslexie is, niet nog verder op de achtergrond komt in het Dyslexieprotocol 3.0.

Wie vragen heeft over het nieuwe dyslexieprotocol of misschien tegen procedures op school aanloopt, mag daarvoor zoals altijd de Dyslexielijn van Impuls & Woortblind benaderen. Bel of mail ons, want wij horen graag hoe deze nieuwe richtlijn in de praktijk gaat uitwerken.

Meer uitleg en informatie is ook te vinden in dit bericht op onze website.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.