Hoe zet ik een netwerk rond neurodiversiteit op binnen mijn werk?

|

Waar je ook werkt, er zijn altijd meer mensen die net als jij dyslexie, ADHD, autisme of een andere vorm van neurodiversiteit hebben. Je bent minder alleen dan je soms denkt! Daarom zeggen wij: vorm samen een netwerk. Waarin je van elkaar leert, elkaar inspireert én waarmee je zorgt dat jouw werkgever snapt hoe hij/zij het beste haalt uit mensen zoals jij.

Sjan Verhoeven, organisator van het Dyslexie & Conceptuele denkers Café Amsterdam, maakte er een thema van tijdens een bijeenkomst. Ze inventariseerde wat er al is aan neurodiversiteitsnetwerken en haalde tips op bij de organisatoren. Doe er je voordeel mee en ga ook aan de slag!

Sinds het netwerk bestaat zijn er minder uitvallers in het werk. Gezien worden verhoogt de productiviteit

Jan Anne, oprichter van Vier de Verschillen binnen de Belastingdienst:

Toen ik aandacht vroeg voor dyslexie binnen de politie kreeg ik als antwoord: ‘Mensen met dyslexie, die werken hier niet’. Dat klopt natuurlijk niet. Ik was zelf een van de velen, zo weet ik nu.

Anne-Marie Mos, oprichter ADAPT binnen de politie

Good practices – Deze netwerken rond neurodiversiteit bestaan al

Hier een overzicht van neurodiversiteitsnetwerken die er al zijn. Zo helpen we je op weg. Lees daaronder ook de tips van de organisatoren.

Belastingdienst – Vier de Verschillen

Dit netwerk bestaat al enige tijd.
Meer info: beluister de podcast van Dynamika waarin Jan Anne vertelt over Vier de Verschillen.
Contactpersoon: Jan Anne Kalkhoven – [email protected]

Landelijk politienetwerk – ADAPT

Oprichtster, Anne-Marie Mos, werkzaam bij de politie in Assen / Praktijk Talent InZicht: “Toen ik in 2014 aandacht vroeg voor dyslexie binnen de politie-organisatie kreeg ik als reactie van HRM: ‘Mensen met dyslexie, die werken hier niet’.

Tips van Anne-Marie:
Wil je zelf een neurodiversiteitsnetwerk oprichten, dan is HRM niet altijd de beste plek voor steun en medewerking. Ze hebben vaak geen idee! Zoek uit of er binnen jouw werk een functionaris is die zich bezighoudt met diversiteit en inclusie. Liefst de leidinggevende die diversiteit/inclusie in zijn/haar portefeuille heeft. Hij/zij moet de nut en noodzaak inzien. Dat betekent dat je die moet gaan informeren wat dyslexie (en ADHD/dyscalculie/autisme) is, wat de kwaliteiten van deze mensen zijn, hoe ze in te zetten zijn binnen de organisatie en hoe ze het beste ondersteund kunnen worden zodat ze aan hun talenten toekomen. Daarbij is het belangrijk dat je de linken legt naar de missie en visie waar het bedrijf voor staat. Als je dat doet, kan een werkgever er eigenlijk niet meer omheen om dyslectici (en andere neurodiverse mensen) binnen de organisatie aandacht te geven en te faciliteren. De diversiteits/inclusie functionaris gaat dan (als het goed is) voor je aan het werk en die neemt ook HRM mee in het proces.

Zo heb ik dat bij de politie ook aangepakt. Ik ben destijds naar de plaatsvervangende chef van Eenheid Noord Nederland (ENN) gestapt en heb mijn verhaal gedaan, waarna ik Sjan Verhoeven mocht uitnodigen om een lezing te geven. Daarmee is het onderwerp bij onze organisatie aan het rollen gegaan, is de werkgroep ADAPT nu landelijk operationeel en zijn AD(H)D en autisme erbij getrokken.
Meer info op de website van ADAPT.
Mailadres van de werkroep: [email protected].

Rijksoverheid – Dyslexiegroep Rijksambtenaren

Binnen het Rijk is er een contactgroep voor en door dyslectische ambtenaren.
Contactpersoon: Evert van Waegeningh, rijksambtenaar en bestuurslid Impuls & Woortblind.
Wil je meer weten of lid worden? Stuur dan een email naar [email protected]

Deloitte – Deloitte Neurodiversity Network

Deloitte, een consultancybedrijf met meer dan 6.500 mensen in 15 kantoren in heel Nederland, heeft in 2020 op 18 juni tijdens de Neurodiversity Day, het Deloitte Neurodiversity Network gelanceerd met podcasts over neurodiversiteit binnen deze grote werkgever. Lees hier meer over dit netwerk.
Contactpersonen: Anne Verrips – [email protected] of het algemene mailadres: [email protected]

Rijksoverheid – League Rijk, League of Extraordinary People

De League of Extraordinary People (kortweg League) is een personeelsnetwerk voor en door ambtenaren met een bijzonderheid. De League is er ook voor ambtenaren die later in hun loopbaan een bijzonderheid ontwikkelen door chronische ziekte, ongeluk of psychische kwetsbaarheid. Verschillende Rijksonderdelen hebben al een lokale League, zoals de ministeries EZK/LNV, OCW en onderdelen NVWA, RVB.

Waarom is de League belangrijk?
De League wil bijdragen aan een positief beeld van ambtenaren met een bijzonderheid. Dit doen ze door te laten zien wat zij juist wèl goed kunnen. Nog te vaak gaat het namelijk alleen over wat medewerkers met een handicap, ziekte of kwetsbaarheid niet zouden kunnen. Dit omdenken vraagt creatief maatwerk, zodat werknemers met een bijzonderheid hun talenten goed in kunnen zetten. Zo draagt de League bij aan meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. De League vindt het belangrijk dat het personeel van de Rijksoverheid een goede afspiegeling is van de hele samenleving. Ons motto is daarom: ‘met ons en door ons!’

Marjolein Vreeman: ‘Het kennismaken met andere collega’s met een bijzonderheid heeft mij geholpen sneller te accepteren wat mijn diagnose (autisme) voor invloed heeft op mijn werk. De collega’s die ik leerde kennen door de League hebben mij daarnaast geïnspireerd het beste uit mijzelf te halen doordat ik hoorde wat zij hadden bereikt en welke obstakels ze daarbij tegenkwamen, maar ook welke positieve ervaringen zij op hadden gedaan. Daardoor durf ik nu veel eerder mijn verhaal te delen, ik sta sterker in mijn schoenen.’
Meer info en aanmelden bij dit netwerk? Kijk op de website van de League.

Universiteit Leiden – Platform Neurodiversiteit

Het nieuwe Platform Neurodiversiteit komt op voor medewerkers die bijvoorbeeld vanwege hun ADHD, dyslexie of autisme behoefte hebben aan een gesprek met gelijkgestemden, aanpassingen aan de werkplek (voor een veiliger/prettiger gevoel), meer zichtbaarheid, acceptatie en gelijkwaardigheid voor neurodiversiteit. Het is eind 2021 opgericht. Lees hier meer over dit platform.
Contactpersoon: Stefan de Jong – [email protected].

Het UWV is ook bezig met een netwerk op te starten.

Wat is er nodig om een netwerk binnen je bedrijf/organisatie op te starten?

Allereerst: neem de tijd! Het kan 5 tot 10 jaar duren voordat er wat staat. Hieronder wat tips van bovengenoemde contactpersonen. Gebruik deze contacten om je op weg te helpen! Hun gegevens staan er niet voor niets bij.

 • Belangrijk is dat je jezelf goed promoot in de zin van positief neerzet.
 • Begin niet met wat je nodig hebt, laat ze weten wat het oplevert, wat heb jij te bieden!
 • Verzamel mensen om je heen op alle niveaus die kenmerken hebben van…Ofwel verzamel ‘lotgenoten’ en medestanders.
 • Weet dat iedereen in een andere fase zit van verwerking/erkenning etc. Houd hier rekening mee.
 • Om mensen te werven binnen een organisatie of bedrijf is het van groot belang dat mensen zich anoniem aan kunnen sluiten, hoe lastig dat soms ook is.
 • Gebruik ervaringsdeskundigheid, die van jezelf en die van collega’s.
 • Werk via de directie. Je hebt hen nodig voor het opzetten van een goed werkend neurodiversiteitsnetwerk. Zij moeten het ook goedkeuren en steunen het meestal graag, zeker als je hen duidelijk maakt dat het goed is voor de missie/visie en uitstraling van het bedrijf.
 • Mochten mensen niet meteen met je mee willen in het organiseren van, neem dat niet Persoonlijk. Iedereen heeft zijn eigen prioriteiten, neem de tijd en blijf het onder de aandacht brengen. Stel vragen i.p.v. het geven van oplossingen. Ofwel de mens achter de mens zien, ze de tijd gunnen.
 • Doe het niet alleen! Maak 1-2 tjes in je organisatie en geef bij tegenstand niet op!
 • Organiseer een ideeënbus organisatiebreed en probeer een organisatiebreed team samen te stellen dit met de ideeën/ oplossingen aan de slag gaat. Een team van theoretische en praktische mensen.
 • Gebruik wat er is. Ernst & Young heeft een stuk geschreven over de kwaliteiten van mensen met dyslexie, EY-the-value-of-dyslexia. Ook Manpower heeft samen met Made by Dyslexia aan krachtig rapport gemaakt over de waarde van dyslectici binnen een organisatie: The Dyslexic Dynamic.
Onderzoek dyslexie en werk

Daarnaast is het van groot belang te weten dat Joost de Beer aan zijn promotie werkt over dyslexie op de werkvloer. Hij verwacht deze af te ronden in 2023. Hij heeft daarmee veel internationale informatie verzameld over dyslexie vanuit de werknemer en de werkgever. Lees het artikel ‘Hoe werkt dyslexie op de werkvloer’ waarin al veel waardevolle tips van Joost de Beer staan.

Dyslexie Experience

Om meer bekendheid en begrip te krijgen over wat de impact is van dyslexie, is het organiseren van de Dyslexie Experience een mooi en waardevol evenement. Zie voor meer info deze video van de Dyslexie Experience. Interesse? Mail Sjan Verhoeven, [email protected]

Ken je nog een netwerk wat niet genoemd is, laat het me dan weten!

Sjan Verhoeven, Dynamika – Dyslexie & Conceptueel denkers Café Amsterdam – april 2022

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.