Vergoedingsmogelijkheden bij coaching voor dyslexie

|

Dyslexie en werk – vergoedingsmogelijkheden

Als je dyslexie hebt zijn er vaak mogelijkheden voor vergoeding van coaching en begeleiding en/of kosten voor ICT-hulpmiddelen vanuit de werkgever.

Vergoeding dyslexie software

Via het UWV is soms vergoeding van dyslexiesoftware mogelijk. Voorwaarden zijn meestal:
– een dyslexieverklaring;
– aantoonbaar maken dat gebruik hiervan noodzakelijk is voor het uitoefenen van je werk.

Meer informatie hierover vind je op deze pagina van Lexima.

Via budget voor scholing en coaching

Iedere werkgever heeft een budget voor scholing en coaching van het personeel. Veel mensen weten niet dat ze vanuit hun werk een scholingsbudget hebben. Werken aan je dyslexie is scholing, onderhandel met je werkgever. Er is meer mogelijk dan je denkt. Dyslexie-coaching kan hier ook onder vallen als de coaching op werk gericht is.
NB: Strikt genomen hoef je je dyslexie niet als reden voor coaching op te voeren.

Aftrekposten belasting

Ook zijn er mogelijkheden om een training of coaching, gericht op beter functioneren met dyslexie, als aftrekpost voor de belasting op te voeren. Meer hierover vind je op de website van Dynamika.

Kijk of één van bovengenoemde vergoedingsmogelijkheden voor jou van toepassingen kan zijn en bespreek dit met je werkgever en de coaching praktijk van jouw keuze!