Wat is dyslexie? Geen stoornis maar een andere manier van denken

|
1 reactie

Wat is dyslexie? Tik deze vraag in in Google en je komt op veel verschillende antwoorden uit. Ons antwoord: het is een andere manier van denken. Anders dan wat ‘de norm’ is. Maar daarmee is het nog geen stoornis. Hieronder lees je meer over onze visie op dyslexie. Dit komt uit ons boekje ‘Haal meer uit je dyslexie’. Geschreven voor en door mensen met dyslexie. Een boekje dat je zoveel zelfinzicht en tips geeft!

Meerdere definities van dyslexie

Wat is dyslexie? Dat is een korte vraag waar eigenlijk alleen een lang en uitgebreid antwoord op is. Er zijn namelijk nogal wat meningen en visies over dyslexie en zelfs meerdere officiële definities. Als vereniging van de mensen die ‘het hebben’ zijn wij helemaal niet tegen een definitie, want die is ook nodig voor diagnostiek en behandeling en wetenschappelijk onderzoek. Op dit moment zijn er echter definities leidend in wetenschap en maatschappij die volgens ons geen recht doen aan de dyslect.

Altijd weer die stoornis

Wat het meest stoort, is dat die definities altijd uitgaan van een stoornis. Dat het alleen maar gaat over last hebben met lezen en schrijven. Wij herkennen ons beter in de visie van Gertrudie Boersen van Dynamika, waarbij het uitgangspunt een andere manier van denken is. Met als gevolg de nodige problemen met taalverwerking die we dyslexie noemen. In deze visie is ook meer oog voor de bijkomende zaken waar mensen met dyslexie vaak tegenaan lopen, zoals het structureren van een verhaal, soms ook in de mondelinge communicatie. En er is meer oog voor de kwaliteiten en sterke kanten.

Conceptueel denken

Dyslexie is volgens Boersen –dyslexiewetenschappers Eide en Eide ondersteunen dit- het directe gevolg van een dominantie of een sterke voorkeur voor het gebruiken van de rechterhersenhelft bij het denken en verwerken van informatie. Waarschijnlijk wordt deze voorkeur gecombineerd met een natuurlijke, aangeboren zwakte voor de verwerking van talige codes als een kenmerk van de linkerhersenhelft. Deze dominantie van de rechterhersenhelft uit zich in een denkstijl die wij het conceptuele denken noemen.

Rechstbreinig

Zoals er mensen zijn die rechts- of linkshandig zijn, zijn er ook mensen die rechts- of linksbreinig zijn. Die zijde heeft de voorkeur in het denken en doen. ‘Rechtsbreinig zijn’ kenmerkt zich door onder andere: beginnen bij het grote geheel alvorens naar de details te gaan kijken, denken in beelden/filmpjes/concepten/visies en daardoor snel verbanden en structuren kunnen zien en snel oplossingen kunnen vinden voor ingewikkelde problemen.

Neurodiversiteit

Deze denkstijl is het gevolg van de natuurlijke variatie in de verdeling van kwaliteiten en eigenschappen over de verschillende mensen. En deze kijk op dyslexie past daarom ook goed in de theorie over het verschijnsel neurodiversiteit: de verschillen tussen mensen in hoe hun hersenen georganiseerd zijn.

In de praktijk merken mensen – onze leden bijvoorbeeld – dat deze denkstijl kan schuren met wat er om ons heen gebeurt. De maatschappij is namelijk heel lijndenkend (‘linksbreinig’) ingericht. Dat is soms lastig en vraagt over en weer begrip van elkaar.

Snappen hoe ‘jouw dyslexie’ werkt

Onze leden met dyslexie vinden gemakkelijk aansluiting bij elkaar en herkennen zichzelf vaak als conceptueel denker. Als antwoord op de beginvraag ’Wat is dyslexie?’ kunnen we resumeren dat de visie van Impuls & Woortblind is dat we ons niet laten strikken of beperken door één enkele visie of definitie, maar wel zo onze voorkeur hebben. Dyslexie laat zich in vele vormen en varianten zien. Snappen hoe ‘jouw dyslexie’ werkt is uiteindelijk de sleutel tot een goede omgang met de lastige maar ook sterke kanten die daarmee samengaan.

Karin Jahromi,
Dyslexielijn en Werkgroep Onderwijs van I &W
Initiator Dyslexie Café Apeldoorn

Meer over boekje Haal meer uit je dyslexie! Of het boekje bestellen.

Lees ook ons artikel over Positieve Dyslexie.

1 reactie.

  • Heel mooi geschreven, Karin!
    Het is ook zo fijn jezelf beter te (leren) kennen en te begrijpen wat je uitdagingen zijn, hoe je die handelt, maar zeker ook je handige kanten.

Reacties zijn gesloten.