Expertisegroep Impuls & Woortblind

Wij willen de brug verkleinen tussen de wetenschap en mensen met de eigenschappen AD(H)D, dyslexie of dyscalculie.

De Expertisegroep van Impuls & Woortblind bestaat uit leden die zelf wetenschapper zijn of affiniteit met de wetenschap hebben. De meesten hebben zelf ook een van de genoemde eigenschappen.

Wat de Expertisegroep doet:
  • Het kritisch volgen van de stand van de wetenschap op het gebied van AD(H)D, dyslexie en dyscalculie;
  • Als klankbord functioneren voor wetenschappers die actief zijn in dit onderzoeksveld;
  • Het organiseren van Expertmeetings met wetenschappers waarin we samen op gelijkwaardig niveau, informeel brainstormen en elkaar inspireren;
  • Vanuit onze ervaringsdeskundigheid actief onderwerpen aandragen waar onderzoek naar gedaan moet worden;
  • Het bevorderen van meer onderzoek door het gesprek aan te gaan met de wetenschappelijke gemeenschap;
  • Het begeleiden van studenten bij relevant onderzoek en het op andere wijze faciliteren van onderzoeken;
  • Vertalen van actueel wetenschappelijk nieuws naar onze leden, waarbij de commissie het kaf van het koren scheidt.

De Expertisegroep staat onder leiding van Hans van de Velde.

Voor meer informatie of vragen, neem contact op met het bureau van Impuls & Woortblind: [email protected] of 033 – 247 34 84.

Berichten van de Expertisegroep

Bijeenkomst Wetenschapscommissie 8 oktober

Op 8 oktober kwam de Wetenschapascommissie van Impuls & Woortblind weer bij elkaar. We bespraken de voortgang van projecten en nieuwe ideeën voor onderzoek rond #ADHD #ADD #dyslexie en #dyscalculie.…
Lees verder

ADHD-onderzoekers met aandacht voor onze inbreng

Eind oktober 2018 organiseerde de Wetenschapscommissie (tegenwoordig: Expertisegroep) van Impuls & Woortblind samen met enkele vooraanstaande hersenonderzoekers van het Radboud UMC in Nijmegen een Expertmeeting over het thema: Hoe dichten…
Lees verder