Advies Onderwijsraad ‘Steeds Inclusiever’ toch niet zo inclusief

|

Eind juni publiceerde de Onderwijsraad haar advies aan Minister Slob van onderwijs. Die vroeg om advies omdat er na 5 jaar Passend Onderwijs de nodige verbeterpunten zijn. Het advies heeft de titel Steeds Inclusiever. Die gekozen term spreekt ons aan. Maar de adviezen stellen toch wat teleur.

Landelijke norm in plaats van lokaal

Belangrijk en positief verschil met Passend Onderwijs is dat de Onderwijsraad een landelijke norm wil die voor álle scholen in het PO, VO en mbo geldt. Hiermee verdwijnen de regionale verschillen waarin Samenwerkingsverbanden en scholen zelf (mogen) bepalen welke ‘lichte’ ondersteuning ze bieden. Deze norm moet nog wel worden ontwikkeld door professionals, dus dat gaat nog wel even duren…

Ander positief punt uit het advies: de zorgplicht voor scholen wordt breder en reikt ook tot ondersteuning bij de overgang in ‘loopbaan en leefwerelden’. Met andere woorden: trek je handen niet van een leerling af als die op jouw school klaar is maar zorg voor een goede match bij een vervolgopleiding.

Nog steeds de beperking als uitgangspunt

Waar het helaas níet over gaat in dit advies: hoe zorg je voor inclusief onderwijs dat in de aard van het onderwijs ZELF inclusief is? Volgens ons is daarmee het probleem namelijk veel duurzamer op te lossen. Stop met de beperking als uitgangspunt te nemen. De meeste leerlingen met een ‘beperking’ zoals ADHD of dyslexie hebben helemaal geen beperking. Ze leren gewoon anders dan hoe de gebruikelijke leermethoden voorschrijven.

Echt Inclusief onderwijs neemt neurodiversiteit als norm

Er zijn vele manieren en onderwijsmethodieken die rekening houden met neurodiversiteit: het gegeven dat mensen verschillend zijn in hun brein-opmaak en in hun voorkeursstijl van leren en informatie opnemen. Als scholen meer oog hebben voor neurodiversiteit onder mensen en dus hun leerlingen, wordt het onderwijs vanzelf inclusiever en kan al het gedoe rond steun en aanpassingen vanuit de beperkingsgedachte achterwege blijven.

Ons advies aan de Onderwijsraad: tuig een team professionals op dat zich inleest in het begrip neurodiversiteit. Dat op zoek gaat naar inclusieve onderwijsmethoden en die landelijk als norm stelt. Dat scheelt een hoop ondersteuning!

Lees het advies Steeds Inclusiever van de Onderwijsraad

Voorbeelden van inclusief onderwijs

Lees het bericht en de artikelen daarin over UDL (Universal Design for Learning), met concrete voorbeelden van inclusief onderwijs.

Lees het artikel over lesmethoden die werken bij leerlingen met dyscalculie. Hierin legt Jessica Schrama uit dat er meerdere leerstijlen zijn.

Lees de blog van dyslexiespecialist Nel Hofmeester over hoe je leerlingen met dyslexie vanuit hun sterke kanten kunt helpen met (leren) lezen.

Meer concrete tips en voorbeelden van inclusieve leermethoden? Neem contact op met Impuls & Woortblind: [email protected].

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.