Is Trump dyslectisch?

|

Heeft Donald Trump dyslexie? Machil Deinum, zelf dyslectisch, Heeft wel een vermoeden. Wat denk jij na het lezen van zijn betoog hieronder? Jammer dat Trump goed en inclusief onderwijs niet bepaald tot zijn speerpunt heeft gemaakt. Gemiste kans als je zelf dyslectisch bent in zijn positie. Ook hiervoor heeft Machil een interessante mogelijke verklaring. Iets met wraak op wat hem als klein dyslectisch jongetje is aangedaan op school enzo..je kunt je er bij The Donald alles bij voorstellen.

De blog van Machil Deinum:

Voor veel mensen staat deze maand in het teken van de Amerikaanse verkiezingen. Maar oktober is ook de internationale dyslexie awareness maand. Sommige deskundigen veronderstellen dat Trump dyslectisch is. Een goede aanleiding dus om Trump eens vanuit een dyslexie awareness perspectief te bekijken.

Disclaimer

Allereerst een disclaimer: alles wat hieronder staat is speculatief. Harde feiten heb ik niet. Dyslexie is in de ogen van iemand als Donald Trump een zwakte, die hij niet aan het publiek zal tonen. Niet dat hij zich zou hoeven schamen. Hij zou bepaald niet de eerste Amerikaanse president zijn die moeite heeft met lezen en schrijven. Hij zou kunnen aanschuiven in een rij van illustere voorgangers zoals George Washington, Thomas Jefferson, John F. Kennedy en George W. Bush. Twee van hen zijn zelfs afgebeeld op Mount Rushmore.

Waaraan zou je dat kunnen zien?

De afgelopen vier jaar verschenen er meerdere keren berichten over de dyslexie bij Trump. Ongetwijfeld ging het daarbij soms om politieke tegenstanders die wilden scoren door Trumps taal-en leesproblemen belachelijk te maken. Een strategie die Trump trouwens zelf ook graag toepast. Maar is het ook zo? Om een politiek-neutrale mening te kunnen vormen over Trumps vermeende dyslexie, zal ik zijn publieke presentaties toetsen aan een aantal kenmerken die gebruikt worden als signaal voor dyslexie. Ik maak hierbij gebruik van de kenmerken die Marant op zijn website noemt. Marant is een organisatie die als doel heeft leren voor iedereen toegankelijk te maken. Maar diezelfde kenmerken worden ook door veel andere instanties gehanteerd.

Een dyslecticus heeft moeite met snel lezen, met nauwkeurig lezen, met het herkennen van letters en klanken en het opschrijven ervan, met woordvinding en met het spellen van woorden. Hij probeert lezen zoveel mogelijk te vermijden omdat het zoveel inspanning kost en hij heeft veel herhaling nodig bij het aanleren van spellingsregels. Wanneer Trump aan een groot deel van deze eigenschappen voldoet, dan zou je hem dyslectisch mogen noemen.

Lezen

Vriend en vijand zijn het erover eens dat Trump een hekel heeft aan lezen. Hij leest teksten alleen als ze kort zijn of over hem gaan. Lezen gaat hem niet goed af. Voor de “The Words That Built America” in 2017 moest Trump een amendment uit de Amerikaanse grondwet voorlezen. Volgens de aanwezigen was dit voor Trump een hele opgave. Hij raakte zichtbaar gefrustreerd en gaf iedereen om zich heen de schuld. Trump maakt zo min mogelijk gebruik van autocue’s bij zijn speeches. Hij spreekt zo veel mogelijk uit het hoofd. Als Trump voorleest gaat al zijn energie zitten in het lezen zelf. Hij heeft dan zichtbaar moeite met begrijpen wat hij leest en met het vinden van het juiste voorleesritme. Als hij voor moet lezen valt op dat hij regelmatig woorden verwart. Bahamas las hij als Alabama. Tony Schwartz, ghostwriter van Trumps boek “The art of the deal”, gaf in een interview aan dat Trump nog nooit een boek volledig uitgelezen had. Mensen die met Trump over zijn leesvaardigheid gesproken hebben, vertellen dat Trump zich schaamt voor zijn leesprobleem. Als Trump onverwachts moet lezen, vertoont hij vermijdingsgedrag. Hij zou geen zin hebben of zijn bril vergeten zijn.

Schrijven

Van zijn schrijven en spellen hebben we een beeld via zijn Twitter verslaving. Er kan vertekening ontstaan doordat zijn persvoorlichters ook toegang hebben tot zijn account. Trump maakt in zijn tweets veel slordigheidsfouten en ook relatief vaak typisch dyslectische spelfouten. Hij heeft de neiging woorden fonetisch te schrijven, terwijl Engels bij uitstek een niet-fonetische spelling heeft. Zo haalde hij heal en heel door elkaar.

Onderwijs

Trump heeft aan de Wharton Business School in Philadelphia gestudeerd, dezelfde universiteit als Elon Musk. We hebben geen idee hoe hij het op school heeft gedaan want Trump heeft zijn voormalige scholen verboden iets vrij te geven over zijn schoolprestaties. Maar in een artikel in de New York Times uit 2015 wordt bevestigd dat hij een bachelor van Wharton heeft. Michael Wolff beschrijft Trump in zijn boek, “Fire and Fury”, als iemand die het niet goed deed op school.

In het beleid van de regering Trump zijn onderwijs en wetenschap ondergeschoven kindjes. Deze sectoren worden bejegend met minachting en bezuinigingen. Dat zou een gevolg kunnen zijn van een trauma met lezen en spellen in Trumps schoolcarrière. Een poëtische wraak op mensen die hem als kind onzeker maakten. Ik moet eerlijk toegeven dat ik zo’n trauma en frustraties maar al te goed zou snappen, al zou dit niet mijn manier zijn. Het is een gemiste kans, want Trump zou al die energie juist ook kunnen steken in het verbeteren van het onderwijs voor dyslectische mensen zoals hijzelf.

Volgens Dean Braginier, oprichter van NoticeAbility een organisatie die zich inzet voor studenten met dyslexie in de VS, is 35% van de ondernemers dyslectisch en 40% van de “selfmade miljonairs”. Over Trumps vermogen bestaat onduidelijkheid, maar een ondernemer is hij zeker.

Conclusie: Trump is waarschijnlijk dyslectisch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.