Drugstest en zero tolerance: gebruik NIETS naast je dexamfetamine voor ADHD!

|
1 reactie

Aan de vorig jaar ingevoerde drugstest zit voor mensen met ADHD die dexamfetamine gebruiken een extra gevaar: het zero tolerance beleid voor ‘combinatiegebruik’. De meeste mensen weten dit helemaal niet.

Stress

De drugstest, ofwel speekseltest die een jaar geleden is ingevoerd geeft mensen met ADHD die dexamfetamine gebruiken veel stress. ‘Kan ik positief uit die test komen als ik mijn normale dosering neem?’ Niemand weet het.

Zero toletance

Maar wat ook bijna niemand weet en wat nog veel gevaarlijker is: als je naast je normale dosering dexamfetamine ook nog één biertje of blowtje hebt gebruikt, loop je pas écht risico. Dan geldt namelijk een zero tolerance beleid: de grenswaarde van beide stoffen is zo goed als NUL. (helemaal nul is niet meetbaar).

Eén biertje fataal

Dat betekent in de praktijk dat je echt moet oppassen met genoemde ‘verboden middelen’ naast de dexamfetamine als je in de auto stapt. Zelfs één biertje, wat bij mensen zonder dex legaal is, kan jou als ADHD’er fataal worden. Waarbij nog steeds geldt dat je -volgens de minister- pas een drugstest hoeft te doen als je vreemd/gevaarlijk rijgedrag vertoont.

Bloedtest binnen 1,5 uur

Overigens komen de grenswaarden van de gebruikte stoffen pas naar voren in een bloedtest, die je moet doen bij een positief uitslaande speekseltest. Hierbij is het goed om te weten dat zo’n bloedtest BINNEN 1,5 uur na de aanhouding gedaan moet worden. Wordt dit later, dan is de uitslag niet meer geldig en ga je vrijuit. Tenzij je de boel opzettelijk rekt…Dit staat allemaal in de wet.

Hieronder lees je de betreffende passages uit de ‘Instructie handhaving rijden onder invloed’ over het Zero Tolerance beleid en de 1,5-uurs regel voor de bloedtekst. De link naar het hele document vind je onder aan het bericht.

2.1. Algemeen: voorlopige onderzoeken alcohol, drugs en combinatiegebruik

De grenswaarden voor meervoudig of gecombineerd gebruik zijn lager gesteld dan de grenswaarden voor enkelvoudig gebruik, omdat juist de combinatie of meervoudig gebruik een aanmerkelijk groter risico vormt voor de verkeersveiligheid dan het gebruik van één drug of alleen alcohol. Dat aanmerkelijk grotere risico komt ook tot uiting in het strafvorderingsbeleid, te weten in de richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed.

Uitsluitend aangewezen drugs zijn voorzien van een grenswaarde. Aangewezen drugs zijn de in het verkeer in Nederland meest aangetroffen drugs, zoals amfetamine, methamfetamine, cocaïne, MDMA, MDEA, MDA, cannabis, heroïne, morfine, GHB, gamma butyrolacton en 1,4 butaandiol (art. 2 Besluit). Bij enkelvoudig gebruik van deze stoffen geldt een gedragsgerelateerde grenswaarde. Daarbij is het effect van de concentratie van de gebruikte stof op de rijvaardigheid van belang. Bij meervoudig gebruik of combinatiegebruik speelt dat effect op de rijvaardigheid niet, maar geldt als uitgangspunt de analytische grenswaarde of nullimiet. Echter nul is niet meetbaar. Het komt daardoor neer op de minimaal meetbare hoeveelheid, die geldt als grenswaarde bij meervoudig- of combinatiegebruik van drugs. E.e.a. is geregeld in artikel 8, vijfde lid WVW 1994 jo artikel 3 van het Besluit.

4.1. Verplichte termijn bloedafname bij verdenking ter zake drugsgebruik: binnen 1,5 uur

Bij verdenking ter zake drugsgebruik dient een arts of verpleegkundige binnen 1,5 uur nadat de verdachte is gevorderd zijn medewerking te verlenen aan een voorlopig onderzoek, zoals de pmt, en de speekseltest met de venapunctie (of uit medisch oogpunt noodzakelijk, een infuus) bloed af te nemen en de voorgeschreven hoeveelheden bloed te verdelen over twee buisjes.

4.4. Fatale termijn van 1,5 uur

Indien de termijn van 1,5 uur wordt overschreden volgt in beginsel geen proces-verbaal voor rijden onder invloed van drugs, maar volgt heenzending van de verdachte. In de toelichting op het Besluit staat: ‘’ Na die termijn mag geen bloed meer worden afgenomen en gaat hij vrijuit’. Daarop gelden de hierna onder 4.5 vermelde uitzonderingen.

De politie dient met artsen en verpleegkundigen vooraf afspraken te maken over aanrijtijden, inzet en vergoedingen. Deze afspraken bevatten in ieder geval de garantie dat bij een verdenking ter zake drugsgebruik bloedafname binnen 1,5 uur plaats zal vinden. Zie voor de looptijd van die termijn hierboven bij 4.1.

 

4.5. Afwijken van de termijn van 1,5 uur om bijzondere omstandigheden

Een bijzondere omstandigheid waarbij wel na 1,5 uur bloed kan worden afgenomen is de situatie waarbij i.v.m. de gezondheid van de verdachte (na een ongeval!) door een arts was besloten om tijdelijk geen bloed af te nemen. In dat geval is van belang om duidelijk in het proces-verbaal te relateren wanneer en waarom bloedafname later plaatsvond onder vermelding van het tijdstip van dat besluit, het moment van afname van het bloed, alsmede de naam van de arts. Bij de aanvraag van het bloedonderzoek aan het NFI dient dit latere tijdstip tevens duidelijk te worden vermeld.

Indien de verdachte actief de bloedafname vertraagt en /of de overschrijding of een dreigende overschrijding van de termijn samenhangt met de vertragende opstelling van de verdachte, volgt een proces-verbaal wegens weigeren bloedproef. Ook dan dient nauwgezet in het proces-verbaal te worden gerelateerd welke gedrag door verdachte aanleiding vormde voor termijnoverschrijding.

Bron: Instructie handhaving rijden onder invloed

Kijk hier voor de grenswaarden bij enkel en gecombineerd gebruik van 2 soorten ‘drugs’ en/of alcohol.

Lees de geruststellende woorden van de minister over de drugstest voor mensen met ADHD van oktober 2017.

1 reactie. Reactie plaatsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.