Nieuws: Doorbraak: minister staat apotheekbereiding dexamfetamine toch toe

|

Fantastisch uit de politiek. De motie van Henk van Gerven en Renske Leijten (SP) op initiatief van Dure Dex en Impuls & Woortblind is dinsdagmiddag in de Tweede Kamer unaniem (!) aangenomen. En door minister Schippers overgenomen!! Dat betekent dat zij de motie gaat uitvoeren en gaat zorgen dat de regels van de Inspectie Gezondheidszorg IGZ worden aangepast zodat apothekers die de oude vertrouwde dexamfetamine maken, dit rechtstreeks aan alle gebruikers van deze ADHD medicatie kunnen Dit houdt dus in dat zgn. magistrale- en doorgeleverde dexamfetamine gewoon mag blijven bestaan!

We zijn er nog niet

Maar …. we zijn er nog niet helemaal, zoals de SP zelf al stelt:

Tweede Kamerlid Leijten benadrukt dat actie nodig blijft. De minister heeft haar steun uitgesproken. Maar ze moet nu ook aan de slag. Daar is druk voor nodig. Ik roep iedereen dus op om de petitie voor het behoud van betaalbare dexamfetamine HIER te ondertekenen.

Ook op de website van de KNMG staat dat het wettelijk verbod op gewone dexamfematine vanaf 1 mei nog steeds van kracht is:

“Het per 1 maart geregistreerde geneesmiddel van fabrikant Eurocept kreeg eerder deze maand met ingang van 1 mei de vergoedingsstatus in het GVS. Met als gevolg dat een doorgeleverde bereiding van dexamfetamine 5 mg wettelijk niet meer is toegestaan en de patiënt moet bijbetalen. In deze situatie komt vooralsnog geen verandering.

Een woordvoerder van de minister meldt dat de minister nu gaat onderzoeken in hoeverre er voor haar mogelijkheden zijn. Op welke termijn de situatie zich eventueel wijzigt kon de woordvoerder op de avond na het debat niet zeggen.”

(bron: https://www.knmp.nl/nieuws/minister-grootbereiding-dexamfetamine-naast-handelspreparaat” KNMG-nieuws)

Geen gewone dexamfetamine leverbaar

We zetten de Petitie annex Burgerinitiatief dus door totdat we 40.000 handtekeningen hebben en de Tweede Kamer zal gaan debatteren over ADHD in Nederland. En druk is echt hard nodig, want op dit moment is er al bijna geen gewone dexamfetamine meer leverbaar, dus ondanks de aangekondigde toestemming zijn er nu toch duizenden mensen met ADHD in de problemen.

Zodra er meer informatie bekend is, informeren wij onze leden en alle gebruikers over de manier waarop zij hun apotheek kunnen instrueren. Zij moeten actief gaan aangeven dat ze dit middel willen blijven gebruiken. Ook overleggen wij met de apothekers om dit in goede banen te leiden.

We gaan door

Onze acties lopen dus door. We hebben bij het ministerie van VWS een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek ingediend om de onderste steen boven te krijgen en uit te zoeken welke onzichtbare mechanismen in het toelatingsproces van Amfexa hebben meegespeeld. Binnenkort hebben wij een gesprek met enkele directies van VWS over deze zaak en ons verzoek om alle correspondentie en andere stukken boven tafel te krijgen.

Op 12 mei hebben wij over het hele ‘ADHD dossier in Nederland’ overleg met de stakeholders: Ned.Veren.voor Psychiatrie, College Beoordeling Geneesmiddelen en Bijwerkingencentrum Lareb.

Op 1 juni a.s vindt op ons verzoek een hoorzitting van de vaste Tweede Kamer Commissie VWS plaats waarin wij gehoord worden over het ‘ADHD dossier’.