Nieuws: Impuls & Woordblind een feit

|

Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe vereniging voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie: Impuls & Woortblind.

De verenigingen voor volwassenen met ADHD en ADD (Impuls) en dyslexie (Woortblind) hebben hun krachten gebundeld om zich samen sterk te maken en in te zetten voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. Zaterdag, 25 oktober hebben de algemene ledenvergaderingen van beide verenigingen dit unaniem besloten.
Deze krachtenbundeling is een logisch gevolg van groeiende kennis en inzichten, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de ervaringspraktijk. Naarmate de kennis over ADHD/ADD en dyslexie en dyscalculie groeit, wordt steeds duidelijker dat er een grote overlap is. Ze komen vaak samen voor bij één persoon, of het ene gezinslid heeft AD(H)D en een ander heeft dyslexie en/of dyscalculie.

Het doel van de nieuwe vereniging is:

-Het behartigen van de belangen van de doelgroep;
-Het versterken van de positie van de doelgroep in hun werk- en leefsfeer en in de zorgsector, het bijdragen aan de effectiviteit van de zorg voor en de ondersteuning van de doelgroep, alsmede het bevorderen van de maatschappelijke participatie van de doelgroep;
-Het bevorderen van kennis, wetenschap en maatschappelijke bewustwording, verbetering van diagnostiek, behandeling en begeleiding;
-Onderling contact van mensen uit de doelgroep;
-Samenwerking met verwante rechtspersonen;
-Het geven en bevorderen van voorlichting aan de leden in het bijzonder en aan de doelgroep in het algemeen, alsmede aan derden, zoals werkgevers, bedrijfsartsen en behandelaars.