Onderzoek: ‘ADHD medicatie geen schadelijk maar ook geen positief effect’

|

ADHD-medicatie heeft geen blijvend negatief effect op kinderhersenen, zo blijkt uit Gronings onderzoek van UMCG- promovenda Lizanne Schweren onder 1000 kinderen, waarvan er 400 ADHD hadden. Dat is een positief bericht voor ouders van kinderen die medicatie gebruiken, na de eerdere licht verontrustende berichtgeving over mogelijke veranderingen in het brein door gebruik van medicatie.

Het onderzoek
De groep werd gedurende enkele jaren onderzocht. De kinderen begonnen op hun twaalfde met het invullen van vragenlijsten en ook werd dna afgenomen. Vijf jaar later kwamen ze terug om ook een hersenscan te maken.

Ook geen positief effect
Opvallende andere uitkomst van dit onderzoek is echter dat ADHD-medicatie überhaupt geen langetermijneffect heeft, positief dan wel negatief, op gedragsniveau. Kinderen met ADHD die medicatie gebruiken laten dezelfde ontwikkeling zien in hun gedrag als kinderen met ADHD die geen medicatie gebruiken.

Symptomen nemen sowieso af
Volgens Schweren is het voor artsen dan ook van groot belang om met jongeren en hun ouders te bespreken dat ADHD-medicatie waarschijnlijk de symptomen van ADHD zal verminderen, maar op lange termijn niet zal leiden tot een betere uitkomst. Volgens de onderzoekster wijst het onderzoek uit dat bij zowel de kinderen die wel als geen medicatie hebben gebruikt de symptomen afnemen als ze ouder worden.

Deze laatste bevinding is nogal wezenlijk en vraagt om meer onderzoek en/of een nadere verklaring, vinden wij!

Meer over dit onderzoek lees je op de website van het UMCG.
Aanvullende info via de NOS-online.