Rechterlijke uitspraak: gemeente moet toch dyslexiezorg leveren

|

Op 5 april heeft de Rechtbank Overijssel een belangrijke uitspraak gedaan over een voorziening voor dyslexiezorg. Het ging om een jongen waarbij geen sprake was van EED (ernstige enkelvoudige dyslexie). Om die reden wees de gemeente de aanvraag voor dyslexiezorg af. De rechter heeft de gemeente op de vingers getikt en gesteld dat dyslexie een psychisch probleem is en dat er nergens in de Jeugdwet staat dat vergoede dyslexiezorg alleen geldt voor EED.

‘Dyslexie is een psychisch probleem’

Hieronder lees je het besluit waarin dit met zoveel woorden staat:

de Jeugdwet is duidelijk: op grond van artikel 2.3 van de Jeugdwet is het college, onder omstandigheden, verplicht een voorziening te treffen als sprake is van een jeugdige die jeugdhulp nodig heeft, onder meer, vanwege psychische problemen. Dyslexie is een psychisch probleem.

Artikel 2.3 van de Jeugdwet beperkt de voorzieningenplicht niet tot problemen vanwege EED en sluit andere vormen van dyslexie ook niet uit. In artikel 1.1 van de Jeugdwet wordt een definitiebepaling van opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen gegeven. Daarin is evenmin een aanknopingspunt te vinden voor de stelling dat van de dyslexieproblemen alleen de EED wordt aangewezen als psychisch probleem. Voor een beperking tot EED ingeval van dyslexieproblematiek zoals door verweerder gehanteerd ziet de rechtbank, gelet op de tekst van de wet, geen aanleiding. Het besluit is dan ook in strijd met artikel 2.3 van de Jeugdwet genomen.

Bron: de gehele rechterlijke uitspraak.

Dyslexie komt zelden alleen

Deze uitspraak is belangrijk. Want in de praktijk komt dyslexie zelden als zuivere en op zichzelfstaande EED voor. Meestal is er sprake van comorbide (bijkomende) problemen zoals AD(H)D, dyscalculie of psychische problemen, zoals faalangst.

Wij zijn erg blij met de uitspraak van de Rechtbank Overijssel. De rechter baseert zich op de relevante artikelen in de Jeugdwet en weet waar zij het over heeft. Hoog tijd dat de overheid en gemeenten in hun beleid en communicatie deze lijn ook duidelijk neerzetten en uitvoeren. Daarmee help je kinderen met dyslexie pas echt en doe je recht aan de problemen waar ze tegenaan lopen.

Vragen, reacties of tips over dit ingewikkelde maar belangrijke onderwerp?
Mail ons: [email protected]

Meer weten over goede dyslexiehulp? Kijk op onze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.