Tweede Kamer akkoord met moties over dyslexie ondersteuning

|

Er is goed nieuws vanuit de Tweede Kamer. Nog net voor het kerstreces stemde de Tweede Kamer op 20 december in met twee moties van Lisa Westerveld (GroenLinks) en Paul van Meenen (D66) . Deze moties hebben direct te maken met de beschikbaarheid van aangepast (digitaal) lesmateriaal.

Dedicon mag haar werk blijven doen

Aan het begin van het schooljaar 2018/2019 stopte de overheid met de subsidie (later aanbesteding) aan Dedicon voor het digitaliseren van school- en studieboeken. De markt moest deze taak overnemen, maar dit gebeurde helemaal niet. Belangenorganisaties waaronder Impuls & Woortblind lieten de Kamer weten dat de situatie die dreigde te ontstaan onacceptabel is en dat er naar oplossingen gezocht moest worden. Met name Lisa Westerveld heeft onze noodkreet ter harte genomen. Na een serie Kamervragen heeft zij samen met Paul Van Meenen een motie ingediend om Dedicon weer middelen te verstrekken. Door de Kamerbrede steun hiervoor kan Dedicon haar belangrijke werk voor o.a. leerlingen met dyslexie te blijven doen. Fantastisch nieuws!

Bredere inspanningseis voor dyslexievriendelijk onderwijs

Naast de ‘Dediconmotie’ dienden beide Kamerleden nog een motie in, met een bredere boodschap: dat de regering aan de slag moet om te zorgen dat er voldoende dyslexievriendelijk (digitaal) lesmateriaal komt. Deze productie ligt al sins 2017 stil. Wederom vanuit het idee dat ‘het veld en/of de markt’ dit wel op zich zou nemen. Niet dus. Dit is in strijd met het VN-Verdrag voor mensen met een beperking dat Nederland in 2016 ratificeerde. Daarin staat juist nadrukkelijk dat leerlingen met dyslexie recht hebben op toegankelijk onderwijs, net als elke andere leerling.

Nu deze motie door de Kamer is aangenomen moet de regering, samen aan de betrokken partijen (onderwijsveld, uitgeverijen en belangenverenigingen) de productie van voldoende divers en nieuw aanbod zo snel mogelijk weer in gang te zetten. Een mooi vooruitzicht voor 2019. Wij doen en denken graag mee.

Ook voor mbo-leerlingen

Impuls & Woortblind vindt vooral het volgende uitgangspunt in de tweede motie interessant:  ‘…. Overwegende dat conform het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap onderwijs toegankelijk moet zijn voor leerlingen met een beperking…..’ Bij de invoering van de subsidie aan Dedicon, destijds in januari 2009, werd de faciliteit namelijk alleen voorbehouden aan leerlingen van het PO en VO. Hierover werd door ouders en leerlingen al erg geklaagd. Het VN-verdrag geldt -lijkt ons- immers voor ALLE leerlingen met een ‘beperking of handicap’. Ook diegenen buiten het PO en VO, zoals de grote en kwetsbare groep mbo-leerlingen. Laten we daar dus mee aan de slag gaan!

Ook steun zonder diagnose – dát is inclusie

En wat te denken van de leerlingen zónder diagnose maar mét een aantoonbare ondersteuningsbehoefte, waarvoor juist de Wet op Passend Onderwijs is ingevoerd?  Deze wet schiet helaas nog nog erg te kort in de uitvoering. Is het VN-Verdrag niet juist een signaal dat iedereen mee moet kunnen doen in onze samenleving? Hoe kan het dan dat in de praktijk vaak nog steeds alleen bepaalde hulp en ondersteuning, zoals digitaal lesmateriaal, beschikbaar is voor leerlingen die hun beperking kunnen ‘aantonen’ met een diagnose of dyslexieverklaring? Volgens ons staat dit haaks op het idee van het VN-verdrag en de wens die ook de regering uitdraagt dat wij een inclusieve samenleving nastreven. Belangrijke discussiepunten wat ons betreft.

Met dank aan Karin Jahromi, van de Werkgroep Onderwijs van Impuls & Woortblind.

LEES HIER de teksten van de twee moties en de stemmingen.
NB: een derde motie over vergoeding van diagnostiek is niet aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.