Uitspraak rechter over vergoeding dyslexie dilemma voor gemeenten?

|

Wij meldden het al eerder: de opmerkelijke uitspraak van de Overijsselse rechter over wel of geen vergoeding van dyslexiezorg. De gemeente Zwolle moet deze zorg volgens de rechter wel degelijk betalen, ook al is er geen sprake van EED (ernstige enkelvoudige dyslexie).

Beperkt criterium
Als belangenvereniging zijn wij verheugd over het feit dat de rechter afstand neemt van het beperkte criterium EED voor vergoeding. Dyslexie komt namelijk zelden in deze ‘zuivere vorm’ voor. Eén van onze dyslexie experts Karin Jahromi verwoordt dit mooi in een artikel dat vrijdag in de Gelderlander verscheen over dit onderwerp:

,,Een fantastische uitspraak’’, reageert Karin Jahromi van patiëntenvereniging Impuls & Woortblind. ,,Omdat dyslexie meer is dan last hebben met lezen en schrijven. Je kijkt op een andere manier naar de wereld. Zo zijn mensen bijvoorbeeld meer visueel ingesteld, terwijl het onderwijs niet op beelddenken is ingesteld. Dat drukt weer het presteren.’’ (bron: De Gelderlander)

Potje is eindig
Toch zien we ook het dilemma voor gemeenten. Het potje om dyslexiebehandelingen te vergoeden is eindig. Waar trek je als gemeente dan wel de grens? En wie kan dat het beste bepalen? Het is duidelijk dat eigenlijk niemand dit weet en dat gemeenten ermee in hun maag zitten.

Passend onderwijs
Wij denken dat er veel winst te behalen is door -soms relatief kleine- aanpassingen in de manier van onderwijs geven. Kijk of je beter kunt aansluiten bij visuele denkers. Overvraag jonge kinderen niet in het moeten aanleren van letters. Wees minder star in het inzetten van hulpmiddelen. Kortom: kijk per kind naar de ondersteuningsnehoefte en kom los van de diagnoses en externe hulptroepen als enige oplossing. Dat is waar passend onderwijs over gaat toch?

Jouw mening hierover?
We horen hem graag! Mail ons: [email protected]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.