Impuls & Woortblind zoekt voorzitter per 1 januari 2024

|

Impuls & Woortblind is dé vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. Wij hebben een samenleving voor ogen waarin iedereen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie volwaardig meedoet en iedereen zijn plek heeft. Daaraan dragen wij bij met (deels) ervaringsdeskundige kennis over deze eigenschappen en capaciteiten.

Onze zeer gewaardeerde voorzitter Rob Pereira heeft de maximaal toegestane termijn volgemaakt. Ons bestuur zoekt daarom per 1 januari 2024 een nieuwe voorzitter. Graag komen wij in contact met kandidaten die een klik voelen om samen met ons de belangen te behartigen van onze neurodiverse achterban: kinderen, jongvolwassenen en volwassenen.

De ideale kandidaat heeft daarbij:

  • Een brede maatschappelijke belangstelling en persoonlijke affiniteit met de aandachtsgebieden van Impuls & Woortblind;
  • Onderschrijft onze visie en doelstellingen;
  • Bestuurlijke ervaring binnen het sociaal domein, onderwijs of wetenschap. Bekendheid met een patiënten/belangenvereniging is een pré;
  • Voorzitterskwaliteiten, zoals: leiderschap, delegerend vermogen, spreek- en luistervaardigheden, effectief vergaderen;
  • Een relevant netwerk en is bereid dat in te zetten voor het doel van de vereniging;
  • Bereidwilligheid en drive om Impuls & Woortblind mede te besturen waarbij voldoende tijd beschikbaar is om vergaderingen bij te wonen en deze voor te bereiden.

Het bestuur vergadert circa 10 keer per jaar (afwisselend online en in Nijkerk) en in juni en november vinden de algemene ledenvergaderingen plaats. Verder zijn er regelmatig activiteiten waar bestuursleden bij betrokken zijn.

Impuls & Woortblind wordt professioneel ondersteund door een medewerker communicatie en een secretariaatsbureau, dus het bestuur is niet intensief betrokken bij het operationele werk.

Wij zien een reactie met motivatiebrief graag tegemoet op [email protected]

Voor eventuele vragen kun je terecht bij bestuurslid Karin Jahromi: 06-53356712 of bij de huidige voorzitter, Rob Pereira: 06-51826552.

Reacties bij voorkeur graag vóór 1 december.