ANBI Gegevens

|

Impuls & Woortblind is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Impuls & Woortblind en zijn donateurs belastingvoordelen genieten.  Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Impuls & Woortblind hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen.

De ANBI-gegevens van Impuls & Woortblind

Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat Impuls & Woortblind specifieke gegevens openbaar maakt. Je vindt ze hieronder.

Naam instelling: Vereniging Impuls & Woortblind
RSIN/Fiscaal nummer: 854793227
Adres: Berencamperweg 10, 3861 MC Nijkerk

Doelstelling

Impuls & Woortblind is een belangenvereniging die opkomt voor mensen met dyslexie, ADHD, ADD en dyscalculie en hun verwanten, met als doel: een volwaardig en gelijkwaardig leven met dyslexie, ADHD, ADD en dyscalculie.

De kernwaarden die we hanteren zijn: gelijkwaardigheid, solidariteit, samenwerking, resultaatgerichtheid, onafhankelijkheid, professionaliteit, vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Bestuur

Bestuurssamenstelling: R. (Rob) Rodrigues Pereira (voorzitter), A. (Annemarie van Essen), E. (Evert) van Waegeningh (penningmeester), S. (Saskia) Elswijk en K. (Karin) Jahromi.

Beloningsbeleid

Impuls & Woortblind beloont zijn medewerkers marktconform en heeft daarbij het uitgangspunt dat een matiging van de salarissen in de goede doelensector gewenst is, zonder dat dit ten koste mag gaan van de mogelijkheden om kwalitatief goed personeel aan te stellen. Het salaris wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde cao-afspraken in Nederland. Bestuurders van Impuls & Woortblind doen hun werk onbezoldigd. Zij zijn in die zin vrijwilliger van de vereniging. Onkostenvergoeding aan bovengenoemde functionarissen vindt alleen plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Van de mogelijkheid om onkosten te declareren wordt op beperkte schaal gebruikgemaakt.

Jaarverslagen

Jaarverslagen en financiële jaarverslagen zijn te vinden op deze pagina.

Bekijk voor meer informatie over de doelen en activiteiten van Impuls & Woortblind het ingevulde formulier Fondswervende Instellingen.

Wil je meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.