Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam

ANBI Gegevens

ANBI Impuls & Woortblind is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat Impuls & Woortblind en zijn donateurs belastingvoordelen genieten.  Giften en schenkingen die onze donateurs doen, mogen onder voorwaarden worden afgetrokken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Impuls & Woortblind hoeft bovendien geen schenk- of erfbelasting te betalen over ontvangen schenkingen of nalatenschappen. De ANBI-gegevens van Impuls & Woortblind Een voorwaarde voor het verkrijgen van de ANBI-status is dat Impuls & Woortblind specifieke gegevens openbaar maakt. U vindt ze hieronder.

Naam instelling: Vereniging Impuls & Woortblind
RSIN/Fiscaal nummer: 854793227
Adres: Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk

Doelstelling: Impuls&Woortblind is een belangenvereniging die opkomt voor mensen met dyslexie, ADHD, ADD en dyscalculie (vanaf 16 jaar) en hun verwanten, met als doel: een volwaardig en gelijkwaardig leven met dyslexie, ADHD, ADD en dyscalculie.

De kernwaarden die we hanteren zijn: gelijkwaardigheid, solidariteit, samenwerking, resultaatgerichtheid, onafhankelijkheid, professionaliteit, vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Activiteitenplan

Bestuurssamenstelling: R. (Rob) Rodrigues Pereira (voorzitter), M. (Monique) Bekkenutte (secretaris), R.A. (Roy) de Jong (penningmeester), Elly van Rijn en Dirk van Schie Beloningsbeleid: Impuls & Woortblind beloont zijn medewerkers marktconform en heeft daarbij het uitgangspunt dat een matiging van de salarissen in de goededoelensector gewenst is, zonder dat dit ten koste mag gaan van de mogelijkheden om kwalitatief goed personeel aan te stellen. Het salaris wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde cao-afspraken in Nederland. Bestuurders van Impuls & Woortblind doen hun werk onbezoldigd. Zij zijn in die zin vrijwilliger van de vereniging. Onkostenvergoeding aan bovengenoemde functionarissen vindt alleen plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. Van de mogelijkheid om onkosten te declareren wordt op beperkte schaal gebruikgemaakt.

Jaarverslag: Omdat Impuls en Woortblind sinds 1 januari 2015 zijn gefuseerd tot de nieuwe vereniging Impuls & Woortblind, is een jaarverslag van de (nieuwe) vereniging niet beschikbaar.
Financiële verantwoording: Omdat Impuls en Woortblind sinds 1 januari 2015 zijn gefuseerd tot de nieuwe vereniging Impuls & Woortblind, wordt volstaan met de openingsbalans 2015.

Wilt u meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen? Kijk dan op de website van de Belastingdienst.

Menu
Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam