Donateur Voorwaarden bij jaarlijkse donatie

|
  • Je geeft hiermee toestemming aan vereniging Impuls & Woortblind te Nijkerk, bankrekeningnummer NL64 ABNA 0447102575  om het door jou gekozen bedrag jaarlijks af te schrijven.
  • Daarvoor ontvang je van ons een factuur per e-mail. Je bent bekend met het feit dat, indien je niet akkoord bent met de afschrijving, je binnen 60 dagen bij de eigen bank opdracht kunt geven het bedrag terug te boeken.
  • Zonder wederopzegging (schriftelijk/per e-mail) voor 1 november van het kalenderjaar, wordt het bedrag jaarlijks geïncasseerd.
  • Wij houden je graag op de hoogte middels onze digitale nieuwsbrief.
    Het donateurschap is exclusief een abonnement op ons Impuls & Woortblind Magazine dat drie keer per jaar online verschijnt.
  • Donateurs ontvangen geen korting op activiteiten.