Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam

Als volwassene vermoeden van dyslexie?

Wel of niet laten testen op dyslexie?

Je moet je als volwassene met een vermoeden van dyslexie afvragen of een dyslexietest in de vorm van een diagnostisch onderzoek oplevert wat je ervan verwacht. Sommige mensen hechten eraan om zwart op wit op papier te hebben dat ze dyslexie hebben. Dat geeft duidelijkheid voor henzelf en voor de omgeving.

Een dyslexie-onderzoek is wel prijzig, het is niet leuk om te doen en de uitkomst is soms een bevestiging van wat je eigenlijk al lang wist.

Diagnostisch onderzoek dyslexie

Het diagnostisch onderzoek richt zich ook hoofdzakelijk op lees- en schrijfproblemen, terwijl volwassenen juist een veel breder gebied van problemen ondervinden. Ook de begeleiding gaat vaak hoofdzakelijk op de ‘talige’kant van de problemen in. Sommige instituten bieden echter ook bredere hulp dan alleen oefenen, oefenen, oefenen. Vraag dit na als je contact met een instituut opneemt.

Nut van een dyslexieverklaring

Wil je een studie of cursus gaan volgen? Dat kan zeker een overweging zijn om een dyslexie-onderzoek te laten doen. Voor het verkrijgen van voorzieningen als langere toetstijd is een dyslexieverklaring een vereiste.

In het verleden zijn veel therapeuten opgeleid om een dyslexie-onderzoek te kunnen doen. De laatste jaren is het aantal beroepsgroepen dat hiertoe is gemachtigd, drastisch beperkt. Dient de dyslexieverklaring voor het verkrijgen van voorzieningen in studie of werk, vraag dan altijd of het onderzoeksbureau is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Hoe zit het met vergoeding van diagnostiek en behandeling?

Vergoeding van diagnostiek en behandeling valt tot 18 jaar onder de gemeente. In de regel wordt het traject alleen vergoed als er sprake is of blijkt van EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie). Incidenteel is vergoeding ook mogelijk als er naast dyslexie sprake is van psychische problemen, zoals (faal)angst. En als de behandelaar beide problemen behandelt. Dit besluit kan per gemeente verschillen.

Voor volwassenen is het nog lastiger om diagnostiek en behandeling vergoed te krijgen. Dit kan alleen bij uitzondering. Ook hier geldt dat er dan naast de dyslxie ook psychische problemen moeten spelen die door dezelfde behandelaar behandeld worden, wat een uitzonderlijke situatie is. In dat geval is een doorverwijzing via de huisarts nodig en kan de zorgverzekeraar eventueel de kosten vergoeden. Vraag aan de dyslexiespecialist die je op het oog hebt of jij hiervoor misschien in aanmerking komt.

Vergoeding dyslexie coaching via werk

Ook voor vergoeding van begeleiding of coaching voor dyslexie door een niet-psycholoog zijn vergoedingsmogelijkheden, met name via de werkgever.

Menu
Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam