De dyscalculieverklaring

|

Een dyscalculie onderzoek laten doen is erg kostbaar en wordt bij volwassenen eigenlijk nooit vergoed. De vraag is, ook gezien deze hoge kosten, of het voor iemand die denkt dat hij of zij dyscalculie heeft, interessant is dit te achterhalen.

Bij kinderen en adolescenten die een opleiding volgen is het zeker van belang, omdat het vaststellen van een dyscalculie faciliteiten kan opleveren tijdens de schoolloopbaan en bij het maken van de eindrekentoets. Voor (jong)volwassenen kan het vaststellen van dyscalculie zeker een positieve uitwerking hebben op hun zelfbeeld, maar ook kan een dyscalculieverklaring een rol spelen in besprekingen met de werkgever over welke taken wel/niet goed zijn te doen.

Lees meer over het wel of geen dyscalculietest doen als volwassene met een vermoeden van dyscalculie.