Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam

5 minuten info – ADD in het kort

Begrijpt je werkgever wel voldoende waar jouw kwaliteiten liggen?
Of zet hij je precies in op werkzaamheden die juist erg moeilijk voor je zijn?
Weet je werkgever überhaupt iets over ADD?
Of heb je zelf vragen over werken met ADD?

Voor korte en snelle info zijn de gesproken 5 Minuten info-blokjes over ADD en werk ideaal.

Hieronder alles over ADD in het kort.
Hiernaast vind je onze andere 5 minuten info blokjes.

Wat is ADD? Arbeidsparticipatietool ADD betekent Attention Deficit Disorder. Letterlijk vertaald is dat: aandachtstekortstoornis. een variant op ADHD Arbeidsparticipatietool ADD is een subtype van ADHD, maar er zijn verschillen tussen beide eigenschappen. zichtbare kenmerken Arbeidsparticipatietool Bij ADHD ontstaan de problemen door zichtbare kenmerken, zoals impulsiviteit en externe onrust. minder opvallend > grote gevolgen Arbeidsparticipatietool Mensen met ADD komen nogal eens dromerig en afwezig over. Dit valt minder op maar kan grote gevolgen hebben. late ontdekking Arbeidsparticipatietool Bij mensen met ADD wordt deze eigenschap vaak pas op latere leeftijd ontdekt. alleen met hun klachten Arbeidsparticipatietool Hierdoor lopen zij veel langer alleen met hun klachten rond dan mensen met ADHD. compensatiegedrag Arbeidsparticipatietool Als kind leren zij hun gebrek aan concentratie te compenseren met hun intelligentie, zodat hun ADD nog langer onopgemerkt blijft. psychische klachten Arbeidsparticipatietool Dit kost veel energie en uiteindelijk kan dit gedrag leiden tot onzekerheid en zelfs angst en depressiviteit en op latere leeftijd tot burn-out. negatieve reacties > onzekerheid Arbeidsparticipatietool Mensen met ADD krijgen vaak veel negatieve reacties over hun functioneren op school en de werkvloer, wat ook leidt tot een negatief zelfbeeld, angst en depressie. hoofd vol gedachten Arbeidsparticipatietool Het brein van mensen met ADD (en ADHD) verwerkt prikkels anders, zodat hun hoofd vol gedachten raakt. minder controle > symptomen Arbeidsparticipatietool De symptomen ontstaan doordat hun brein minder controle heeft over de informatieverwerking. dromerig Arbeidsparticipatietool Ze zijn vergeetachtig, chaotisch, dromerig, besluiteloos en hebben een laag tempo. traag reageren Arbeidsparticipatietool Ze hebben moeite met het uiten van gevoelens en reageren traag op onverwachte gebeurtenissen. op zichzelf Arbeidsparticipatietool Ze zijn onzeker over zichzelf, erg zelfkritisch, geneigd zich terug te trekken in gezelschap. tegenstrijdige kenmerken Arbeidsparticipatietool Mensen met ADD hebben kenmerken die heel tegenstrijdig lijken: traag of juist erg actief Arbeidsparticipatietool Ze lijken soms ongemotiveerd, traag en moe door een gebrek aan uitdaging, maar zijn soms ook erg actief door inspiratie of spanning. weifelend of juist pietje precies Arbeidsparticipatietool Ze kunnen eindeloos dubben en geen beslissingen nemen, maar ook: heel precies en grondig denken. gevolgen van ADD Arbeidsparticipatietool ADD heeft positieve en negatieve gevolgen voor het privéleven en het werk. conflicten Arbeidsparticipatietool Volwassenen met ADD kunnen conflicten krijgen met familieleden, vrienden, collega’s, bijvoorbeeld omdat ze afwezig overkomen. onder hun niveau Arbeidsparticipatietool Ook behalen ze vaak een lager opleidingsniveau dan ze met hun intelligentie zouden kunnen. Hierdoor werken ze nogal eens onder hun niveau. weinig discipline Arbeidsparticipatietool Veel mensen met ADD hebben last van uitstelgedrag, te laat komen en vergeetachtigheid. onvoorspelbaar Arbeidsparticipatietool Ze zijn variabel qua werkgedrag: kunnen soms niet stoppen als ze geïnspireerd zijn en schuiven dan weer saai werk voor zich uit. creatieve, nauwkeurige, harde werkers Arbeidsparticipatietool Volwassenen met ADD zijn ook creatieve mensen, grondige denkers en harde werkers als ze uitgedaagd worden. intellectueel uitdagend werk Arbeidsparticipatietool Dit maakt ze heel geschikt voor een intellectueel uitdagende functie, bijvoorbeeld als ondernemer, wetenschappelijk onderzoeker of rechercheur. niet te genezen, wel goed mee om te gaan Arbeidsparticipatietool ontact met anderen is ook een belangrijk onderwerp: adequaat reageren tijdens gesprekken, emoties tonen, gedachten delen… behandelingen Arbeidsparticipatietool Er zijn diverse behandelmogelijkheden, onder meer: psycho-educatie, psychotherapie, medicatie en coaching. persoonsgebonden Arbeidsparticipatietool Welke behandeling het beste werkt verschilt van persoon tot persoon. organiseren Arbeidsparticipatietool … klussen afmaken, op tijd komen, opruimen, omgaan met administratieve zaken en met geld. voorlichting Arbeidsparticipatietool De basis van elke behandeling is, naast medicatie, psycho-educatie, ofwel: voorlichting. Psycho-educatie is er zowel voor de mensen zelf als voor hun naasten. klachten beperken Arbeidsparticipatietool Via psycho-educatie leren mensen meer over ADD en over de manieren waarop ze de nadelige gevolgen van hun eigenschappen kunnen beperken. medicatie Arbeidsparticipatietool In veel gevallen zal medicatie het concentratievermogen en het energieniveau helpen verbeteren, omdat dit net als bij ADHD, het neurotransmitter-niveau in het brein verhoogd. het werk afmaken Arbeidsparticipatietool Dit maakt het gemakkelijker de aandacht te bewaren en taken af te maken. coaching Arbeidsparticipatietool Mensen kunnen ook begeleiding krijgen bij de aanpak van praktische zaken op het werk, in het huishouden en bij de financiën. Dat heet 'coaching'. meer structuur Arbeidsparticipatietool Zo kan een coach mensen met ADD leren om structuur aan te brengen: meer overzicht en minder chaos. leren doen Arbeidsparticipatietool Deze begeleiding richt zich op het leren afmaken van klussen, op tijd komen, de administratie bijhouden, opruimen enzovoort. fabels en feiten Arbeidsparticipatietool Hier ziet u welke fabels er zoal over ADD bestaan. We zetten er de feiten tegenover. fabel Arbeidsparticipatietool …ADD is een modegril. Mensen met ADD zijn gewoon een beetje dromerig en lui… een medische aandoening Arbeidsparticipatietool ADD is een neurologische eigenschap, die goed te herkennen is door psychiaters. Het is geen modegril. onvermogen Arbeidsparticipatietool Hun onoplettendheid is geen luiheid of onwil, maar onvermogen. kritische en beschouwend Arbeidsparticipatietool Mensen met ADD zijn lang niet altijd dromerig. Ze kunnen ook heel kritisch zijn en veel waarnemen. fabel Arbeidsparticipatietool …mensen met ADHD kunnen zich niet concentreren… andere vorm van aandacht Arbeidsparticipatietool Het gaat niet zozeer om een concentratieprobleem, maar om de zelfcontrole die veel aandacht vraagt. hyperfocus Arbeidsparticipatietool Mensen met ADD kunnen juist heel geconcentreerd zijn en ergens helemaal in opgaan. Dit heet ook wel ‘hyperfocus’. kiezen uit mogelijkheden Arbeidsparticipatietool Het probleem is niet zozeer het afgeleid zijn, maar het moeilijk kunnen kiezen uit alle mogelijkheden. kort maar krachtig Arbeidsparticipatietool Ze kunnen vaak heel goed informatie opnemen, maar houden dit minder lang vol dan anderen. professioneel advies Arbeidsparticipatietool …begeleiding bij het structuren van de werkzaamheden door een jobcoach. job-crafting Arbeidsparticipatietool Denk eens na over ‘job-crafting’: het werk zo organiseren dat de kwaliteiten van uw werknemer maximaal worden benut. andere collega’s informeren Arbeidsparticipatietool Informeer in overleg met uw collega de rest van het team over eventuele aanpassingen. Zo begrijpen de naaste collega’s ook wat dyscalculie is. advies vragen Arbeidsparticipatietool Ten derde: vraag advies aan de job coach, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige als u er zelf niet goed uitkomt. afspraken nakomen Arbeidsparticipatietool Ten vierde: let er op dat iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt: u, uw medewerker en de naaste collega’s. de regels kennen Arbeidsparticipatietool Tot slot: het helpt als u op de hoogte bent van de rechten en plichten die voor u en uw medewerker gelden. Dit is voor beiden van belang. zie: www.arboportaal.nl Arbeidsparticipatietool Een overzicht hiervan vindt u in de Wet Verbetering Poortwachter Een vorm van ADHD? Misverstanden Positieve en negatieve gevolgen
Kenmerken Behandeling
Menu
Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam