Ervaringsdeskundige Cliëntondersteuning

|

Je hebt behoefte aan hulp of ondersteuning vanwege je ADHD, ADD, dyslexie of dyscalculie. Maar wie kan jou het beste helpen? Bij welke instantie moet je zijn?

De ervaringsdeskundige cliëntondersteuner van Impuls & Woortblind kan je op weg helpen!

Wat doet de cliëntondersteuner

Meer en meer wordt van mensen verwacht dat ze zo lang mogelijk zelfstandig blijven participeren (met hulp uit de omgeving). Soms is dit lastig en moet je toch op zoek naar extra ondersteuning. De ervaringsdeskundige cliëntondersteuner van Impuls & Woortblind kan je bij die zoektocht helpen. Hij of zij kan je telefonisch en/of online ondersteunen bij vragen rondom participeren, voorzieningen, zorg en hulpverlening. Doel van deze ondersteuning is dat je daarmee op het juiste spoor gezet wordt van hulp in je eigen (woon)omgeving.

Wat doet de cliëntondersteuner niet

Veel zorg en ondersteuning wordt tegenwoordig geregeld vanuit de gemeente en daarnaast een aantal regionale of landelijke instanties. De cliëntondersteuner heeft tijdens een training een globaal beeld gekregen van de zogenaamde Sociale Kaart (waar vind je welke hulp). Uiteraard kent hij/zij ook de wegen naar hulpbronnen op het gebied van de doelgroepen van Impuls & Woortblind.

De functie van de cliëntondersteuner is nadrukkelijk NIET die van hulpverlener. Hij/zij luistert naar jouw hulpvraag, denkt mee en zet je op het spoor van hulp op maat. Hij/zij helpt je dus in je zoektocht. Ervaringsdeskundigheid is daarin zeker een pré. Maar hij/zij is niet toegerust om jouw hulpvragen zelf op te lossen.

Contact met onze cliëntondersteuners

Heb je een hulpvraag waarbij je graag ondersteund wil worden omdat je niet weet waar je de juiste hulp of ondersteuning kunt vinden?

Mail jouw hulpvraag naar één van onze cliëntondersteuners, of bel hem/haar als er ook een telefoonnummer bij staat.
NB: Ze hebben allemaal hun eigen inhoudelijke expertise, dus kijk even wie inhoudelijk het beste bij jouw vraag past.

Mirande van Reenen (ADHD, ADD, medicatie, werk, onderwijs, opvoeding, jong volwassenen)

Monique Schweers (WMO, WLZ, participatie, PGB, ADHD, ADD)

Emmy Hendriks (ADHD, ADD)

Heidi Sour (ADHD, ADD, onderwijs, opvoeding, jong volwassenen, cliëntondersteuning, WMO, pgb, ADHD Café, lotgenotencontact)

Tim Huinink (onderwijs en toegankelijkheid, overheidsregelingen en gevolgen ervan voor mensen met AD(H)D, werken met Wajong, etc.)

LINKS die je kunnen helpen bij je zoektocht naar ondersteuning

https://www.regelhulp.nl/
Website van de overheid waar je stapsgewijs jouw situatie en hulpvraag kunt invullen. Informatie is compleet en altijd up te date.

https://kennisbank.patientenfederatie.nl/
Website met handig menu voor vragen over zorg, ondersteuning bij werk, jeugd,, inkomen etc.