Attention Deficit Disorder

Minder druk maar niet in je hoofd

VOORLICHTING & INFORMATIE ADD

ADD is een subtype van ADHD – het overwegend onoplettende beeld zonder impulsiviteit en hyperactiviteit. Maar is het echt alleen maar ADHD zonder H? Een van de kenmerken van ADD is de onzichtbaarheid. En wat te denken van uitstelgedrag en ADD? Daarnaast zijn ADD’ers vaak denkers en ADHD’ers meer doeners. Misschien herken jij deze ADD-kenmerken ook wel? Kijk hieronder voor meer informatie over ADD.

ADD is de afkorting van Attention Deficit Disorder. De officiële naam in het diagnostische classificatiesysteem DSM V is ‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend onoplettendheid type’.

Hoewel de naam doet vermoeden dat het simpel is – iemand met ADD heeft concentratieproblemen zónder druk en impulsief gedrag erbij- ligt de praktijk veel ingewikkelder. Mensen met ADD verschillen namelijk in heel veel opzichten van mensen met ADHD.

Belangrijkste kenmerk van ADD is problemen met aandacht.

Volwassenen met ADD hebben hier vanaf hun vroege jeugd vaker en sterker dan gemiddeld last van.

Veel volwassenen met ADD hebben te maken (gehad) met een lastige schoolperiode, verminderde (carrière)kansen en moeizame relaties met anderen.

Daarnaast is de kans op angst, depressie, middelenmisbruik, persoonlijkheidsstoornissen en andere problemen onder volwassenen met ADD groter dan normaal.

Met een goede diagnose, behandeling en ondersteuning én begrip van de omgeving kunnen problemen voorkomen dan wel beheersbaar worden en kunnen de positieve kanten van ADD tot hun recht komen.

Als je ADD hebt kan de diagnose je helpen om inzicht te krijgen.

Je krijgt meer begrip voor de dingen die niet goed gaan en hoe je daar mee aan de slag kunt. Ook krijg je meer inzicht in hoe je de sterke kanten van jouw ADD-brein zo goed mogelijk kunt benutten.

Heb je vragen over ADD?

LEDENVOORDEEL ADD