AD(H)D Diagnostiek

|

Diagnostiek en behandeling worden gedaan bij een aantal GGZ- instellingen en vrijgevestigde psychiaters. Meestal duurt dit alles bij elkaar een dag, soms verdeeld over meerdere dagdelen. De volgende zaken komen aan bod:

  • aan de hand van meestal meerdere vragenlijsten wordt gekeken in welke mate je voldoet aan de ADHD symptomen zoals die omschreven staan in de DSM;
  • in welke mate je last hebt van deze symptomen en of dit op meerdere levensterreinen het geval is;
  • of er geen andere oorzaken kunnen zijn die de aanwezigheid van deze symptomen verklaren;
  • of er naast mogelijke ADHD nog andere problemen spelen, zogenaamde comorbiditeit. Dit is van invloed op de verdere behandeling;
  • hoe lang heb je al last van deze symptomen?
Visie van partner of ouder

Voor de vraag of de symptomen ook al in de kindertijd aanwezig waren en om sowieso een compleet beeld te krijgen, wordt er eigenlijk altijd een ouder en/of partner bij de diagnostiek gevraagd. Ook kunnen oude schoolrapporten als ondersteuning dienen.

Geen hersenscan

Een hersenscan maakt nooit deel uit van de diagnostiek. ADHD/ADD kan niet in de hersenen worden aangetoond. Het is een zogenaamde gedragsdiagnose.

Meer over ADHD/ADD-diagnostiek

Heb je een vermoeden dat je ADHD of ADD hebt? Dan zijn er verschillende plekken waar je terecht kunt voor diagnostiek en behandeling. Kijk hier voor meer info.

In de Zorgstandaard ADHD vind je veel informatie over diagnostiek en behandeling.

Lees de blog van Tessa over haar diagnose-dag om een indruk te krijgen hoe ADHD-diagnostiek er in de praktijk uitziet.

Lees de blog van Margo Matse  ‘ADHD of ADD? Kom uit je hokje! Daarin betoogt ze dat je jezelf niet te dwingend in het hokje ADHD of ADD moet stoppen nadat je de diagnose hebt gekregen.