ADHD – Wat zijn de kenmerken?

|

Volwassenen met ADHD hebben vanaf de vroege jeugd vaker en sterker dan gemiddeld last van aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit, moeite met sommige executieve functies en hyperactiviteit.

Aandachts- en concentratieproblemen

Volwassenen met ADHD hebben moeite hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor hun concentratie. Het is niet zo dat iemand met ADHD zich nooit kan concentreren. De concentratie kan tijdelijk goed zijn als zich iets nieuws of interessants voordoet. Bij saaie, langdurige taken is het moeilijk voor een volwassene met ADHD zich te concentreren.

Impulsiviteit

Voorbeelden van impulsiviteit zijn: dingen doen zonder na te denken, het antwoord eruit flappen voordat de vraag is afgemaakt, snel banen aangaan en opzeggen en ondoordacht geld uitgeven. Het ontbreekt volwassenen met ADHD aan een innerlijke controle die de remfunctie van het gedrag regelt.

Executieve functies

Behalve problemen met concentratie en impulsiviteit hebben mensen met ADHD vaak ook problemen in de executieve functies van de hersenen. Executieve functies zijn belangrijk voor doelgericht en aangepast gedrag. Voorbeeld van dingen die meer moeite kosten zijn: planning, organisatie, het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, het nakomen van afspraken.

Hyperactiviteit

Er zijn drukke en beweeglijke volwassenen met ADHD (moeite hebben om stil te zitten of te stoppen met praten bijvoorbeeld), maar bij een grote groep uit de hyperactiviteit zich als een gevoel van continue innerlijke onrust.

Laag zelfbeeld

Doordat iemand al zijn leven lang te horen heeft gekregen dat hij meer zijn best moet doen, minder druk moet zijn, etc. Dit terwijl iemand vaak wel zijn best doet en toch de dingen niet voor elkaar krijgt.

Kenmerken ADHD en ADD bij kinderen

Bovenstaande kenmerken zie je uiteraard ook bij kinderen. Als je op tijd in de gaten hebt dat je kind ADHD of ADD heeft, kun je dat lage zelfbeeld voorkomen. Omdat jij en o.a. de leerkracht meer snappen van hoe het werkt bij jouw kind, krijgt het als het goed is minder vaak te horen ‘Doe beter je best, zit eens stil’ etc.

In dit bericht op de website ‘Alles over kinderen’ staat nuttige en evenwichtige informatie over de kenmerken van ADHD én ADD bij kinderen. En hoe je hier mee kunt omgaan als ouders en omgeving.

Kijktip: video over ADHD/ADD bij kinderen

Op bovengenoemde site vonden we ook deze korte video over ‘Wat is AD(H)D‘. Echt heel leuk én informatief!