Medicatie bij ADHD

|

Naar het effect van medicatie, en dan vooral methylfenidaat, is veel onderzoek gedaan. Bij ongeveer 50-70% van de kinderen en volwassenen is methylfenidaat (merknaam Ritalin) effectief, zolang de medicatie wordt ingenomen. Methylfenidaat onderdrukt de kernsymptomen van ADHD -concentratieproblemen, impulsiviteit en onrust in het hoofd als meest belangrijke bij volwassenen- en zet als het ware ‘de rem aan’. Methylfenidaat is een stimulantium, net als dextro-amfetamine. Daarnaast wordt het middel atomoxetine ook steeds meer bij volwassenen voorgeschreven.

Vaak wordt bij de diagnose aangeraden in elk geval medicatie te proberen. Idee is dat het dan ook gemakkelijker is om jezelf bij de les te houden in het traject van coaching en/of gedragstherapie, dat in principe een vast onderdeel van de behandeling is.

Informatie over ADHD-medicatie en hoe er mee om te gaan

In de Folder ADHD/ADD Medicatie in Nederland vind je uitgebreide informatie over verschillende vormen van medicatie.

Bijwerkingen van ADHD-medicatie

ADHD-medicatie geeft veel problemen met bijwerkingen. Dit blijkt uit een enquête die in juni 2015 door Vereniging Impuls&Woortblind samen met Bijwerkingencentrum Lareb is gehouden onder 848 gebruikers van ADHD-medicatie die 16 jaar en ouder waren.

Van volwassen gebruikers van ADHD-medicatie geeft 75% aan weleens bijwerkingen te ervaren. De meest genoemde bijwerkingen staan in de bijsluiters. In het algemeen geven de respondenten aan positieve effecten te ervaren van de geneesmiddelen op hun klachten. Het ervaren van bijwerkingen of onvoldoende effect kunnen redenen zijn om met de medicatie te stoppen.

Lees hier Ons onderzoek naar de bijwerkingen van medicatie.

Lees ook de Blog van Anne-Marie Sijpheer over haar ervaring met bijwerkingen.