De deskundige, dat ben je zelf – medicatie bij ADHD/ADD

|

De deskundige, dat ben je zelf – medicatie bij ADHD/ADD

De folder De deskundige, dat ben je zelf – medicatie bij ADHD  is geschreven door Dr. Rob Pereira (voorzitter Impuls & Woortblind, kinderarts en expert op het gebied van ADHD-medicatie). In deze folder legt hij uit welke soorten ADHD-medicatie er zijn en in het kort wat de voor- en nadelen zijn.

Aan bod komen o.a.:

  • (dex-)methylfenidaat kort of langwerkend
  • dexamfetamine, dexamfetamine retard
  • atomoxetine
  • guanfacine
  • en andere middelen
Informeer je goed over werking én bijwerkingen van medicatie

Na het stellen van de diagnose AD(H)D is het heel belangrijk om eerst een goed begrip te krijgen van wat AD(H)D is en wat de impact ervan op jou is. Onder andere door duidelijke uitleg en begeleiding van de behandelaar en door zelf hierover goede informatie te lezen.

Net zo belangrijk is het om goede voorlichting te krijgen en te lezen over de voor- en nadelen van medicijnen, zodat je samen met de behandelend arts beslissingen kunt nemen die essentieel zijn om zelf of je kind optimaal te laten profiteren van deze middelen. Helaas blijkt in de praktijk dat er vaak (te) weinig uitleg over medicatie wordt gegeven. Je moet dus zorgen dat je mede-deskundige wordt op het gebied van de medicijnen die je wilt gebruiken!

Behandeling met medicijnen is gewenst als je, ondanks andere maatregelen aanloopt tegen je beperkingen. Dit zijn meestal problemen op het werk en het sociale vlak. Het doel van medicatie is om de kwaliteit van leven beter te maken, zodat je je eigen talenten kan gebruiken en niet gefrustreerd raakt. Dat betekent dus ook dat er bij voorkeur geen of minimale bijwerkingen mogen zijn van medicatie. Het is dus belangrijk om samen met je behandelaar goed te blijven communiceren en evalueren om steeds de juiste dosering en de juiste medicatie te gebruiken op het juiste moment.

De stelregel is: neem precies zoveel medicatie als nodig is: niet te kort of te lang, niet te weinig maar vooral ook niet teveel! Dus accepteer ernstige bijwerkingen niet: als je bijvoorbeeld een “zombie” wordt, gaat er iets verkeerd. Dit mag niet voorkomen!

De belangrijkste trefwoorden zijn:

Communicatie met je hulpverlener en andere betrokkenen over;
Evaluatie van effect en eventuele bijwerkingen waar je niet mee moet doorlopen;
Anticiperen op de komende dag, rekening houden met wat er komen gaat, extra drukte, cyclus;
Autonomie: zelf de regie houden, zelf zo nodig de medicatie aanpassen (iets meer of iets minder nemen binnen bepaalde grenzen, zo nodig stoppen en overleggen).

Download de folder over de verschillende medicaties, doseringen, voor- en nadelen, mogelijke bijwerkingen en actuele informatie over vergoedingen.