Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam

Vragen over dyscalculie en werk? Check onze 5 minuten info

Begrijpt je werkgever wel voldoende waar jouw kwaliteiten liggen?
Of zet hij je precies in op werkzaamheden die juist erg moeilijk voor je zijn?
Weet je werkgever überhaupt iets over dyscalculie?

Voor korte en snelle info zijn de gesproken 5 Minuten info-blokjes Dyscalculie in het kort en (hieronder) Dyscalculie en werk zeer informatief.

Wil je uitgebreide info in een overzichtelijk menu? Bekijk dan de website Arbeidsparticipatietool over werken met dyscalculie. Impuls & Woortblind heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Arbeidsparticipatietool.

Hieronder vind je de 5 minuten info Dyscalculie en werk.

Wat is dyscalculie? Arbeidsparticipatietool Wat dyscalculie is heeft u kunnen zien in de voorgaande app. De gevolgen voor het werk Arbeidsparticipatietool Hier gaan we in op de mogelijke gevolgen van dyscalculie voor het werk van uw collega en van uzelf. Wat merkt u ervan? Arbeidsparticipatietool De dyscalculie van uw collega kan ook van invloed zijn op uw werk, bijvoorbeeld: te laat komen Arbeidsparticipatietool …uw collega komt regelmatig te laat op afspraken, door problemen met klokkijken. Foutieve declaraties Arbeidsparticipatietool …uw collega maakt fouten bij het invullen van de declaratieformulieren die u als leidinggevende moet beoordelen. Geen rijbewijs Arbeidsparticipatietool …uw collega heeft door faalangst nooit een rijbewijs gehaald, zodat hij of zij met openbaar vervoer bij klanten op bezoek moet. Details over het hoofd zien Arbeidsparticipatietool …uw collega kijkt over details op een takenlijst heen en vergeet daardoor sommige werkzaamheden. Sommige dingen liggen anders Arbeidsparticipatietool Kortom, wanneer u samenwerkt met iemand die dyscalculie heeft, kunnen sommige dingen net wat anders gaan… Goede samenwerking Arbeidsparticipatietool … en juist die dingen maken een goede samenwerking des te belangrijker. goed samenwerken = goed praten Arbeidsparticipatietool Goed samenwerken betekent allereerst: praten met uw collega over de gevolgen van de dyscalculie. U begrijpt dan veel beter… problemen en oplossingen Arbeidsparticipatietool …welke problemen uw collega door de dyscalculie heeft en hoe hij of zij hiermee om gaat. moeite met cijfers en getallen Arbeidsparticipatietool …waarom uw collega moeite heeft met cijfers en getallen, rekenen, klokkijken, betalen… zie de app over dyslexie Arbeidsparticipatietool …waarom uw collega ook moeite heeft met spelling. nieuwe programma’s > veel tijd Arbeidsparticipatietool …waarom uw collega veel tijd nodig heeft om een nieuw computerprogramma onder de knie te krijgen. hulpmiddelen Arbeidsparticipatietool …waarom uw collega gebruik maakt van een rekenmachine en rekenkaart. openhartig Arbeidsparticipatietool De meeste werknemers zijn open over hun dyscalculie, maar willen niet als een gehandicapte worden gezien. van probleem naar oplossing Arbeidsparticipatietool Door zelf over de dyscalculie van uw collega te beginnen, kunnen jullie zowel de problemen als de mogelijke oplossingen bespreken. kwaliteiten leren kennen Arbeidsparticipatietool U kunt dan de kwaliteiten van uw collega ontdekken die ook bij zijn of haar dyscalculie horen. praktische steun Arbeidsparticipatietool Naast begrip kunt u als naaste medewerker ook praktische steun bieden, bijvoorbeeld: hulp bij berekeningen Arbeidsparticipatietool …uw collega heeft goede plannen voor nieuwe producten, maar kan de kosten niet berekenen, dus u helpt daarbij. routes uitstippelen Arbeidsparticipatietool …uw collega vindt het lastig om routes uit te stippelen, dus u doet dit samen. berekeningen nakijken Arbeidsparticipatietool …als uw collega een berekening moet maken, haalt u eventuele fouten eruit. opstellen van takenlijst Arbeidsparticipatietool …uw collega heeft de neiging bepaalde klussen uit te stellen, dus u helpt iedere week bij het opstellen van een takenlijst. coaching Arbeidsparticipatietool Mensen met dyscalculie kunnen ook hulp krijgen bij het structureren van hun werkzaamheden, bijvoorbeeld van een jobcoach. gericht advies Arbeidsparticipatietool Een job(coach) kan mensen met dyscalculie helpen bij verschillende doelen: structuur aanbrengen Arbeidsparticipatietool …structuur aanbrengen en de werkzaamheden plannen. hulpmiddelen gebruiken Arbeidsparticipatietool …gebruik van hulpmiddelen, zoals mindmaps, een planbord of digitale agenda voor afspraken… organiseren Arbeidsparticipatietool … klussen afmaken, op tijd komen, opruimen, omgaan met administratieve zaken en met geld. meer kwaliteit Arbeidsparticipatietool Door de beperkingen de baas te worden, kan uw collega zijn of haar kwaliteiten beter inzetten. u kunt veel doen Arbeidsparticipatietool Als leidinggevende en/of werkgever kunt u veel doen voor uw medewerker met dyscalculie, bijvoorbeeld: vraag naar informatie Arbeidsparticipatietool Ten eerste: vraag of uw medewerker informatie wil geven over zijn of haar dyscalculie. laat u voorlichten Arbeidsparticipatietool U kunt ook in overleg met uw collega de bedrijfsarts of jobcoach vragen naar uitleg over zijn of haar kwaliteiten en beperkingen. kennis = het halve werk Arbeidsparticipatietool Met voldoende kennis kunnen jullie samen oplossingen bedenken en veranderingen doorvoeren. vragen beantwoorden Arbeidsparticipatietool U bent dan beter in staat om vragen van naaste medewerkers te beantwoorden. conflicten oplossen Arbeidsparticipatietool Ook is het dan makkelijker om eventuele conflicten op te lossen. aanpassingen Arbeidsparticipatietool Ten tweede: bespreek met uw medewerker welke gevolgen dyscalculie heeft voor het werk en of er aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld: extra tijd Arbeidsparticipatietool …het overdragen van taken die veel rekenvaardigheid vragen. rustige werkruimte Arbeidsparticipatietool …een rustige werkruimte waarin uw medewerker geconcentreerd aan de slag kan blijven. professioneel advies Arbeidsparticipatietool …begeleiding bij het structuren van de werkzaamheden door een jobcoach. job-crafting Arbeidsparticipatietool Denk eens na over ‘job-crafting’: het werk zo organiseren dat de kwaliteiten van uw werknemer maximaal worden benut. andere collega’s informeren Arbeidsparticipatietool Informeer in overleg met uw collega de rest van het team over eventuele aanpassingen. Zo begrijpen de naaste collega’s ook wat dyscalculie is. advies vragen Arbeidsparticipatietool Ten derde: vraag advies aan de job coach, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige als u er zelf niet goed uitkomt. afspraken nakomen Arbeidsparticipatietool Ten vierde: let er op dat iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt: u, uw medewerker en de naaste collega’s. de regels kennen Arbeidsparticipatietool Tot slot: het helpt als u op de hoogte bent van de rechten en plichten die voor u en uw medewerker gelden. Dit is voor beiden van belang. zie: www.arboportaal.nl Arbeidsparticipatietool Een overzicht hiervan vindt u in de Wet Verbetering Poortwachter Gevolgen op het werk Tips voor de leidinggevende Praktische steun
Praten met uw collega Hulp
Menu
Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam