Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam

5 minuten info – Dyscalculie in het kort

Begrijpt je werkgever wel voldoende waar jouw kwaliteiten liggen?
Of zet hij je precies in op werkzaamheden die juist erg moeilijk voor je zijn?
Weet je werkgever überhaupt iets over dyscalculie?
Of heb je zelf vragen over werken met dyscalculie?

Voor korte en snelle info zijn de gesproken 5 Minuten info-blokjes over dyscalculie en werk ideaal.

Hieronder alles over Dyscalculie in het kort.
Hiernaast vind je onze andere 5 minuten info blokjes.

dys = niet goed functioneren, calculare = rekenen Arbeidsparticipatietool Mensen met dyscalculie hebben hardnekkige problemen met rekenen en ruimtelijk inzicht, terwijl ze een normale intelligentie hebben. verwerken van cijfers en getallen Arbeidsparticipatietool Het algemene kenmerk is dat iemand ongewoon veel moeite heeft met de verwerking van cijfers en getallen. verwerken cijfermatige informatie Arbeidsparticipatietool Dyscalculie heeft te maken met de manier waarop hersenen cijfermatige informatie verwerken. Geen automatisme Arbeidsparticipatietool Bij de meeste mensen gaat de verwerking van cijfers en getallen automatisch. Bij mensen met dyscalculie niet. Minder actieve hersendelen Arbeidsparticipatietool Op scans is te zien dat sommige hersendelen bij mensen met dyscalculie minder actief zijn. Het is niet duidelijk waarom dat zo is. Genetisch bepaald Arbeidsparticipatietool Dyscalculie is waarschijnlijk erfelijk bepaald: kinderen hebben die aanleg vaak meegekregen van een of beide ouders. Hoofdkenmerk Arbeidsparticipatietool Het hoofdkenmerk van dyscalculie is dat mensen moeite hebben met de verwerking van cijfers en getallen. Waaruit blijkt dat? Cijfers lezen, opschrijven, rangschikken Arbeidsparticipatietool Mensen hebben moeite met cijfers lezen, opschrijven en op de juiste plek zetten… Weinig getalsinzicht Arbeidsparticipatietool …weinig of geen inzicht in getallen en getalsverhoudingen… Rekenen en verwerken van cijfers Arbeidsparticipatietool …rekenen, rekenstrategie en de rekenregels beheersen. Wisselende problemen Arbeidsparticipatietool De ernst en aard van de rekenproblemen wisselt per persoon. Rekenachterstand Arbeidsparticipatietool …moeite met rekenen en het lezen en opschrijven van cijfers en getallen. Hierdoor ontstaat een rekenachterstand. Diverse rekenproblemen Arbeidsparticipatietool Dyscalculie zorgt voor problemen met alledaagse rekenvaardigheden, zoals klokkijken, betalen met contant geld, de duur van een reis schatten. Andere problemen Arbeidsparticipatietool Mensen met dyscalculie hebben soms ook problemen met lezen, spellen en dingen onthouden. Psychische klachten Arbeidsparticipatietool Door de rekenproblemen - en de reactie van de omgeving - ontstaan soms psychische klachten: Faalangst en prestatiedrang Arbeidsparticipatietool …onzekerheid, een laag zelfbeeld en faalangst. Dit kan weer prestatiedrang veroorzaken. Andere stoornissen Arbeidsparticipatietool Dyscalculie kan samengaan met andere stoornissen, zoals dyslexie, AD(H)D of autisme. Gevolgen voor het werk Arbeidsparticipatietool Mensen met dyscalculie hebben vooral problemen op het werk als er veel rekenvaardigheid wordt gevraagd. Planning en overzicht Arbeidsparticipatietool Daarnaast kunnen zij het lastig vinden om hun werkzaamheden te plannen en het overzicht te bewaren. Taken vermijden Arbeidsparticipatietool Hierdoor stellen ze bepaalde werkzaamheden uit of gaan ze rekenklusjes helemaal uit de weg. Lager opleidingsniveau Arbeidsparticipatietool Ook behalen ze soms een lager opleidingsniveau dan ze met hun intelligentie zouden kunnen. Onder hun niveau werken Arbeidsparticipatietool Het gevolg is dat mensen met dyscalculie nogal eens onder hun niveau werken. Positieve gevolgen Arbeidsparticipatietool De positieve gevolgen ontstaan doordat de meeste mensen met dyscalculie hun eigen talenten hebben. Talenten Arbeidsparticipatietool Ze kunnen bijvoorbeeld creatief en artistiek zijn, commercieel, gedreven, innovatief of erg goed in sport. Talent & passend beroep Arbeidsparticipatietool In bepaalde beroepen kunnen deze talenten zeer van pas komen, bijvoorbeeld als: Geschikte beroepen Arbeidsparticipatietool …fotograaf, vormgever, docent beeldende vorming, maatschappelijk werker, verkoper of sportleraar. Niet te genezen, wel te begeleiden Arbeidsparticipatietool Dyscalculie is niet te genezen, wel goed te begeleiden. Deze begeleiding begint liefst al in de kindertijd en is gericht op het: Oefenen en herhalen Arbeidsparticipatietool …verbeteren van de rekenvaardigheid door rekenopgaven veel te oefenen en herhalen. Verminderen negatieve gevolgen Arbeidsparticipatietool …voorkomen of verminderen van emotionele en sociale gevolgen, vooral door vertrouwen te krijgen in de eigen kwaliteiten. Regelingen en voorzieningen Arbeidsparticipatietool Voor studenten met dyscalculie zijn er regelingen en voorzieningen, zoals aangepaste examens. Hulp bij problemen Arbeidsparticipatietool Volwassenen met dyscalculie krijgen hulp bij het aanleren van rekenstrategieën en bij de organisatie van het werk. Coaching Arbeidsparticipatietool Deze hulp kan bestaan uit individuele coaching, trainingen en workshops. Rekenvaardigheden Arbeidsparticipatietool Voor volwassenen zijn er ook methodes om de rekenvaardigheden te verbeteren en automatiseren. Fabels en feiten Arbeidsparticipatietool Hier ziet u welke fabels er zoal over dyscalculie bestaan. We zetten er de feiten tegenover. Fabel Arbeidsparticipatietool …mensen met dyscalculie zijn dom… Bij elk intelligentieniveau Arbeidsparticipatietool Dyscalculie kan bij elk intelligentieniveau voorkomen, ook bij heel slimme mensen. andere manier van denken Arbeidsparticipatietool Het heeft niets te maken met een lager IQ, maar met een andere manier van denken. Fabel Arbeidsparticipatietool …met een test kun je eenvoudig achterhalen of iemand dyscalculie heeft… Wisselende verschijnselen Arbeidsparticipatietool De criteria voor dyscalculie zijn niet zo duidelijk, omdat de verschijnselen per persoon wisselen. Arbeidsparticipatietool De een heeft vooral moeite met het herkennen van cijfers, de ander met rekenen en een derde heeft een slecht ruimtelijk inzicht. Persoonsgebonden Arbeidsparticipatietool Iedere persoon met dyscalculie heeft dus zijn of haar eigen verschijnselen en struikelblokken. Hulp van collega’s Arbeidsparticipatietool Mensen met ADHD kunnen juist heel geconcentreerd zijn en ergens helemaal in opgaan. Dit heet ook wel ‘hyperfocus’. Professioneel advies Arbeidsparticipatietool …begeleiding bij het structureren van de werkzaamheden door een jobcoach. Meer uitdaging Arbeidsparticipatietool …of juist het vinden van werkzaamheden die meer uitdaging bieden. Andere collega’s informeren Arbeidsparticipatietool Informeer de rest van het team over eventuele aanpassingen. Zo gaan de naaste collega’s ook begrijpen wat ADHD is. Advies vragen Arbeidsparticipatietool Ten derde: vraag advies aan de jobcoach, bedrijfsarts of arbeidsdeskundige als u er zelf niet goed uitkomt. Afspraken nakomen Arbeidsparticipatietool Ten vierde: let er op dat iedereen zich aan gemaakte afspraken houdt: u, uw medewerker en de naaste collega’s. De regels kennen Arbeidsparticipatietool Tot slot: het helpt als u op de hoogte bent van de rechten en plichten die voor u en uw medewerker gelden. Dit is voor beiden van belang. Zie: www.arboportaal.nl Arbeidsparticipatietool Een overzicht hiervan vindt u in de Wet Verbetering Poortwachter. Moeite met getallen en cijfers Begeleiding Positieve en negatieve gevolgen
Misverstanden Kenmerken
Menu
Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam