Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam

Hoe schrijf je ‘Dyslexie’?

|

Dyslexie is een lastig woord. En als je dyslexie hebt is de kans groot dat je moeite heb met het schrijven van dyslexie, want dat is wat dyslexie betekent: woordblindheid.

Spelling dyslexie en herkomst

Dyslexie betekent letterlijk woordblindheid en zowel woordblind als dyslexie is juist gespeld. Dyslexie komt van het Griekse duslektos [ = moeilijk te vertellen], van dus- [ = slecht, moeilijk] + lexis [het spreken], maar beïnvloed door latijn legere [ = lezen]. Vandaar dat de term slechts betrekking op het leesvermogen heeft en niet op de praatvermogens.

Het belangrijkste waar je op moet letten is de letter Y (lange ij, ypsilon) en de letter X:

  1. Je spreekt de letter in DYSlexie uit als een en dat is dus lastig.
  2. Het is dyslexie en geen dyslectie!

Als je de letters en onthoudt is de kans groot dat je het goed schrijft.

  • De eigenschap woordblindheid is dyslexie
  • Iemand die woordblind is, is dyslectisch

Verkeerde spelling dyslexie

Veel mensen hebben moeite met het spellen van ‘dyslexie’. Je kunt via Google bepalen hoeveel mensen op internet zoeken naar dyslexie en kunt zo precies zien hoeveel mensen welke spelfout maken. Onderstaande tabel is in december 2016 gemaakt:

Spelling Aantal keer per maand in google gezocht Goed of fout gespeld?
deslexie 100 fout
dislecie 100 fout
dislecsie 100 fout
dislectie 1000 fout
disleksie 1000 fout
dislexi 100 fout
dislextie 100 fout
dislexy 1000 fout
dyslecsie 100 fout
dyslectie 10000 fout
dyslectisch 10000 goed
dyslecxie 100 fout
dyslexie 100000 goed
dyslextie 1000 fout
leesblind 100 goed
woordblind 100 goed
woordblindheid 1000 goed

Er wordt dus 14.700 keer met de verkeerde spelling gezocht en 111.200 keer met de juiste spelling, dus ruim 13% van de gevallen wordt het in Google verkeerd geschreven.

Dyslexie is niet hetzelfde als dom

Dyslexie komt zowel bij volwassenen als kinderen voor en betekent niet dat iemand op andere cognitieve gebieden slechter hoeft te functioneren dan anderen.

Dyslexie gaat vaak samen met ADHD en de oorzaken van dyslexie is een onderwerp van doorlopend onderzoek.

Impuls &Woortblind zet zich in voor mensen met dyslexie door middel van belangenbehartiging, voorlichting onderzoek en campagnes.

Meer informatie over dyslexie vind je via deze overzichtspagina.

Blijf op de hoogte van het nieuws bij Impuls & Woortblind.
Email adres
Veilig en zonder spam