Belangenbehartiging

voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie

Impuls & Woortblind komt op voor de belangen en rechten van onze doelgroep, want dat is op veel fronten nog nodig.

Een diagnose geeft je vaak houvast en duidelijkheid, maar in praktische zin heb je er ook vaak last van, zo blijkt.

Bijvoorbeeld bij het halen van je rijbewijs, als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering wil  afsluiten, bij het aanmelden voor een opleiding of het krijgen van de juiste ondersteuning op je werk.

Ervaringsdeskundigheid is onze kracht.

Impuls & Woortblind laat mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie niet in de kou staan. Vanuit onze expertise gaan wij de strijd aan. De strijd tegen vooroordelen, discriminerende regelgeving en overheidsplannen die gebaseerd zijn op verkeerde veronderstellingen.

Wil je weten hoe wij succesvol de belangen van onze doelgroep met behartigen? Lees hieronder wat er allemaal speelt en meld je bij ons als je hieraan kan bijdragen!

Belangenbehartiging categoriën

Laatste Nieuws over onze belangenbehartiging activiteiten