Wie we zijn

WIE WE ZIJN

Impuls & Woortblind is een belangenvereniging die opkomt voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun verwanten. Impuls & Woortblind streeft een samenleving na, waarin deze eigenschappen deel uitmaken van de normale verscheidenheid tussen mensen.

Missie

Impuls & Woortblind is er voor iedereen met kenmerken van ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en ook hun naasten, gedurende alle levensfasen. Wij gaan voor een inclusieve samenleving, waarin geen plek is voor stigmatisering.

Samen sterker

Om onze doelen te bereiken werken wij samen met andere organisaties en mensen met eenzelfde missie.

Folder

Wij werken aan onze doelen door

Informatieverstrekking

Voorlichting en informatie aan leden en betrokkenen, aan werkgevers, (bedrijfs)artsen, behandelaars en anderen.

Maatschappelijke bewustwording

inzicht en respect bevorderen, ook ten aanzien van de kwaliteiten die de aandoeningen met zich meebrengen.

Wetenschappelijk onderzoek

op het gebied van één of meer van de aandoeningen stimuleren en volgen, en het delen van relevante onderzoeksresultaten.

Onderling contact

bevorderen tussen mensen met ADD, ADHD, dyslexie en/of dyscalculie.

Belangenbehartiging

We komen op voor de belangen van onze doelgroep met campagnes waar nodig

Sterke Positie

Versterken van de positie van de doelgroep in hun werk- en leefsfeer en in de zorgsector.

Effectievere zorg

Bijdragen aan de effectiviteit van de zorg voor en de ondersteuning van de doelgroep.

Betere Behandeling

Verbetering van diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Wil jij ook een betere positie voor ‘special brains’?